Lisatud: 29. november 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Nov2005 Paigas on tingimused kalatoodetele uute turgude leidmise toetamiseks

Uute turgude leidmise toetuse eesmärk on leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid. Toetust antakse reklaamikampaania ja tarbija- või turuuuringu korraldamiseks ning messidel ja näitustel osalemiseks. Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalandussektori või tootegrupi promotsiooniks, mitte ühe ettevõtte toote tutvustamiseks. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, kelle eesmärk on seotud kutselise kalapüügi, kalatöötlemise või vesiviljelusega ning kes on tegutsenud vähemalt viis aastat.

Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe projekti elluviimiseks on 3,5 miljonit krooni. Avaliku sektori toetusmääraks on kuni 100%. Meedet finantseeritakse Kalanduse Arendusrahastust (FIFG). Euroopa Liidu struktuurifondide raames saab uute turgude leidmise toetustena välja jagada ligikaudu 15 miljonit krooni.

Meetme tingimustega saab lähemalt tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=961675. Määrus jõustub 2. detsembril.

Toetuste taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtta  12. detsembrist 2005 31. jaanuarini 2006 aastal. Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähipäevil.

Lisainformatsioon:
Kädi-Liis Kangur
Kalamajandusosakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 521
E-post: kadi-liis.kangur@agri.ee

Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus