Lisatud: 17. september 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Sep2002 Põllumajandusühistute tegevust toetatakse 5 miljoni krooniga
 
Tulundusühistu üks tegevusala peaks olema oma liikmete toodetud põllumajandussaaduste või kala turustamine, töötlemine ja saadud toodete müümine või põllumajanduses või kalakasvatuses vajaliku põhi- ja käibevara müümine. Ühise majandustegevuse toetuseks on eraldatud 5 miljonit krooni. Toetuse eesmärk on soodustada vastavate ühistute asutamist ning arendamist.

Toetusega kompenseeritakse osaliselt eelmisel majandusaastal tehtud asutamis- ja halduskulud. Asutamiskulude osas saab ühistu toetust siis, kui eelnenud majandusaasta oli talle esimeseks majandusaastaks.

Toetatavad asutamiskulud on: äriplaani ja põhikirja koostamise või turu-uuringute tegemise eest makstud teenustasu ning tulundusühistu äriregistrisse kandmiseks tehtud toimingute eest makstud tasu.

 

Halduskulude osas makstakse toetust siis, kui see oli ühistule esimeseks kuni viiendaks majandusaastaks. Toetatavad halduskulud on:

·                     büroomööbli, arvutite, koopia- ja faksimasinate ning tarkvara maksumus;

·                     raamatupidamisteenuse eest makstud teenustasu;

·                     tulundusühistu liikmete koolituse eest makstud tasu (v.a välislähetuste kulud), kusjuures koolitus peab olema seotud ühistu põhitegevusalaga;

·                     messidel ja näitustel osalemise eest makstud osavõtutasu.

 

Tulundusühistu saab toetust olenevalt tegutsetud aastatest kuni 80% asutamis- ja halduskuludest. Toetuse määramise juures arvestatakse ka eelmise majandusaasta realiseerimise netokäivet. Seoses netokäibega on tõstetud toetuse määra. Nüüd on ühistutel sõltuvalt tegutsetud aastatest võimalik toetust saada kuni 80% eelmise majandusaasta realiseerimise netokäibest.


Toetuse saamiseks tuleb tulundusühistul esitada PRIA-le taotlus ja muud nõutavad dokumendid, mis on toodud ühise majandustegevuse toetuse taotlemise korras. Taotluste vastuvõtt kestab 15. oktoobrini. Toetus makstakse välja detsembri alguses.

Heli Raamets
PRIA pressiesindaja
tel. 07 371 215

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus