Lisatud: 25. aprill 2017

Viimati muudetud: 25. aprill 2017

A A A
Prindi rss

Uudised

25Apr2017 Pindalatoetuste elektrooniline eeltäitmine on avatud

Pindalatoetuste taotlejatel on nüüd võimalik teenuses „Minu põllud“ joonistada põlde pindalatoetuste taotlemiseks ning oma pindalatoetuste taotlust e-PRIAs elektrooniliselt eeltäita (st lisada taotlusele eelnevalt joonistatud põllud ning märkida toetuste taotlemised vormile PT50 ja PT50A).

Teenuses „Minu põllud“ on võimalik enda maa-alasid digitaalselt e-PRIAs joonistada, kusjuures PRIA annab e-taotlejatele „Minu põllud“ teenuses ette eelmisel aastal kindlaks tehtud andmed. See tähendab, et enne taotlusperioodi algust asendatakse põldude andmed kõigil taotlejatel esimest korda teenusesse sisenemisel. Soovi korral on võimalik seda tegevust korrata, vajutades nimekirja kohal paremal üleval servas olevat nuppu „Kasuta viimase taotluse põlde“. Asendatud põllud eristuvad teistest helesinise taustaga, lisaks on põldudel juures musta värvi infoteade „Põllu andmed on asendatud kindlaks tehtud andmetega!“ - andmete asendamise teade kuvatakse, kui taotletud andmed on seotud kohapealse või administratiivse kontrolliga või on taotleja esitanud muudatusavalduse paberkandjal. Andmete asendamisest vaata täpsemalt „Minu põllud“ teenuse kasutusjuhendist.

Eeltäita on võimalik ainult vormi „Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu“. Seega on nüüd võimalik oma pindalatoetuste taotlus e-PRIAs ette valmistada ning 2. mail algava taotlusvooru ajal on tarvis vaid taotlus esitada ning  vajadusel esitada lisavorm(id).

Samuti on 1.aprillist taas avatud teenus „Minu niidud“ poollooduslike koosluste alade joonistamiseks ning Keskkonnaametiga kooskõlastamiseks. Koosluse alasid on võimalik taotlusele lisada ning taotlust PRIAle esitada alates 2. maist.

Pindalatoetuste taotlemisega seotud e-teenused leiab vanasse e-PRIAsse sisenedes menüü "Teenused" alt „Pindalatoetused“ alajaotusest. Vanasse e-PRIAsse saab siseneda PRIA kodulehe kaudu: http://www.pria.ee/et/ePRIA . Tuletame meelde, et kui Teie andmed on muutunud, palume need muuta, kasutades uue e-PRIA iseteeninduskeskkonna teenust „Kliendi andmed“. Andmete muudatused jõustuvad koheselt, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse 10 minuti pärast.

Pindalatoetuste taotlusvoor kestab 2.-22. maini ning hilinenult on võimalik taotlust esitada kuni 16.juunini. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 16. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Milliseid toetusi saab 2017.aastal taotleda ja millised on muudatused võrreldes 2016.aastaga, saab lugeda siit.

Ka tänavu on võimalik kõigil pindalatoetuste taotlejatel lisaks PRIA teenindusbüroodele pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse konsulentide poole tasuta e-PRIA kasutamise juhendamise saamiseks. Selleks, et vältida järjekordade teket büroodes, palume Teil eelnevalt broneerida juhendamise jaoks sobiv aeg. Tasuta e-PRIA alast juhendamisteenust pakkuvate nõuandekeskuste ja konsulentide kontaktid ning rohkem infot e-PRIA juhendamise kohta leiate aadressil http://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine.

 

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Piimatootmise vähendamise toetus

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2017 III voor

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2017

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2017

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2017

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2017

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2017

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2017

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2017

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2017

Kohalikku sorti taimede ('Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.4) 2017

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2017

Noore põllumajandustootja toetus 2017

Väikepõllumajandustootja toetus 2017

Pindalatoetused 2017 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner