Lisatud: 26. jaanuar 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Jan2017 Piimatööstuse efektiivsus langeb toodangu väärtuse vähenemise tõttu

Piimatööstussektori puhas lisandväärtus vähenes 2016. aasta esimese 9 kuuga aastases võrdluses 51,3 protsenti. Selle peamiseks põhjuseks on piimatoodete väärtuse vähenemine ja sektori tööjõukulude kasv, selgub Maaeluministeeriumis koostatud Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 9 kuu ülevaatest.

Piimatööstuse müügitulu langes 2016. aasta 9 kuu jooksul väiksema käibetulu ning madalamate väljamüügihindade tõttu. Tööjõukulude osakaal töötlemisprotsessis kasvas. Samuti pole sektor investeerinud soovitud mahus ja see viis piimatööstuse puhta lisandväärtuse languse ja efektiivsuse vähenemiseni. Puhas lisandväärtus oli 21,9 miljonit eurot, mida oli võrreldes aasta varasemaga 51,3 protsenti vähem.

„Lisandväärtuse suurendamiseks tuleb piimatoodete toodangu väärtust kasvatada ja panustada tootearendusse,“ ütles Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. „Mida vähem toorainet kohapeal töödeldakse, seda rohkem on tootjad sõltuvad maailmaturu hinnamuutustest.“

Taavi Kand lisas, et kriisist kiiremaks väljumiseks on vaja jõuda järgmisele tasemele ka investeerimises. „2017. aastal avanevad maaelu arengukava investeeringumeetmetes võimalused, et kohalik piimatöötlemine Euroopa tipptasemele viia,“ ütles Kand. Piimatööstus investeeris tehnoloogia- ja tootearendusse 2016. aastal 9 kuuga 8,3 miljonit eurot, mida oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,8 protsenti rohkem.

Toorpiima kokkuostuhind on viimastel kuudel kasvanud, mille üheks põhjuseks võib olla Hiina suurenenud nõudlus piimatoodete järele. Ka Uus-Meremaa Põllumajandusministeerium prognoosib 2017. ja 2018. aastal taas piimanduse kiiret tõusu. „Maailmaturu arengud peaksid andma positiivse signaali, et eksporti tuleb rohkem panustada,“ ütles Taavi Kand.

Piimatööstuse müügitulu oli 2016. aastal 9 kuuga 236 miljonit eurot, mida oli käibelt 8,2 protsenti vähem kui 2015. aastal 9 kuuga. Piimatooteid toodeti 2016. aasta 9 kuuga 216,1 miljoni euro väärtuses, mida oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,4 protsenti vähem. Sektori kogukulud olid 2016. aasta 9 kuu jooksul 241,2 miljonit eurot, mis on 1,2 protsenti varasemast suuremad.

Piimatöötlemise sektori moodustavad Eestis ligikaudu 25 töötlemisettevõtet ja talu. Ligi 70 protsenti kogu piimatööstuse müügitulust annavad viis suuremat tööstust.

Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 9 kuu ülevaade

Uudised

Tänavu sügisel on kätte jõudnud esimesed kaheaastased tähtajad, mil maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetmetest määratud investeeringutoetuste kättesaamiseks peavad toetusesaajatel olema investeeringud lõpetatud. Hiljuti jõustunud määrus võimaldab teatud tingimustel tähtaega pikendada.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Koolikava toetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2017

Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus (EMKF meede 8.3) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.3.2) 2017 III taotlusvoor

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.3.1) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner