Lisatud: 15. detsember 2016

Viimati muudetud: 15. detsember 2016

A A A
Prindi rss

Uudised

15Det2016 Otsetoetused jõuavad jõuluks põllumeeste ja loomapidajateni

12. detsembril alustas PRIA tänavuste otsetoetuste väljamakseid ning detsembri lõpuks saavad kaheksat liiki toetused põllumeestele ja loomakasvatajatele välja makstud. Euroopa Komisjon eraldas Eestile nendeks toetusteks kokku 114,56 miljonit eurot.

Igal aastal moodustavad just hektari- ja loomadepõhised otsetoetused suurima osa PRIA vahendusel makstavatest toetustest põllumajandussektorile. Otsetoetuste hulka kuuluvad ühtne pindalatoetus ja nn rohestamise toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus, noore põllumajandustootja toetus (see lisandub ÜPT ja rohestamise toetuse taotlemisel kuni 39 hektari eest); väikekarjade omanikest loomakasvatajad saavad toetust ammlehma, piimalehma, ute ja kitse kasvatamiseks. Lisaks jätkus väiketootjate meede, mille raames väiketootja võib saada maksimaalselt 1250 eurot otsetoetusi kokku, kuid samas nõuded toetuse saamiseks on leebemad kui suurematel tootjatel.

Otsetoetuste ühikumäärad kinnitas PRIA toetusteks eraldatud eelarvete ja taotlustes esitatud nõuetekohaste hektarite ja loomade hulga põhjal – ühikumäärasid vt PRIA kodulehelt

Kokku tuleb PRIA-l tänavu menetleda 15 556 kliendi esitatud otsetoetuste taotlused ning koostada  33 456 otsust. ÜPT kindlakstehtud hektareid, mille kohta makstakse ka teisi pindalapõhiseid toetusi, oli tänavu 949 305. Paljud soovisid mitut toetust - iga liiki toetus määratakse eraldi otsusega ja ka raha laekub kliendi kontole eraldi maksetena riigikassa kaudu.

Esimesena läks 12. detsembril teele toetus väikepõllumajandustootjatele. 14. detsembri õhtuks oli PRIAl koostatud 33 397 otsust 112,9 miljoni euro maksmiseks. Koostamisel on veel üksikud otsused neile, kelle taotlustega seotud probleemid pole lõplikult lahenenud.

Toetuste ootajateni jõuab lõplik summa, millest on tehtud vajalikud tasaarveldused ja vähendused. Saadaolevate summadega tasaarveldatakse nt varasemaid võlgnevusi. Vähendusi ei põhjusta ainult vead taotlemisel ja erinevate nõuete rikkumised, vaid ka Euroopa Liidus kehtiv nn finantsdistsipliin. Kui taotlejal saadaolev otsetoetuste summa ületab 2000 eurot, peetakse ülejäävalt osalt kinni 1,353905% kriisireservi jaoks. Selliseid toetusesaajaid on tänavu Eestis ca 5700.  Samasugune vähendamine toimus mullu, kuid kriisireservi ära ei kasutatud ning see makstakse tänavu tagasi neile, kelle otsetoetuste tänavune summa ulatub üle 2000 euro.

Veel tuleb PRIA-l eraisikute toetustelt kinni pidada tulumaks.

“Käesolev aasta ei ole olnud tootjatele kerge – kestab Venemaa embargo mõju toodangu turustamisele ja hindadele ning valusaid tagajärgi tõi Eestis leviv sigade aafrika katk. Lisaks sellele ei saanud põllumehed halbade ilmaolude tõttu teha kõiki planeeritud töid ning saagikus jäi kesiseks,” tõdes PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive.

“Kogesime tänavu PRIAs seda, et toetustega seotud nõuete täitmiseks tegid tootjad tublisid pingutusi. Ka PRIA töö pole lihtne – ELi kui toetuste rahastaja kehtestatud nõuete kontrolli ja andmetöötluse maht on väga suur,“ ütles Bleive. Tema sõnul oli palju abi sellest, et  87% pindalatoetuse soovijatest esitasid tänavu taotluse elektrooniliselt e-PRIAs ning e-taotlustega on hõlmatud ligikaudu 98% põllumaast. e-PRIA aitab ära hoida palju vigu ja kiirendab taotluste menetlemist. “Nii andsid kõik e-PRIAs taotlejad tänuväärse panuse selleks, et toetused aasta lõpuks välja makstud saaks,” ütles Ahti Bleive.

Kõik kliendid saavad andmeid oma saabuvate toetuste kohta vaada e-PRIA teenusest “Maksed ja võlgnevused”- sinna ilmub info niipea, kui maksekorraldus on kinnitatud ja riigikassasse edasi saadetud. e-PRIAst on igaühele näha ka temaga seotud otsuste väljavõtted detailse infoga. Pärast otsuste kinnitamist avaldab PRIA määratud toetuste kohta nimekirjad ka oma kodulehel.

Küsimuste korral võib helistada otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus