Lisatud: 15. november 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

15Nov2005 Kadakaste rannakarjamaade toetused jäävad alles

Kuna kadakased rannakarjamaad on olnud traditsioonilised loomade karjatamise kohtad, arvestatakse heas korras põllumajandusliku maa hulka ka sellised alad, mis on kuni 50% ulatuses kadakatega kaetud. Esmatingimuseks on siiski põllumajandusliku tegevuse tuvastamine, st maa peab toetuse saamiseks olema niidetud ning karjatatud.

 “Loomulikult jäävad toetuseta kõik need, kelle maal kasvab rinnuni hein, ka siis kui seal ei ole ühtegi puud või põõsast. Toetus on mõeldud ikka neile, kes reaalselt põllumajandusega tegelevad ning põllumajandusmaa heas korras hoiavad,” ütles Põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup.


Kuna kõige probleemsemad piirkonnad, kus karjamaadel kadakad kasvavad on eelkõige Saaremaa ning Hiiumaa, vähemal määral ka ülejäänud Lääne-Eesti, siis tihendatakse kindlasti seal ka kontrolli. Probleemi esile kerkides tellis PRIA antud piirkonnast uued ortofotod, mille põhjal kontrollitakse kõik kahtlust äratavad karjamaad üle kohapeal. Kui siiski selgub, et tegemist ei ole heas korras oleva põllumajandusliku maaga, nõutakse tagasi nii 2004. kui ka 2005. aasta toetus.

“Me ei saa lubada, et inimestele makstakse toetust lihtsalt maalapi olemasolu eest. Selleks, et toetust saada, peab tööd ka tegema,” ütles Oopkaup. “Kõik taotlejad peavad saama võrdse kohtlemise osaliseks. Kuna Lääne- Eesti ja saarte ajaloolised traditsioonid ja pinnase iseärasused toovad kaasa kadakased karjamaad, siis selle omapära arvestamiseks kehtestatakse neile erisus ja sellega kaasneb range kontroll nende maade üle.”

Lisaks kadakatele on probleeme tekitanud ka liigsete puude olemasolu karjamaal. Põllumajandusministeeriumi ja PRIA ettepaneku kohaselt võib karjamaal olla puid kui nende all siiski piisavalt loomadele sööta jätkub ja kohapeal karjatamine tegelikult ka aset leiab. Nõndanimetatud 50 puu küsimus kerkib üles seal, kus põllumajanduslikku tegevust toimunud ei ole ja võib kahtlustada puude kasutamist puidu tootmiseks. Kõigi antud argumendi alusel toetuse vähendamise otsuse saanud ja otsuse vaidlustanud tootjate maid kontrollivad PRIA ametnikud vajadusel uuesti kohapeal.

Diana Kõmmus
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254; 524 8974
diana.kommus@agri.ee
bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus