Lisatud: 20. detsember 2018

Viimati muudetud: 20. detsember 2018

A A A
Prindi rss

Uudised

20Det2018 Põllumeestel ja loomapidajatel on PRIAst saadud otsetoetused käes

Jõulupühadeks on PRIA maksnud ligi 15 000 põllupidajale välja hektaripõhised otsetoetused ja üleminekutoetused, üle tuhande loomapidaja said kätte piimalehma kasvatamise otsetoetuse. Nende toetuste tänavune eelarve on kokku üle 139 miljoni euro. 

Euroopa Liidu  rahastatavate otsetoetuste eelarve on  10,2 miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal – 133,9 mln eurot – ning ka kõikide toetuste ühikumäärad on kõrgemad kui 2017.a. Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetusi rahastab Eesti riik, 5,5 mln euroga.
Põllumehed ja loomapidajad on PRIA klientide hulgas arvukaim toetusesaajate sihtgrupp ja neile makstavad ühikupõhised toetused moodustavad igal aastal suurima summa PRIA vahendatavatest toetustest.


Kõikide nimetatud toetuste maksmisega alustas PRIA tänavu tavapärasest varem, et pakkuda toetuste näol abi põuase suve tõttu majanduslikult keerulisse olukorda sattunud tootjatele.  „Teades, kui väga kliendid neid toetuseid ootasid, oli PRIA eesmärgiks otsetoetused võimalikult vara kogu ulatuses taotlejatele välja maksta, ning selle lubaduse me ka täitsime,“  ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Toetuste ühikumäärad kehtestas PRIA pärast administratiivsete ja kohapealsete kontrollide tulemuste selgumist. Kontrollide käigus tuvastati, kas taotleja täidab toetuse saamise tingimusi ning millise maa või looma kohta toetust määrata ei saa. Kontrollide tulemuste kohta on pikem ülevaade PRIA kodulehel.

Paraku selgus taotluste menetlemise käigus seegi, et Eestis tervikuna on põllumajandusmaale toetuste taotlejad 2018. aastal püsirohumaid üles harinud üle lubatud piirmäära. Püsirohumaa ja põllumaa suhtarv kehtestati 2015.a ja sellega võrreldes ei tohi püsirohumaa väheneda üle 5%. Tänavune vähenemine oli aga 5,4%, liigselt hariti üles 1020 hektarit. Sellepärast tuleb ülesharijatel hakata 2019 püsirohumaid tagasi rajama. Haldusaktid tagasirajamise kohustusega saadab PRIA detsembris välja 731 põllumehele.

PRIA kodulehel on avaldatud iga meetme toetusesaajate nimekirjad koos määratud summadega 18. detsembri seisuga. (Lisanduda võivad üksikute klientide andmed, kelle toetuste kohta pole veel otsuseid kinnitatud). 

Ühtne pindalatoetus –  85 107 488 eurot,  13 027 toetusesaajat

Rohestamise toetus - 39 313 411 eurot, 13 026 toetusesaajat

Noore põllumajandustootja toetus -  900 991 eurot,  785 toetusesaajat

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus - 182 156 eurot, 193 toetusesaajat

Piimalehma kasvatamise otsetoetus - 5 477 081 eurot, 1038 toetusesaajat

Väikepõllumajandustootja toetus -   949 782 eurot,  1414 toetusesaajat (selle kavaga liitunud saavad erinevaid eespool nimetatud otsetoetusi lihtsustatud tingimustel, kuid neile makstava kogusumma piirmäär on 1250 eurot)

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus -  5 536 203 eurot, 4362 toetusesaajat

Heinaseemne üleminekutoetus – 14 986 eurot, 38 toetusesaajat

Taotleja kontole laekuv summa võib kodulehel avaldatud määratud summast erineda, sest vajadusel teeb PRIA määratud summalt enne väljamakset tasaarveldusi, samuti on eraisikute toetustelt kinni peetud füüsilise isiku tulumaks.

PRIA saatis sel nädalal klientidele välja ka otsuste väljavõtted ja/või e-kirjad teavitusega otsuste kohta, mille sisu näeb klient vanas e-PRIAs.

Kindlasti ootavad paljud põllumajandustootjad ka maaelu arengukava põllu- ja loomapõhiseid toetusi, mille määramise tähtaeg on 10. veebruar 2019. Ka nende toetuste määramise ja maksmisega plaanib PRIA alustada varem, jaanuarikuu esimeses pooles. Maaelu arengukava tosina meetme eelarve on üle 60 miljoni euro.

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus