Lisatud: 21. märts 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Mar2002 Keskkonnatoetuse 48 miljonit ootab välja jagamist

Põllumajandusliku keskkonnatoetusega hüvitatakse osaliselt keskkonnasõbraliku majandustegevuse kulud ning sellest tulenev väiksem tulukus. Keskkonnatoetuseks on eraldatud  48 miljonit krooni. Toetust saavad need ettevõtjad, kes kasutavad õiguslikul alusel vähemalt kahte hektarit põllumajandusmaad ja kellel ei ole 1. aprilli seisuga riiklikku maksuvõlga.

PRIA peadirektori asetäitja Katrin Noorkõivu sõnul võib seda toetust taotleda kümnekonnale tegevusele, kuid kõik nad ei rakendu üle Eesti. “Tänavu on viiekümne viies vallas võimalik saada toetust hea taimekasvatustava võtete kasutamise eest, mis on sisuliselt lisatoetuse maksmine neile põllumeesteele, kes kasutavad külvikorda ja väetisi keskkonnasõbralikult. Neis valdades toetatakse ka võsastumata haritava riigimaa hooldamist,” selgitas Noorkõiv. Tulevikus on plaanis selliseid meetmeid, küll natuke kohandatud kujul, rakendada kogu Eesti territooriumil. Põllumajanduslik keskkonnatoetus on üks liik Euroopa Liidu maaelu arengu toetustest.

Kogu Eestis on sellel aastal keskkonnatoetuse raames võimalik saada toetust mahepõllumajandusliku tootmise ja eesti tõugu hobuse kasvatamise eest. Mullu maksti mahepõllumajandustoetust sügisel, kuid tänavu antakse seda keskkonnatoetuse raames.

Mahepõllumajandusliku tootmise eest saavad toetust need ettevõtted, keda on tunnustatud või tunnustatuks loetud “Mahepõllumajanduse seaduse” alusel. Ettevõte loetakse tunnustatuks ka siis, kui taotleja on esitanud Taimetoodangu Inspektsioonile taotluse ettevõtte tunnustamiseks ja ettevõtet tunnustatakse mahetootjana käesoleval aastal.

Toetuse suurus mahepõllumajanduslikus kasutuses oleva maa hektari kohta sõltub kasvatatavast kultuurist:

  • püsirohumaa ja loodusliku rohumaa kohta on toetus 350 kr/ha
  • teravilja, kaunvilja, tehniliste kultuuride, kartuli, söödajuurvilja, haljasväetistaimede, mustkesa ja lühiajalise rohumaa kohta on toetus 700 kr/ha,
  • avamaa köögivilja, ravim- ja maitsetaimede, katmikkultuuride, viljapuu- ja marjaaia, sealhulgas astelpaju, ning puukooli, kus kasvatatakse põllumajanduskultuure kohta on toetus 2000 kr/ha.

Keskkonnatoetuse saamiseks tuleb esitada PRIA piirkondlikule büroole hiljemalt 10. aprilliks vormikohane taotlus.

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike