Lisatud: 30. november 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Nov2009 Põllumajandusliku majapidamise suurus on nüüd seaduses kirjas

Uus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seadus paneb paika, kui väike võib talupidamine olla, et sellele Euroopa Liidu (EL) otsetoetust saaks maksta.

Eelmisel nädalal presidendilt heakskiidu saanud ja järgmise aasta 1. jaanuaril jõustuva seaduse järgi peab majapidamises minimaalselt olema ühe hektar põllumajandusmaad või ühe loomühiku ulatuses põllumajandusloomi või -linde.

Põllumajandusmaa, millele toetust taotletakse peab olema 15. juunil taotleja kasutuses. Ühele loomühikule vastab näiteks üks vanem kui aastane veis. Näiteks lammas võrdub 0,15 ja siga 0,33 loomühikuga. Täpsem loomühikute arvutamine kehtestatakse põllumajandusministri määrusega.

Seaduse laiem eesmärk oli viia kehtiv ÜPP seadus kooskõlla ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise ja „tervisekontrolli" käigus Euroopa Liidu õigusesse viidud muudatustega. Euroopa Liidus sai ÜPP lihtsustamine alguse 2005. aastal. Selle protsessi käigus vaadati läbi õiguslik raamistik, haldusmenetlus ja juhtimismehhanismid, eesmärgiga lihtsustada ÜPP abinõude rakendamist põllumajandustootjate jaoks ja vähendada halduskoormust.

Seadusesse lisati eraldi peatükina nõuetele vastavuse süsteemi rakendamine. 2003. aastal toimunud EL ÜPP reformi tulemusel seoti otsetoetuste maksmine põllumajandusmaa ning põllumajandusliku tegevusega seotud nõuete (keskkonna, toiduohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu nõuded) järgimisega. ÜPP seaduses kehtestati nõuetele vastavuse osas selle nõuded ja neid kontrollivad asutused.

Seadusesse lisati ka Eestis tänavu käivitunud koolipuuviljatoetuse rakendamine, millega püütakse suurendada puu- ja köögivilja tarbimist laste hulgas ning vähendada laste ülekaalulisust. Koolipuuvilja toetus on sarnane toetus koolipiima toetusele.

Seadusesse lisati tootjarühmade tunnustamise ja toidukvaliteedikavadega seotud sätted. Tootjarühmade tunnustamine on nõutav EL maaelu arengu määruse 1698/2005 kohaselt - ainult tunnustatud tootjarühmale on võimalik anda maaelu arengu toetust tootjarühma loomiseks ja arendamiseks.

Seadusesse lisandus täpne kirjeldus, millisel juhul kasutatakse toetuse tagasinõudmisel tasaarveldamist ja sundtäitmist ning tagasimakse ajatamist. Kuna EL ÜPP on pidevalt ajas muutuv ja ühiskonna arengutega kaasas käiv poliitika, siis Euroopa Komisjoni poolt muudetud mõningaid ÜPP seaduse aluseks olevate Euroopa Nõukogu määruste rakendusakte, mille tulemusena täpsustatakse ÜPP seaduses olevaid viiteid ning muudetakse ja täiendatakse põllumajandusministri määruseid. Euroopa Komisjon on andnud märku, et võimalusel avaldatakse juba 2010 aasta sügisel seisukohad ühise põllumajanduspoliitika arengute osas, mis hakkavad kehtima pärast 2013 aastat ehk järgmisel eelarveperioodil.

Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike