Lisatud: 31. juuli 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Jul2002 Koolipiimatoetuse saamiseks tuleb taas esitada taotlus ja aruanne

Koolipiimatoetus on kohalikule omavalitsusüksusele antav riiklik rahaline abi, millega kaetakse osaliselt õpilastele ostetava ja pakutava piima või piimatoodete maksumus.

2001./2002. õppeaasta III veerandil maksti koolipiimatoetust 2,9 miljonit krooni. Toetust said 220 omavalitsust kokku I-III klassi 38685-le õpilasele koolipiima pakkumiseks.

Praeguseks on laekunud aruandeid 135-lt omavalitsuselt 220-st, aga kolmanda veerandi toetusraha kasutamise aruande esitamise tähtaeg, 9. august, on väga  lähedal.

Käesoleval hetkel ei ole määrusesse tehtud muudatusi, mille alusel saaks toetust taotleda ka IV klassi õpilastele, seetõttu saab 2002/2003 õppeaasta esimesel õppeveerandil koolipiimatoetust taotleda vaid I-III klassi õpilastele.

Aruanded kolmandal veerandil raha kasutamise kohta tuleb saata 9. augustiks (hiljemalt 15. tööpäeval enne uue veerandi algust) ning taotlused esimeseks veerandiks koolipiimatoetuse taotlemise kohta hiljemalt 16. augustiks PRIA aadressil: 51009 Tartu, Narva mnt 3.

Ostetavatele piimatoodetele esitatavad nõuded, taotluse ja aruande vormid ning nende täitmise juhendid on PRIA koduleheküljel (www.pria.ee/riiklikud toetused/koolipiimatoetus).

Lisainformatsioon: Mart Villems, PRIA riiklike toetuste kontrolli büroo peainspektor, telefon (07) 371 265

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner