Lisatud: 22. veebruar 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Veebr2019 Põldude joonistamisega e-PRIAs tasub oodata aprillini

Palun vaadake üle uuendatud põllumassiivide ja maastikuelementide piirid

Eelmisel aastal tegi Maa-amet uued ortofotod Eesti põhjapoolsema osa kohta. Nende alusel vaatas PRIA põllumassiivide ja maastikuelementide piirid üle ning uuendas need, kui looduses või maakasutuses olid toimunud muudatused.

Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on juba praegu võimalik taotlejatel ise oma põllumassiivid ja maastikuelemendid veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ üle vaadata. Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIAle anda teada, kasutades nn vana e-PRIA teenust „Põllumassiivi või maastikuelemendi piiri ettepanek“, esitades uue piiri koos selgitustega sellest, mis on muutunud. Sama teenuse kaudu saab jätkuvalt anda teada uutest maadest, mida plaanitakse sel aastal kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda.

Põldude joonistamisega tasub oodata aprillini

PRIA näitab enne toetuste taotlemist e-PRIA teenustes „Minu põllud“ ja „Minu niidud“ kindlakstehtud andmeid ka põllu joontena. Selleks asendame taotleja joonistatud põldude piirid ning märgitud taotluse andmed PRIA või Keskkonnaameti kontrollitud ja kindlaks tehtud värskemate andmetega. See tähendab kohapealse kontrolli jooni/andmeid, kaugseire teel mõõdetud põldude jooni/tuvastatud andmeid ning ka administratiivsete kontrollide tulemusena leitud pindalasid/andmeid.

Automaatne asendamine on planeeritud teha üks kord enne eeloleva taotlusperioodi algust hiljemalt aprillis. Kui taotletud andmete kindlakstehtud andmetega asendamise kuupäev on määratud, teavitatakse taotlejaid sellest PRIA kodulehel ning e-PRIAs. Pärast määratavat kuupäeva toimub andmete automaatne asendamine kõigil klientidel, kes sisenevad e-PRIA teenusesse „Minu põllud“ ja/või „Minu niidud“.

Sellepärast soovitame praegu e-PRIA teenustes oma põlde või alasid mitte muuta, sest vastasel juhul võivad teie tehtud muudatused kaotsi minna. Juurde võib joonistada uusi põlde või alasid tervikuna, neid asendamine ei mõjuta.

Andmete asendamise eesmärgiks on aidata taotlejatel esitada taotlusi õigemate ja uuendatud andmetega, kus on arvestatud nii kohapealse kontrolli, kaugseire kui ka ortofotode alusel tehtud muudatustega.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner