Lisatud: 25. oktoober 2015

Viimati muudetud: 05. november 2015

A A A
Prindi rss

Teadmiseks

25Okt2015 Taotlusvoorud novembris ja detsembris 2015
Jätkuvad taotlusvoorud
Meede Vastuvõtmise aeg Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
Koolipuuviljatoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
Erakorraline puu- ja köögivilja toetus kuni 31.07.2016 Enne tegevuste elluviimist tuleb teavitada Põllumajandusametit, kes viib läbi vajalikud kohapealsed kontrollid.
Pärast seda tuleb esitada vormikohane toetuse taotlus PRIAle.
Toetus makstakse välja hiljemalt 30. septembriks 2016
Või eraladustamine   kuni 29.02.2016 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Lõssipulbri eraladustamine  kuni 29.02.2016 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide esitamist
Juustu eraladustamine 19.10.2015 - 15.01.2016 PRIA keskus PRIA maksab toetuse välja nii ruttu kui võimalik kuid hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul pärast korrektsete dokumentide (sh. toetuse taotluse) esitamist.
Piimatoodete sekkumiskokkuost kuni 30.09.2016 PRIA keskus Hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist sekkumislattu
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad novembris ja detsembris 2015
Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2) 2015  30.10-6.11.2015 PRIA keskus PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtajast, s.o hiljemalt 1.aprilliks 2016.
Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4. 2) 2015  30.10-6.11.2015 PRIA keskus PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtajast, s.o hiljemalt 1.aprilliks 2016.
LEADER kohalikuks arenguks (kohalike tegevusgruppide strateegiate rakendamine) (MAK 2014-2020 meede 19) 6.-12.11.2015 PRIA keskus PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetekohasust. PRIA teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse hiljemalt 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2015 23.-30.11.2015 PRIA keskus PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast, 8.aprilliks 2016.
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (MAK 2014-2020 meede 4.1) 14.-18.12.2015 e-PRIA uus iseteeninduskeskkond Täpsem info lisatakse kodulehele esimel võimalusel
Tootjarühmade loomine (meede 9.1.2) detsember  
Tootjarühmade loomine (meede 1.9)*** detsember  
Uudised

Loe, kuidas PRIA teostab põldude seiret satelliidiga ja millised tähelepanekud klientidele edaspidi rohumaade hooldamisel kasuks tulevad.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus