Lisatud: 30. jaanuar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jan2008 Piimatootjad täitsid 9 kuuga ligi 71% Eestile eraldatud piimakvoodist
Piimakvoodi aasta algab 1. aprillil ning lõpeb 31. märtsil. Kokku on 1368 kvoodiomanikku üheksa kuuga tootnud ning piimatöötlejatele tarninud (tarnekvoot) või otse lõpptarbijale turustanud (otseturustuskvoot) pisut enam kui 456 tuhat tonni piima. Möödunud aasta sama ajaga oli kvooti täidetud ligi 459 tuhande tonni ulatuses. Kvoodiomanikke on eelmise kvoodiaastaga võrreldes 157 võrra vähem. Eestile 2007/2008. aastaks määratud Euroopa Liidu piimakvoot on sama suur kui eelmisel kvoodiaastal ehk 646 368 tonni, millest ligi 13 tuhat tonni moodustas otseturustuskvoot ja 633,4 tuhat tonni tarnekvoot. Ãœheksa kuuga tootsid 303 otseturustuskvoodi omanikku pisut alla 5000 tonni piima, mis moodustas ligi 38% kvoodist; 1202 tarnekvoodi omaniku toodang oli 452,2 tuhat tonni ehk üle 71% kvoodiaasta kogusest. Ãœhel piimatootjal võib üheaegselt olla nii otseturustus- kui tarnekvoot. 1. novembrist 10. jaanuarini võttis PRIA piimakvootide omanikelt vastu kvoodi liigiti muutmise taotlusi. See tähendab, et tarnekvooti sai muuta otseturustuskvoodiks ja vastupidi. Liigiti saab muuta vaid taotluse hetkeks täimata kvoodi osa. 10. jaanuariks laekus 90 taotlust otseturustuskvoodi muutmise kohta tarnekvoodiks ning 12 avaldust tarnekvoodi muutmiseks otseturustuskvoodiks. Pärast liigiti muutmise kinnitamist Euroopa Komisjoni poolt jääb Eesti käesoleva 2007/2008 kvoodiaasta tarnekvoodi suuruseks 636 070 tonni ja otseturustuskvoodi suuruseks 10 298 tonni. Piima tootmiskvoodid on Euroopa Liidu (EL) ühtse põllumajanduspoliitika üks meede, mille rakendamise eesmärk on piirata piima ületootmist; piimakvooti ei ole samas õige tõlgendada plaani ja plaanitäitmisena. Kui Eesti riik ületab talle määratud tarnekvooti või otseturustuskvooti, siis tuleb Euroopa Komisjonile maksta iga ületatud kilo pealt tasu. See kasseeritakse sisse kõigilt vastavat kvoodi liiki ületanud tootjatelt proportsionaalselt kvooti ületanud kogustele. PRIA toetuste osakonna sekkumise, eraladustamise ja kvoodi büroo juhataja Lily Hantson kinnitab, et piimatootmine on kvoodiaasta 9 kuu andmete põhjal suhteliselt samal tasemel kui eelmisel aastal - natuke väiksem. „Kvoodi täitumist prognoosida ei tahaks, kuna me ei tea, millised plaanid on piimatootjatel. Kas tuleb hulk mullikaid lüpsma, ostab keegi karja juurde või muud seesugust,“ ütles Hantson. 29. jaanuaril saatis PRIA kõigile kvoodiomanikele 2007/2008 kvoodiaasta 9 kuu täituvuse teatised. Peale selle on piimatootjatel võimalik PRIA kliendiportaalis e-PRIA vaadata andmeid neile määratud individuaalse kvoodi ja selle täitmise kohta kvoodiaastate ja kvoodi liikide lõikes. Samast võib piimatootja näha tema piimatoodangule määratud rasvaprotsenti ning riiklikult jagatud kvootide suurusi. Kliendiportaalis on tootjale näha ka see, kas ta on kvoodi üleandmisega kvoodi täituvust juurde saanud või ära andnud. Lily Hantson selgitas: „Piimakvooti on võimalik koos piimalehmadega üle anda, kui tahetakse tootmist vähendada või lõpetada. Koos kvoodiga saab üle anda ka kvoodiaasta jooksul turustatud toodangu. Need, kes tahavad tootmist laiendada, saavad kvooti juurde muretseda peamiselt koos piimalehmadega, kelle omanik tahab kvooti ära anda. Tegelikult on ka loobujaid ning nii kogunenud kvoot jagatakse ajavahemikus 1.-15. juuli taotluse esitajate vahel võrdse kohtlemise printsiipi järgides. Aga nii jagatavad kvoodi kogused on väga väikesed.“ Aasta-aastalt on Eestis piima kogutoodang tõusnud, ehkki kvoodiomanike arv kahaneb. Kvoodiaastal 2003/2004 oli Eestis 2136 kvoodiomanikku ning toodeti 501 tuhat tonni piima. Järgmisel kvoodiaastal olid vastavad arvud 2091 ning 530 tuhat tonni piima, 2005/2006 kvoodiaastal 1754 ja 579 tuhat tonni; eelmisel kvoodiaastal oli kvoodiomanikke 1525 ning kvooti täideti 600 tuhande tonni ulatuses. Selle aasta alguseks oli kvoodiomanikke 1368. Piimakvoodi täitmist mõjutab ka piimalehmade arv. PRIA loomade registrite büroo andmeil oli neid eelmise kvoodiaasta 9. kuu lõpuks ehk 31. detsembriks 2006 Eestis 110 742, käesoleva kvoodiaasta 31.detsembriks 104 619. Täpsemat infot piimakvoodi kohta saab siit:
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike