Lisatud: 29. november 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Nov2005 Põllumajandusministeerium andis ülevaate põllumajandustootjate nõustamisest

Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamise raames on ette nähtud neli erinevat toetust. Esimene neist on nõuandekeskuse starditoetus, mille maksimaalseks toetussummaks oli 124 000 krooni. Kokku esitati käesoleval aastal 15 taotlust summas 1,8 miljonit krooni. Peamiselt kasutatakse seda raha infotehnoloogia ja kontoritehnika soetamiseks ning tehnilise töötaja palgakuludeks.

Põllumajandustootjate individuaalse nõuandeteenuse ostmise toetamiseks oli ette nähtud kuni 9000 krooni tootja kohta. Kokku esitati 217 taotlust ning toetust taotleti 1,1 miljonit krooni ulatuses. Üleriigilise infopäeva korraldamise jaoks oli võimalik toetust taotleda kuni 15 000 krooni ulatuses kalendripäeva kohta. Kokku esitati 23 taotlust, 18 eri teema kohta kogusummas 2,08 miljonit krooni. Põllumajandustootjaile suunatud maakondliku infopäeva korraldamiseks, mille jaoks võis toetust taotleda kuni 12 000 krooni kalendripäeva kohta, esitati 184 taotlust.

Tänaseks on Eestis igas maakonnas tunnustatud nõuandekeskus, mille eesmärk on põllumajandusliku nõuande ja objektiivse informatsiooni jagamine ning tagasiside kogumine, analüüsimine ja edastamine partneritele. Nõuande- ja teabeleviteenuste pakkumise eesmärgiks on arendada põllumajandust kompetentse nõuande pakkumise abil ning põllumajandustootjatele olulise teabe levitamise kaudu.

Lisaks anti PMANi liikmetele ülevaade liikmesriikidele ühise põllumajanduspoliitika reformist tulenevast kohustusest kehtestada 1. jaanuariks 2007 nõuandesüsteem, mille alusel hakatakse põllumajandustootjaid nõustama põllumajandusmaaga ja ettevõtte juhtimisega seotud küsimustes.

Lisainformatsioon:
Ove Põder
Teadus- ja arendusosakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 290
E-post: ove.poder@agri.ee

Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus