Lisatud: 17. jaanuar 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

17Jan2017 Kalurid saavad hakata püügiandmeid esitama mobiilirakenduses

Alates sellest nädalast saavad kutselised ranna- ja sisevete kalurid esitada kohustuslikke püügiandmeid mobiilirakenduse PERK (püügiandmete esitamise rakendus kaluritele) kaudu. PERK muudab andmete esitamise kalurite jaoks lihtsamaks, kiiremaks ja mugavamaks.

„Kaluritel pole enam vaja esitada ametiasutustele paberil püügipäeviku lehti. Selle asemel saavad nad hakata esitama kohustuslikke püügiandmeid nutirakenduses. PERK kasutamise eeliseks on ka see, et selle kaudu on võimalik esitada andmeid korraga mitmele ametiasutusele,“ ütles Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome. „Eesti pakub kaluritele sellist e-teenust esimese riigina Euroopa Liidus, mistõttu on selle vastu huvi tundnud ka paljud teised liikmesriigid ning avaldanud soovi Eestis loodud rakenduse juurutamiseks oma riigis.“

PERK-i kaudu on võimalik esitada kohustuslikke püügiandmeid korraga nii Maaeluministeeriumile kui ka Keskkonnainspektsioonile. Samuti on kavas 2018. aasta jooksul luua piiriveekogude kaluritele võimalus esitada PERK-i kaudu andmeid ka Politsei- ja Piirivalveametile.   

Mobiilirakenduse PERK arenduse projektijuht Keno Kaasiksoo sõnul on rakenduse loomisel pööratud erilist tähelepanu süsteemi kasutajasõbralikkusele. „Tegemist ei ole tüüpilise üleminekuga e-teenusele, kus pabervorm on asendatud veebivormiga. Kogu rakenduse struktuur on ehitatud üles järgides püügiprotsessi tegevusi nende loogilises järgnevuses,“ ütles Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna nõunik Keno Kaasiksoo. „Eraldi on mõeldud vene keelt kõneleva kalurkonna vajadustele, võimaldades neil esitada andmeid vene keeles.“

Olulisemate funktsioonidena võimaldab PERK:

  • esitada kohustuslikke kalapüügiandmeid eesti-, vene- või inglise keeles;
  • moodustada iga püügilkäigu kohta püügireisi, mille korduvad andmeväljad saab kalur eelnevalt oma seadete alt ära täita ega pea neid igal korral uuesti sisestama;
  • esitada kohustuslikud püügiandmed korraga Maaeluministeeriumile ja Keskkonnainspektsioonile;
  • esitada iga kord vaid neid andmeid, mida ametiasutustele varem esitatud ei ole;
  • esitada kohustuslikke andmeid kala kokkuostu ja transpordi kohta;
  • kombineerida mitme püügiloa alusel püütud kalakoguseid ja nendega tehinguid teha
  • kaluril märkida püügivahendite GPS koordinaate, et need kaardile kanda ning püügikohad hõlpsasti hiljem uuesti leida;
  • saada kinnituse esitatud andmete kohalejõudmise kohta.

Tulevikus on plaanis kuvada püügiandmeid Maaeluministeeriumi kliendiportaalis, kus ettevõtete omanikud saavad vajadusel saakide kohta päringuid teha ja kogutud andmete põhjal aruandeid koostada.

Mobiilirakendus valmis Maaeluministeeriumi tellimusel ja selle teostas tarkvaraettevõte LeanEst OÜ. Rakenduse maksumus oli kokku 89 000 eurot ning selle loomist rahastati täies ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020 vahenditest.

Androidi kasutajad saavad rakenduse alla laadida Google Play kaudu: https://goo.gl/BbGvxF. Teiste operatsioonisüsteemide kasutajad saavad rakendusse siseneda veebilehel: https://perk.agri.ee/. Loe lisaks Maaeluministeeriumi kodulehelt: https://www.agri.ee/et/perk-ehk-puugiandmete-esitamise-rakendus-kaluritele.

Uudised

Eile, 11. detsembril toimus Maaeluministeeriumis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu (PMAN) istung, kus päevakorras olid mesilaspere toetus, muudatused seoses põllumajandusloomade registrile antavate andmete edastamisega, Euroopa Komisjoni teatis biomajanduse strateegia kohta, investeeringumeetmete elluviimise tähtaegade pikendamine ja ülevaade põllumajandussektori 2017. aasta tulemustest.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksenõuete esitamise voor (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner