Lisatud: 09. aprill 2013

Viimati muudetud: 09. aprill 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

09Apr2013 Pindalatoetuste infopäevad 2013

MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumiga aprillis ja mais kõigis maakondades pindalatoetuste infopäevad.

Ettekannetega esinevad nõuandeteenistuse konsulendid. Infopäev on osalejatele tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine.

Andmed infopäevade aegade-kohtade ning osavõtu registreerimise kohta on nõuandeteenistuse kodulehel www.pikk.ee/sundmused/2013/04 (vt sündmuste kalender) .

Pindalatoetuste infopäevadel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • 2013.aastal rakendunud nõuetele vastavuse nõuded
  • Muudatused MAK 2007-2013 II telje toetustes (ebasoodsamate piirkondade toetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale või erametsamaale, keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus, kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukki) kasvatamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, loomade karjatamise toetus)
  • Pindalapõhiste otsetoetuste taotlemine (ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri üleminekutoetus, heinaseemne üleminekutoetus)
  •  e-PRIA teenuste tutvustus.

Pindalatoetustega seotud teemasid (sh 2012.a taotluste osas toimunud kontrollide tulemusi) arutati Põllumajandusministeeriumi ja PRIA spetsialistide osalusel ka konsulentide teabepäeval 27. märtsil Türil.  Nende ettekannete sisuga saab tutvuda leheküljel http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/teabepaevade-ettekanded.

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike