Lisatud: 20. detsember 2016

Viimati muudetud: 20. detsember 2016

A A A
Prindi rss

Uudised

20Det2016 Otsetoetuste vähendus ja assigneeringute tagasimakse

Sarnaselt varasemale kehtestasid Euroopa Parlament ja Nõukogu ka käesolevaks toetuste perioodiks nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuleb taotleja otsetoetuste summa üle 2000 euro jäävat osa vähendada kriisireservi kogumiseks.  

FD reeglid rakenduvad kõigis liikmesriikides ühesugusel põhimõttel. 2016. a kinnitati FD vähenduse protsendiks 1,353905. Selle võrra vähendatakse kõigi taotlejal saadaolevate otsetoetuste kogusumma üle 2000 euro ulatuvat osa proportsionaalselt  ehk iga toetust vastavalt sellele, millise osa see kogusummast moodustab. FDga hõlmatud otsetoetuste hulka kuuluvad ühtne pindalatoetus ja rohestamise toetus, noore põllumajandustootja toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise toetus, ammlehma, piimalehma, ute ja kitse kasvatamise toetus.

PRIA kodulehel on FD arvestuse kohta põhjalikum selgitus koos arvutusnäidetega, samuti on FD info taotlejale koostatud otsusel.

Tagasimakse 2016. aasta otsetoetuste taotlejatele

Kuna 2015. a kogutud kriisireservist väljamakseid ei tehtud, siis kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Eestile eraldati tagasimaksmiseks 1 293 797  eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,355093.

Vastavalt EK juhistele toimub assigneeringute tagasimaksmine kõigile, kelle otsetoetuste summa on 2016. a suurem kui 2000 eurot ja kellele rakendub tänavu FD vähendamine. Kui taotleja 2015. a otsetoetustele FD vähendamine rakendus, aga tänavu jäi tema otsetoetuste summa alla 2000 euro või ta ei taotlenudki otsetoetusi, siis talle 2015. a kinnipeetud FD summat tagasi ei maksta.

Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-), vaid juurdemaksmine (+) 2016. a otsetoetustele. Selle saamiseks ei pea kliendid mingeid toiminguid tegema. Assigneeringute tagasimaksed tehakse proportsionaalselt iga otsetoetuse osas eraldi samasuguse arvutuse alusel, nagu FD puhul ja otsustel on tagasimakse kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike