Lisatud: 04. september 2009

Viimati muudetud: 09. september 2009

A A A
Prindi rss

Infokiri

Alates septembrist 2009 ilmub PRIA igakuine elektrooniline infokiri, mis võtab kokku möödunud perioodi olulisemad teemad ja annab ülevaate lähiajal saabuvast. Infokirja üheks oluliseks eesmärgiks on tuua klientideni veidi laiemalt PRIAga seotud teemasid ning tutvustada arenguid, mis muudavad suhtlemise meiega lihtsamaks ja mugavamaks - infokirjast leiate tulevikus nii vastuseid konkreetsel perioodil olulisematele küsimustele, kui saate ka teada, kuidas võiks meie omavaheline suhtlemine mõlema poole jaoks kiirem, lihtsam ja tulemuslikum olla.

PRIA elektrooniline infokiri ilmub iga kuu ja on kättesaadav PRIA kodulehelt. Juhul, kui te soovite teavitust uue infokirja valmimisest oma e-posti aadressile, siis palume teil selleks liituda PRIA infokirja listiga, mis on võimalik läbi vastavasisulise registreerimislingi PRIA kodulehe paremas servas.

04Sep2009 PRIA infokiri september 2009

 

 

 

 

 

 

Mis oli ja mis tuleb: August ja september 2009
Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud
Toetuste määramised perioodil 1.08.2009 - 1.09.2009

Teenindus:  Uuendused klienditeeninduses muudavad PRIAga suhtlemise mugavamaks


Infokeskus: PRIA infokeskus - lihtsaim viis info hankimiseks


e-PRIA: Uued teenused piimakvoodi omanikele ja keskkonnakoolituste korraldajatele 


 

 

Mis oli ja mis tuleb


August ja september 2009


August oli PRIA jaoks mitmes mõttes kokkuvõtete kuu - tehtud said viimased väljamaksed Eesti Riikliku Arengukava (RAK) 2004-2006 programmiperioodi toetustest ja kokku said võetud 2009. aasta pindalatoetuste tulemused. Eesti Maaelu Arengukava (MAK) eelmise programmiperioodi väljamaksete lõppsumma selgus juba mõni kuu varem.

Pindalatoetuste valdkonnas jätkus ka käesoleval aastal viimaste aastate tendents: ühtse pindalatoetuste taotlejate arv kahanes, põllumaa pind aga suurenes. Pindalatoetuste esialgse kokkuvõtte infot on täpsemalt võimalik lugeda  siit

Põllumehi on murelikuks muutnud ajakirjanduses välja käidud väited, nagu võiks osa toetusraha 2009. aastal PRIA haldussuutmatuse tõttu välja maksmata jääda. PRIA võib aga rahuliku südamega öelda, et nii see ei ole. Seda näitab nii käesoleva programmiperioodi (MAK 2007-2013) igati hea käivitumine kui ka nii RAK kui MAK 2004-2006 programmiperioodide väljamaksmise kokkuvõte.  PRIA saab kinnitada: RAK 2004-2006 raames jõudis maarahva ja kaluriteni 98,5 protsenti (sh põllumajandusmeetmetel 99,9%) Euroopa Liiduga kokku lepitud programmile eraldatud rahast.  30. juunil lõppenud Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2004-2006 väljamaksed ulatuvad 99,86%-ni programmperioodi eelarves Eestisse ettenähtud vahenditest. Programmiperioodide kokkuvõtetega ja toetusteaasta 2009 praeguste tulemustega on täpsemalt võimalik tutvuda siin

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud
August oli PRIA jaoks  mitme taotlusvooru avanemise kuu. Avanesid kolm metsanduse meedet, millest kahe dokumentide vastuvõtt on delegeeritud sihtasutusele Erametsakeskus ning ühte meedet  (MAK meede 1.5.2) võtavad vastu PRIA maakondlikud teenindusbürood.

Augustis sai alguse samuti bioenergia tootmise investeeringutoetuse (MAK meede 1.4.3) taotluste vastuvõtt ning augusti viimasel päeval avanes järjekordne Maaelu Arengukava meetme 3.1  (Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas) väikeprojektidele mõeldud taotlusvoor.

 Suve lõpp ja sügise algus on käesoleval aastal aktiivne ka kalandussektori jaoks. Augustis avanes Euroopa Kalandusfondi meede 1.5, mis on suunatud püügilt kõrvaldatud kalalaevadel töötanud laevapere liikmete abistamiseks. Utiliseeritud või sihtotstarvet muutnud kalalaevadel töötanud laevapere liikmed, kelle tööleping laeval lõpeb koondamise tõttu ja kes vähemalt 12 kuu jooksul pärast toetuse väljamaksmist kutselise kalapüügiga mujal tegelema ei asu, saavad toetust kuni 156 466 krooni.

Septembri keskel on avanemas EKF  meede 3.1.1 -ühisinvesteeringud - ning kuu lõpus kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus.

Täpsema ülevaate käesoleval perioodil käimasolevatest taotlusvoorudest leiate alljärgnevast tabelist:

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

     

Jätkuvad

Meede

Taotluste vastuvõtt

Taotlusi võtavad vastu

Täpsustus

 

 

 

 

 

MAK*

1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne)

02.01.-30.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

EAGF***

Koolipiimatoetus

läbi aasta

PRIA Keskus

Alates 1.septembrist uus toetuse määr!  Loe lähemalt siit!

Riiklik****

Koolitustoetus kalandustoodete tootjale või töötlejale

02.02.-10.10.2009

Posti teel: PRIA Keskus, Narva mnt 3, 51009 TARTU

 

MAK*

4. LEADER projektitaotlused

15.02-28.02.2011

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

EAGF***

Piimatoodete sekkumiskokkuost

01.09.-30.11.2009

PRIA Keskus

 

August

 

 

 

 

EKF**

1.5. Sotsiaal- majanduslikud meetmed

21.08.-08.09.2009

PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru ja Tartu maakonna teenindusbürood

Loe pressiteadet

MAK*

1.4.3 Bioenergia tootmine

24.08.-14.09.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

MAK*

1.5.2 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine (arendusprojekti elluviimine)

24.08.-11.09.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

Loe pressiteadet

MAK*

3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas

31.08 - 21.09.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

MAK*

1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine

31.08.-25.09.2009

SA Erametsakeskus

 

MAK*

1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine

31.08.-25.09.2009

SA Erametsakeskus

 

September

 

 

 

 

 

Koolipuuviljatoetus

alates 01.09.2009

PRIA Keskus, riiklike toetuste büroo

Loe pressiteadet

MAK*

1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur

14.09.-02.10.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

EKF**

3.1.1 Ühisinvesteeringud

14.09.-29.10.2009

PRIA Harju-, Lääne- ja Pärnu teenindusbürood

 

MAK*

1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

21.09.-12.10.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

Riiklik****

Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

21.09.-20.10.2009

Posti teel: PRIA Keskus, Narva mnt 3, 51009 TARTU

 

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Tagasi infokirja algusse...


Augusti algul lõppenud Euroopa Kalandusfondi meetme „Väikesemahuline rannapüük" taotlusvoorus laekus PRIAsse 49 toetussoovi summas 5,1 mln krooni. Hüvitis on määratud rannapüügilaevade moderniseerimiseks, samuti neile uute seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks. Täpsemat infot meetme kohta leiate siit.
Septembri algul selgusid samuti lõplikud andmed  MAK meetme 1.6 (Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus) taotlusvooru kohta - taotlusi laekus 26, kogusummas üle  64 mln krooni. Täpsemat infot meetme kohta leiate siit.


Toetuste määramised
Ülevaade augusti kuus tehtud määramistest, koos viidetega nimekirjadele, asub alljärgnevas tabelis:

Toetuste määramised perioodil 1.08.2009 - 1.09.2009

 

 

Meede


Määramiste nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Põllumajandusmaa metsastamise toetus 2009 - täiendustoetus

 

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Kiviaia rajamise ja taastamise toetus( meede 2.5.1)

Loe pressiteadet

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (meede 3.2)

Loe pressiteadet

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemitoetus (meede 1.3.1)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Leader meetme raames antav projektitoetus (meede 4)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

Riiklik***

Turuarendustoetus

 

Nimekiri PRIA kodulehel

Riiklik***

Kindlustustoetus

 

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF**

Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF**

Ühisinvesteeringud (meede 3.1.1) esimene taotlusvoor

 

Nimekiri PRIA kodulehel

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Tagasi infokirja algusse...

 

 


 

 

            Teenindus                   

     

Uuendused klienditeeninduses muudavad PRIAga suhtlemise mugavamaks


Viimase pooleteise aasta jooksul on PRIAs toimunud mitu organistasioonisisest muutust - loodud on uus struktuur, koostatud 2008-2011 arengukava ning kõikides nendes organisatsioonisisestes muutustes on läbiva teemana ja prioriteedina PRIA muutumine kliendikeskseks teenindusorganisatsiooniks. Mida see tähendab meie kliendi jaoks? Kindlasti seda, et soovime pöörata senisest enam tähelepanu klientide vajadustele, suurendada asutuse avatust ja pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid.

Millised muutused on vaja läbi teha, et aastal 2011 saaksime rääkida PRIA'st kui kliendikesksest organisatsioonist, milliseid samme oleme selleks teinud ja oleme tegemas? Teeninduse rubriigis hakkame kajastama  klientide jaoks olulisi muudatusi PRIA töökorralduses. Muudatused puudutavad üsna erinevaid valdkondi, alustades eelpool mainitud struktuurimuutusest, kokkulepitud  heast  teenindustavast või uuest kaasaegsest teeninduskanalist.  


Taotluse esitamiseks broneerige aeg!
                                                              
Taotluse esitamiseks eelregistreerimise teenust pakume juba aasta ja see on klientide poolt  väga hästi vastu võetud. Eks eelnevatel aastatel on nii mõnigi meie klientidest pidanud viimastel taotluse esitamise päevadel seisma pikas järjekorras, et taotlust esitada. Nüüd on aga klientidel võimalik oma aega planeerida ja valida taotluse esitamiseks sobivaim aeg.  Taotluse esitamise eelbroneeringut saab teha klient ise PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/reg

Samas on võimalik taotluse esitamiseks aeg broneerida ka helistades infotelefonidel või maakondlike teenindusbüroode üldtelefonidel. Kindlasti ei maksa kliendil karta olukorda, et  taotluse esitamisega kulub rohkem aega kui esialgu planeeritud ning teised kliendid, kes ootavad järjekorras, muutuvad rahutuks. PRIA teenused on kliendile väga keerulised ja seega oleme tänulikud, kui klient küsib enne taotluse esitamist pigem rohkem kui vähem. Oluline on, et klient saaks vastused kõikidele küsimustele ja ka teenindaja jõuaks klienti teavitada tema kohustustest ja õigustest.  Kui mõnel kliendil tõesti kulub taotluse esitamiseks rohkem aega kui oli broneeritud, siis on korraga kliente teenindamas mitu teenindajat  ja ka iga järgnev etteregistreeritud klient saab õigeaegselt teenindatud.
Eelregistreerimise eeliseks on näiteks ka see, et keeruliste investeeringumeetmete taotluste esitamise puhul saab teenindaja juba enne kliendi saabumist teha vajalikud toimingud, mis konkreetse kliendi taotlusega on ette nähtud ja seetõttu on taotluse esitamise aeg kliendile oluliselt lühem.


Muutusid teenindusbüroode lahtiolekuajad
Aasta alguses toimus muudatus ka PRIA maakondlike teenindusbüroode lahtiolekuaegade osas. Nimelt pakume esmaspäeviti oma klientidele võimalust külastada teenindusbüroosid kella 18.00ni õhtul. Eesmärgiks on pakkuda neile klientidele, kelle igapäevatöö ei võimalda PRIA teenindusbürood külastada tavapärasel tööajal, võimalust  teha oma toimingud PRIAs õhtusel ajal. 
Ootame oma kliente maakondlikesse teenindusbüroodesse esmaspäeviti 08.30-18.00 ja teisipäevast reedeni 08.30-16.00.


PRIA uue kodulehe otsingumootorid muudavad info leidmise lihtsamaks
Käesoleval aastal valmis PRIA uue kodulehekülje arendus ja vana, PRIA algusaastatest pärit kodulehekülg on saanud tänapäevasema näo.
Kodulehe külastajad on kindlasti tähele pannud, et PRIA uuel kodulehel on muutunud info jaotumise loogika. Kui varasemalt võis kodulehelt toetusmeetmete materjale leida vastavalt sellele, millisest fondist meedet rahastati, siis nüüdsest leiab lehe külastaja endale huvipakkuva meetme valdkonna alt, mille toetamiseks on meede ellu kutsutud. Näiteks - kui soovite uuendada või parandada loomakasvatusehitist, siis leiate selleks võimalikud toetusmeetmed valdkonna „Loomakasvatus" alt, kui soovite aga renoveerida rahvamaja, siis valige valdkond „Külaelu arendamine." Valdkonna vaates näete esilehel selle valdkonna aktuaalsemaid toetusi koos taotlusvoorude kuupäevadega..

Üheks oluliseks uue kodulehe osaks on toetuste otsingumootor, mille leiate kodulehe avalehe keskosast. See aitab lihtsa vaevaga ka ainult märksõna sisestamisel vajaminevat infot leida.

Näiteks, kui te soovite uuendada lauda sisseseadet, siis sisestage otsingumootorisse „laut," vajutage nuppu „otsi" ja juba näetegi ekraanil meetmeid, kust on võimalik taotleda vahendeid loomakasvatusehitistesse suunatud investeeringuteks. Otsingu tulemusena avaneb vaade hetkel käimasolevatest ja saabuvatest ning samuti möödunud taotlusvoorudest, kust leiti sisestatud otsingusõna. Lisaks toetusmeetmete otsingule asub lehekülje paremal ülaosas ka üldotsing, mis on kiireks abiks, kui otsite näiteks mõne PRIA ametniku kontakti,uudist või muud lehel paiknevat materjali.

Loodame, et uue kodulehekülje kasutusloogika muudab info leidmise teie jaoks tulevikus oluliselt lihtsamaks.
Ootame meeleldi teie häid ettepanekuid ja tagasisidet meie kodulehe kohta läbi kodulehel asuva tagasisidevormi, mille leiate aadressilt: www.pria.ee/Kontakt/Tagasiside. Meeldivat kodulehe kasutamist!

Tagasi infokirja algusse...

 

 

 


 

 

            Infokeskus

 

PRIA infokeskus - lihtsaim viis  info hankimiseks

 

PRIA kliendidele oli aastaid mureks PRIA arvukatest telefonikontaktidest just selle õige inimese ja kontakti leidmine, kelle poole oma küsimusega pöörduda. Pidevalt oli vaja kõnesid PRIA-siseselt edasi suunata ja selline korraldus oli kliendile ebamugav ja aeganõudev. Ajendatuna sellest murest  käivitus eelmise aasta alguses PRIA infokeskuse projekt, mille näol loodi ühtne kanal nii telefonikontaktide kui ka e-posti teel tulevate infopäringute teenindamiseks. Tänaseks on see kanal ennast kenasti sisse töötanud.

 

PRIA infokeskusel on kaks infotelefoni, mis teenindavad kliente esmaspäevast reedeni 8.00-16.30ni.

Investeeringutoetuste infotelefon                                          7377678
Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                         7377679
e-kirja palume saata aadressil                                               info@pria.ee


Käesolevas rubriigis hakkame kajastama neid mõtteid, ideesid ja muresid, millega meie kliendid enamasti meie poole pöörduvad:


Investeeringutoetuste infotelefon


1.    
Miks on oluline  tutvuda toetuse määrusega ja kliendijuhendiga Abiks Taotlejale?
Tihtipeale tuleb infotelefonile kõnesid, kus helistaja räägib pikalt ja laialt oma plaanidest ja küsib siis, kas PRIA kaudu saaks ka mingit toetust nende plaanide elluviimiseks. Infotelefoni kaudu on sellisele küsimusele võimalik anda lühivaade PRIA vahendusel jagatavatest toetustest ja üldistest nõuetest, täpsemalt on aga juba võimalik uurida konkreetse meetme määrusest ja  tutvuda kliendijuhendiga  Abiks Taotlejale.

Määrusega tutvumine on oluline sellepärast, et on kinnitatud terve rida nõudeid toetuse taotlejale, toetatavate tegevuste-, hinnapakkumiste  ja taotlusdokumentide kohta ehk missugused dokumendid tuleb avaldusega koos esitada. Samuti on määrusega sätestatud ka nõuded toetuse saajale.  Toetuse saamisega ei kaasne ainult suur rõõm, et saab oma plaane hakata ellu viima vaid klient saab enda kanda ka rida kohustusi, mida ta peab täitma vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Keerulisemate taotluste puhul soovitame pöörduda tunnustatud nõuandekeskuse konsulendi poole, kelle kontaktandmed on leitavad kodulehelt www.pikk.ee


2.   
Uus nõue: Investeeringutoetuste andmete elektroonne esitamine
Uuendusena kuulub investeeringutoetuste taotlemise juurde nõue, et klient peab enne taotluse esitamist saatma PRIA-le määruses nõutavad vormikohased andmed elektroonselt (välja arvatud MAK meede 1.8. ja EKF meetmed). Igas investeeringumeetme määruses on ka viidatud, millise tarkvaraga töödeldavas vormingus peaks elektroonselt saadetavad andmed olema. Viited investeeringumeetmete määrustele leiate PRIA kodulehelt www.pria.ee eraldi kõigi meetme üldtutvustuste juurest lingi Juriidilised alused alt.

Elektroonselt saatke andmed palun e-aadressil andmed@pria.ee
Kui Teie edastatud andmed on jõudnud PRIAsse, saadetakse Teile selle kinnituseks automaatvastus.

 

Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon

1. Kuidas ja mis ajani on võimalik teha pindalatoetuste taotluse muudatusavaldust?
Taotlejal on võimalik teha oma taotluse andmete muudatusi kuni toetuste määramiseni, kuid seda ainult ilmsete vigade parandamise ja põllu pindade vähendamise/loobumise puhul ja tingimusel, et veel  pole teatatud kohapealsest kontrollist. Maaelu Arengukava 2004-2006 raames võetud keskkonnasõbraliku tootmise, mahetootmise, ebasoodsama piirkonna kohustuse ja ohustatud tõugu looma pidamise kohustuse osas on lubatud taotleja algatusel ilmsete vigade parandamine ning põllu pindade vähendamine/loobumine kuni 15.oktoobrini, kui pole teatatud kohapealsest kontrollist.

Muudatusavalduse vormi leiate kodulehelt: www.pria.ee/toetused/valdkond/taimekasvatus/yhtne_pindala_2009/

Põllu asukoha, numbri või pinna muutmisel tuleb muudatusavaldusele lisaks esitada uus kaart.


2. Toetuste pärimine/kohustuste ülevõtmine
Toetuste pärimise ja kohustuste ülevõtmise puhul peavad pärija(te) poolt olema esitatud järgmised dokumendid:

  • Pärimisõiguse tunnistuse koopia;
  • Avaldus sooviga kohustust jätkata/lõpetada või avaldus kindlaksmääratud ühikute ülevõtmiseks;
  • Kui pärijaid on rohkem kui üks, siis vabas vormis avaldus antud toetus(t)e osas pärandist loobumise kohta ühe (või mitme) pärija kasuks;
  • Avaldus andmete kandmiseks PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (juhul kui pärija soovib tegevust jätkata ja pole registrisse veel kantud);
  • Kui omaksed tahavad muuta toetuste registris arveldusarvet, et toetussumma tuleks nende arvele, siis on vaja peale pärimise lõppemist, ehk peale seda kui kui pärimine on notaris lõpetatud ja pärijale on väljastatud pärimistunnistus, esitada toetussummade pärija(te) poolt vabas vormis avaldus oma arveldusarve andmetega.


3. Mis on Põlluraamat ja kust seda leida?

Põlluraamatut peavad pidama kõik pindalatoetuste taotlejad. Kõik põllul tehtud tööd tuleb hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast tööde tegemist põlluraamatusse kanda. Samuti tuleks meeles pidada, et põlluraamatu säilitamiskohustus on 10 aastat. PRIA koduleheküljel on olemas põlluraamatu näidis aadressil www.pria.ee/polluraamat. Põlluraamat ei pea olema täpselt samasugune nagu näidises, kuid peab sisaldama samu andmeid.

 

Tagasi infokirja algusse...

 

 


 

 

            e-PRIA

Uued teenused piimakvoodi omanikele ja keskkonnakoolituste korraldajatele


Käesoleva aasta suve lõpust alates on elektroonilisse kliendiportaali e-PRIA lisandunud kaks uut teenust, mis muudavad elu lihtsamaks nii koolituste korraldajatele kui ka piimakvoodi omanikele, kellel on vaja PRIAle teatada erinevaid andmeid. Nüüdsest on see võimalik kiiresti ja lihtsalt läbi e-PRIA portaali.

Keskkonnakoolitustel osalejad jõuavad  e-PRIAsse
Vastavalt Maaelu Arengukava 2007-2013 keskkonnatoetuste üldnõuetele tuleb toetuse taotlejatel läbida erinevad meetmele vastavad koolitused. Osal meetmetel on koolitatavad institutsioonid täpsemalt määratletud (Keskkonnaamet, Põllumajandusuuringute Keskus jne), teiste puhul pole neid täpselt ette antud, kuna vastavaid koolitusi pakuvad koolitusturul erinevad koolitajad. Koolitusasutustega on vastavad koolituslepingud sõlminud põllumajandusministeerium.

Vastavalt toetusmeetmete tingimustele tuleb koolitustel läbinutel oma koolitustel osalemist kohapealsetele kontrollidele tõendada asjakohase tunnistuse ettenäitamisega. Selleks, et kergendada nii kontrollide kui koolitusasutuste asjaajamist ning toetuste menetlemist, saavad koolitusasutused nüüd sisestada oma andmed koolitatute kohta e-PRIAsse. Andmebaasi jõuavad koolituse läbinud taotleja andmed, koolituse liik (mahepõllumajanduslik tootmine, keskkonnasõbralik majandamine või poolloodusliku koosluse hooldamine), koolitusel käimise kuupäevad kui kursuse maht.

Erinevatel meetmetel on koolituste läbimiseks erinevad tähtajad, kõige hilisem 1. november. Koolitusasutustel on võimalus e-PRIA-sse oma andmed sisestada kohe pärast koolituse toimumist, kuid hiljemalt 1. detsembriks peavad kõik jooksva aasta koolitatavate andmed olemas portaali kantud. Hiljemalt novembrist on ka klientidel endil võimalus vaadata koolitustel osalemise andmeid, mis nende kohta e-PRIAsse sisestatud on.
Koolitustel osalemise täpsemaid tingimusi on võimalik lugeda siit

Alates augustist on piimakvoodi aruanded e-PRIAs
Alates augustikuust on e-PRIA-s uudiseid ka piimakvoodi omanikele - lisaks senistele teenustele on võimalik portaali kaudu PRIA-le esitada ka aruandeid. Kui praegu saavad piimatootjad e-PRIAst vaadata, missugune on neile määratud individuaalne piimakvoot ning  riiklik kvoot kvoodiaastal kvoodiliigiti, samuti kvooditäitmise hetkeseis, siis nüüdsest saab ka  täita ja esitada nii piimakvoodi tarnearuannet kui ka otseturustusaruannet.

e-PRIA võimaluste kasutamiseks peab piimatootja olema PRIA ja e-PRIA klient.
Uute teenuste kasutamiseks on klientidele portaali lisatud ka vastavad juhendid.

Tagasi infokirja algusse...

 


Tagasi infokirja algusse...

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus