Lisatud: 22. märts 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Mar2017 Põllumajandusettevõtjad taotlesid investeeringutoetusteks üle 55,6 miljoni euro

Möödunud nädalal lõppes PRIAs põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt – 509 ettevõtjat esitasid taotlusi kokku 55 625 681 euro saamiseks.

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme 4.1 eesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

6.-13. märtsini toimunud taotlusvoor oli juba neljas. Tänavune eelarve toetuste maksmiseks on  22,5 mln  eurot, mis jagatakse nelja sihtgrupi vahel. Tabel näitab eelarveid ja toetuste taotlemist:

Valdkond

Eelarve €

Taotlusi tk

Taotletud €

Teravilja, õliseemnete ja valgu­rikaste taimede kasvatamine

5 625 000

230

26 690 905

Loomakasvatus (v.a piimatoot­mine ja mesindus)

5 625 000

121

12 269 896

Piimatootmine

6 750 000

65

10 188 053

Muude põllumajandussaaduste tootmine (k.a mesindus)

4 500 000

93

6 476 826

kokku

22 500 000

509

55 625 680

Kavandatud investeeringute abikõlblike kulude kogusumma on oluliselt suurem, 143,3 mln eurot. Kõige rohkem, üle 1270 korra, sooviti soetada mobiilseid masinaid ja seadmeid – mitmesugune põlluharimistehnika ja lisaseadmed, istutus-, saagikoristus- ja sorteerimismasinad, mobiilsed kuivatid, taimepritsid, väetisekülvikud, sõnnikulaoturid jne; ligi 300 projekti olid seotud tootmishoonete ehitamise ja rekonstrueerimisega – laudad-tallid-varjualused, hoidlad, punkrid  ja laod, kuivatid, kasvuhooned, teed ja platsid tootmisrajatiste juurde ja palju muud. Toetust küsiti ka tootmishoonetesse  mitmesuguste seadmete ja süsteemide soetamiseks. Toetuse abil ostetakse marjapõõsaste istikuid, rajatakse piirdetarasid ja niisutussüsteeme. Poolsada kuluobjekti kuulub mesindusinventari ja –rajatiste hulka.

Ühel taotlejal on võimalik saada selle meetme toetust programmperioodi jooksul kuni 500 000 eurot. Selles taotlusvoorus ületas kolmel juhul taotletud summa 490 000 eurot, ülejäänud olid väiksemad. Toetuse määr sõltub investeeringute sisust ja on 5% tavamäärast kõrgem, kui taotlejal on vanust kuni 40 eluaastat.

Kuna taotletud kogusumma on taotlusvooru eelarvest oluliselt suurem, määrab PRIA toetused hindamiskriteeriumide alusel moodustuva paremusjärjestuse põhjal. Meetme määrus sätestab igale sihtgrupile kohased hindamiskriteeriumid ja hindepunktide miinimumlävendi. Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA 13. juuliks. Kuigi toetusesaajatelt hakatakse maksetaotlusi koos investeeringutee elluviimist kinnitavate dokumentidega vastu võtma pärast otsuste kinnitamist, võib taotluses kajastatud kulutusi teha taotluse esitamisele järgnevast päevast alates.

Kokku on 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" 146 miljonit eurot. 2016.a lõpuks oli toetusi määratud kokku 75,3 mln eurot ja sellest välja makstud 24,5 mln eurot.

Uudised

Täna, 16. oktoobril tähistatakse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) eestvedamisel rahvusvahelist toidupäeva, mis juhib eelkõige tähelepanu sellele, et igapäevane kõhutäis pole kõigile iseenesestmõistetav. Samuti rõhutatakse, et lisaks toidupuudusele on maailmas suur probleem ka ülesöömine ja valesti toitumine.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike