Lisatud: 09. aprill 2013

Viimati muudetud: 09. aprill 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

09Apr2013 Pindalatoetuste infopäevad 2013

MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumiga aprillis ja mais kõigis maakondades pindalatoetuste infopäevad.

Ettekannetega esinevad nõuandeteenistuse konsulendid. Infopäev on osalejatele tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine.

Andmed infopäevade aegade-kohtade ning osavõtu registreerimise kohta on nõuandeteenistuse kodulehel www.pikk.ee/sundmused/2013/04 (vt sündmuste kalender) .

Pindalatoetuste infopäevadel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • 2013.aastal rakendunud nõuetele vastavuse nõuded
  • Muudatused MAK 2007-2013 II telje toetustes (ebasoodsamate piirkondade toetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale või erametsamaale, keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus, kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukki) kasvatamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, loomade karjatamise toetus)
  • Pindalapõhiste otsetoetuste taotlemine (ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri üleminekutoetus, heinaseemne üleminekutoetus)
  •  e-PRIA teenuste tutvustus.

Pindalatoetustega seotud teemasid (sh 2012.a taotluste osas toimunud kontrollide tulemusi) arutati Põllumajandusministeeriumi ja PRIA spetsialistide osalusel ka konsulentide teabepäeval 27. märtsil Türil.  Nende ettekannete sisuga saab tutvuda leheküljel http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/teabepaevade-ettekanded.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner