Lisatud: 03. september 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Sep2002 Koolipiimatoetust saab 98% koolidest

Kui eelmisel veerandil maksti toetust 90 protsendile koolidest, siis alanud veerandil saab koolipiimatoetust 98% koolidest, kelle kohta omavalitsused taotluse esitasid. Lisaks taotlusele tuli omavalitsusel esitada ka aruanne üle-eelmisel veerandil saadud koolipiimatoetuse kasutamise kohta.

Alanud õppeveerandil jääb aruande mittetähtaegse esitamise või koolipiimatoetuse mittesihipärase kasutamise tõttu toetuseta 14 kooli kokku 1094 I-III klassi õpilasega. Eelmise õppeaasta viimasel veerandil jäi toetuseta 54 kooli 3158 õpilast.

Pooltes toetust saavates koolides õpib I-III klassis 10-49 koolijütsi. Kõige vähem, kokku kolm I-III klassi õpilast oli kolmes Pärnu-, Saare- ja Viljandimaal toetust saavas koolis. Suurima õpilaste arvuga on üks Tallinna kool, kus I-III klassis on kokku 335 koolipiima joojat.

Koolipiimatoetus on kohalikule omavalitsusele antav riiklik rahaline abi, millega kaetakse osaliselt õpilastele pakutava Eestis toodetud piima, jogurti, keefiri või hapupiima maksumus. Ostetavate piimatoodete puhul tuleb kinni pidada kehtestatud sortimendist.

Heli Raamets
PRIA pressiesindaja
telefon (07) 371 215

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike