Lisatud: 19. november 2019

Viimati muudetud: 19. november 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

19Nov2019 Lõppenud voorude jooksvad tulemused - november 2019

Meetme nimetus link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve €

Taotluste arv

Taotletud summa €

Rahuldatud taotluste summa €

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

MAK meede 16.2

5-19.9.19

3 389 328

25

6 523 831

otsused hiljemalt 12.2.20

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

 26-30.8.19

3 860 280

4

263 754

                   

otsused 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus
MAK meede 6.1

eeltäitmine

21-27.8.19
vastuvõtt

28.8-11.9.19

5 mln

149

5 877 175

 

otsused hiljemalt 4.12.19

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus MAK 3.1 meede

29.8-5.9.19

150 000

44

37 676

 

otsused hiljemalt 12.12.19

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus

EMKF meede 4.3.2

eeltäitmine

20-24.9.19

vastuvõtt

25.9.-2.10.19

446 500

2

41 425

otsused 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

18.09 – 09.10.19.

12 mln

205

12 821 810

otsused hiljemalt 21.01.2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus 

EMKF meede 4.4.4

eeltäitmine

20-24.9.19

vastuvõtt

25.9. -16.10.19

2 mln

12

1 912 126

otsused 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

21-25.10.19

1,2 mln

7

 

600 000

 

 

otsused 60 tööpäeva jooksul  taotluse esitamise tähtpäevast

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2             

eeltäitmine

23-29.10.19

vastuvõtt

30.10-6.11.19

8 mln

35

 

6 910 247

otsused 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

6-13.11.19

1 mln

1

109 766

otsused 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

11-15.11.19

122 280

3

17 580

otsused 45 tööpäeva jooksul  nõuetekohase taotluse saamisest

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

6-13.11.19

10 000

4

3 580

otsused 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisestArvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus