Lisatud: 19. november 2019

Viimati muudetud: 19. november 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

19Nov2019 Lõppenud voorude jooksvad tulemused - november 2019

Meetme nimetus link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve €

Taotluste arv

Taotletud summa €

Rahuldatud taotluste summa €

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus

MAK meede 16.2

5-19.9.19

3 389 328

25

6 523 831

otsused hiljemalt 12.2.20

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

 26-30.8.19

3 860 280

4

263 754

                   

otsused 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus
MAK meede 6.1

eeltäitmine

21-27.8.19
vastuvõtt

28.8-11.9.19

5 mln

149

5 877 175

 

otsused hiljemalt 4.12.19

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus MAK 3.1 meede

29.8-5.9.19

150 000

44

37 676

 

otsused hiljemalt 12.12.19

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus

EMKF meede 4.3.2

eeltäitmine

20-24.9.19

vastuvõtt

25.9.-2.10.19

446 500

2

41 425

otsused 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

18.09 – 09.10.19.

12 mln

205

12 821 810

otsused hiljemalt 21.01.2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus 

EMKF meede 4.4.4

eeltäitmine

20-24.9.19

vastuvõtt

25.9. -16.10.19

2 mln

12

1 912 126

otsused 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

21-25.10.19

1,2 mln

7

 

600 000

 

 

otsused 60 tööpäeva jooksul  taotluse esitamise tähtpäevast

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2             

eeltäitmine

23-29.10.19

vastuvõtt

30.10-6.11.19

8 mln

35

 

6 910 247

otsused 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

6-13.11.19

1 mln

1

109 766

otsused 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

11-15.11.19

122 280

3

17 580

otsused 45 tööpäeva jooksul  nõuetekohase taotluse saamisest

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

6-13.11.19

10 000

4

3 580

otsused 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisestUudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike