Lisatud: 10. aprill 2019

Viimati muudetud: 15. mai 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

10Apr2019 Mesilaspere toetust saab taotleda 1. maist kuni 15. maini

Foto: Bruno Kelzer, Unsplash

2019. aastal saavad mesinikud esmakordselt taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2019. aastal on eelarve suuruseks 600 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Toetuse ühikumäär saadakse, kui eelarve jagatakse kõikide nõuetele vastavate mesilasperede arvuga. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2019.

Mesilaspere toetust saab taotleda 1. maist kuni 15. maini. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient ja lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana. Nii PRIA kliendiks kui ka loomapidajaks saab samuti registreerida läbi vastava e-PRIA teenuse „Kliendi andmed“.

Mesilaspere toetuse taotlemisel on oluline rõhutada, et taotluse esitamise eeltingimuseks on see, et mesinik peab olema esitanud põllumajandusloomade registrisse teavituse tema peetavate mesilasperede arvu kohta 1. mai 2019 seisuga. Teavitust põllumajandusloomade registrisse saab esitada ajavahemikul 1. mai – 15. mai ja seda on võimalik teha e-PRIA kaudu. Mesilasperede arvu teavitamise kohustust peab mesinik täitma igal aastal. Kui teavitus on registrisse esitatud, on mesinikul võimalik tema peetavate mesilasperede kohta toetuse saamiseks toetust taotleda, esitades selleks vastava taotluse.

e-PRIA erinevate teenuste kasutamiseks on välja töötatud ka erinevad juhendid, mis on kättesaadavad nii e-PRIAst kui ka PRIA kodulehelt.

Toetust antakse mesilasperede kohta, keda mesinik pidas põllumajandusloomade registri andmetel 1. mai seisuga 2019. Toetuse saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks mesilaspere ja ta peab pidama taotlusel märgitud arvul mesilasperesid kuni 15. juunini. Kui taotluses esitatud mesilasperede arv enne 15. juunit väheneb, siis tuleb esitada e-PRIAs taotluse muudatusavaldus koos põhjendusega, miks on mesilasperede arv vähenenud.

Kõiki esitatud taotlusi kontrollitakse administratiivselt. Lisaks viiakse valimi alusel taotlejate juures läbi ka kohapealsed kontrollid, mille teostajaks on Veterinaar- ja Toiduamet. Kohapealsed kontrollid algavad kohe pärast taotluste vastuvõttu ning kestavad kuni 15. juunini. Kohapeal kontrollitakse mesilasperede arvu.

Täpsemad nõuded mesilaspere toetuse saamiseks on sätestatud maaeluministri 06.02.2019. a määrusega nr 12  „Mesilaspere toetus“. Juhiseid ja selgitusi saab lisaks juhendist „Abiks taotlejale“, mis on leitav PRIA kodulehelt. Soovitame enne toetuse taotluse esitamist kindlasti tutvuda toetuse saamise tingimustega.

Kuidas taotleda TARU toetust

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike