Lisatud: 03. juuli 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Jul2002 Keskkonnatoetust saab veel 105 põllumeest
 
Osad põllumehed selgitasid avalduses, et olid taotlusvormi ja selle lisaks olevaid plaane täites vigu teinud. Suur hulk põldureid oli eksinud lühenditega, näiteks püsirohumaa lühendi (PR) asemel märkis (P), mis tähendab hoopis põllukülvikorras olevat põldu. Sellesisuliste avalduste esitajad saavad toetust, kuid peavad arvestama sellega, et neid kõiki kontrollitakse käesoleva aasta jooksul kohapeal. Kui selgub, et esitati valeandmeid, siis nõutakse toetus tagasi ja selline taotleja jääb ka järgmisel aastal toetusest ilma.

Paljud põllumehed, kes jäid toetusest ilma puuduliku külvikorra tõttu, teatasid avalduses, et kasutavad üksikpõllu külvikorda ja neil ei ole võimalik antud põllul klassikalist külvikorda rakendada. Toetust saavad need põldurid, kellel oli tehtud üksikpõllule eraldi külvikord.

Toetuse saamiseks tuli esitada külvikorra-, taimekasvatus- ja väetusplaan. Senise kontrolli käigus on selgunud, et neid plaane ei ole järgitud ja sageli ei olegi võimalik planeeritut ellu viia. Teiselt poolt on aga põllumehi, kes järgivad külvikorda, kuid ei osanud taotlusdokumentidesse vajalikke andmeid kirjutada. Praeguse korra alusel määratakse toetus lähtuvalt esitatud dokumentidest, nii et kes oskab hästi pabereid täita, see saab toetuse, vaatamata sellele, kas ta kõike kirja pandut ka hiljem rakendab.

PRIA teeb põllumajandusministeeriumile ettepaneku kehtestada järgmisel aastal keskkonnatoetuse saamiseks sellised nõuded, mida oleks põllumeestel võimalik reaalses elus täita ja külvikorra nõue üldse välja jätta. Selle tulemusel muutuks toetuse saamine lihtsamaks ja ka esitatavaid dokumente oleks vähem.

Oli ka selliseid taotlejaid, kes palusid oma taotluse uuesti üle vaadata, ilma seal olnud andmeid täpsustamata. Kuna nende poolt algselt esitatud andmete põhjal ei vastanud nad toetuse saamise tingimustele ja avalduses nad täiendavaid andmeid ei esitanud, siis jäävad nad toetusest ilma.

Heli Raamets
PRIA pressiesindaja

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus