Lisatud: 24. mai 2019

Viimati muudetud: 27. mai 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

24Mai2019 Kalandus ja vesiviljelus ootavad innovaatilisi ettevõtjaid

Maaeluministeerium saatis eelnõude infosüsteemi kaudu ministeeriumitele kooskõlastamiseks kalapüügi ja vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetuse määrused.

Kalapüügi innovatsiooniosaku toetuse ja vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetuse peamised eesmärgid on suurendada innovatsiooni abil sektori konkurentsivõimet ja majandustulemuste kasvu.

„Lisaks on toetuste eesmärk edendada tööhõivet keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse ja vesiviljeluse toetamise kaudu,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.

Toetuse abil saavad kalandus- ja vesiviljelussektori mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad koostöös teadus- ja arendusasustustega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistuste ületamiseks.

Toetusskeem on välja töötatud koostöös sektoriga ning mõlema toetuse maksimaalne suurus on 50 000 eurot taotluse kohta.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 20% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kalandussektori ettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga. Muudel juhtudel on omafinantseeringu minimaalne määr 50%.

Toetust saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) e-teenuse keskkonna kaudu ja toetusmeetme esimene taotlusvoor on plaanis avada sel sügisel. Taotlusvooru toimumise täpsem ajakava avaldatakse PRIA kodulehel.

Käesoleva aasta sügisel toimuva taotlusvooru eelarveks  on kavandatud kalapüügi toetuse jaoks 1 000 000 eurot ja vesiviljeluse jaoks 200 000 eurot. Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.

 

Teate edastas

Triin Heinaste

nõunik
avalike suhete osakond
Maaeluministeerium

triin.heinaste@agri.ee

625 6108

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus