Lisatud: 31. juuli 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Jul2002 Koolipiimatoetuse saamiseks tuleb taas esitada taotlus ja aruanne

Koolipiimatoetus on kohalikule omavalitsusüksusele antav riiklik rahaline abi, millega kaetakse osaliselt õpilastele ostetava ja pakutava piima või piimatoodete maksumus.

2001./2002. õppeaasta III veerandil maksti koolipiimatoetust 2,9 miljonit krooni. Toetust said 220 omavalitsust kokku I-III klassi 38685-le õpilasele koolipiima pakkumiseks.

Praeguseks on laekunud aruandeid 135-lt omavalitsuselt 220-st, aga kolmanda veerandi toetusraha kasutamise aruande esitamise tähtaeg, 9. august, on väga  lähedal.

Käesoleval hetkel ei ole määrusesse tehtud muudatusi, mille alusel saaks toetust taotleda ka IV klassi õpilastele, seetõttu saab 2002/2003 õppeaasta esimesel õppeveerandil koolipiimatoetust taotleda vaid I-III klassi õpilastele.

Aruanded kolmandal veerandil raha kasutamise kohta tuleb saata 9. augustiks (hiljemalt 15. tööpäeval enne uue veerandi algust) ning taotlused esimeseks veerandiks koolipiimatoetuse taotlemise kohta hiljemalt 16. augustiks PRIA aadressil: 51009 Tartu, Narva mnt 3.

Ostetavatele piimatoodetele esitatavad nõuded, taotluse ja aruande vormid ning nende täitmise juhendid on PRIA koduleheküljel (www.pria.ee/riiklikud toetused/koolipiimatoetus).

Lisainformatsioon: Mart Villems, PRIA riiklike toetuste kontrolli büroo peainspektor, telefon (07) 371 265

Uudised

Eile, 11. detsembril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid mesilaspere toetus, muudatused seoses põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega, Euroopa Komisjoni teatis biomajanduse strateegia kohta, investeeringumeetmete elluviimise tähtaegade pikendamine ja ülevaade põllumajandussektori 2017. aasta tulemustest.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike