Lisatud: 05. oktoober 2009

Viimati muudetud: 19. oktoober 2009

A A A
Prindi rss

Infokiri

Alates septembrist 2009 ilmub PRIA igakuine elektrooniline infokiri, mis võtab kokku möödunud perioodi olulisemad teemad ja annab ülevaate lähiajal saabuvast. Infokirja üheks oluliseks eesmärgiks on tuua klientideni veidi laiemalt PRIAga seotud teemasid ning tutvustada arenguid, mis muudavad suhtlemise meiega lihtsamaks ja mugavamaks - infokirjast leiate tulevikus nii vastuseid konkreetsel perioodil olulisematele küsimustele, kui saate ka teada, kuidas võiks meie omavaheline suhtlemine mõlema poole jaoks kiirem, lihtsam ja tulemuslikum olla.

PRIA elektrooniline infokiri ilmub iga kuu ja on kättesaadav PRIA kodulehelt. Juhul, kui te soovite teavitust uue infokirja valmimisest oma e-posti aadressile, siis palume teil selleks liituda PRIA infokirja listiga, mis on võimalik läbi vastavasisulise registreerimislingi PRIA kodulehe paremas servas.

05Okt2009 PRIA Infokiri oktoober 2009

 

 

 

 

 

      Mis oli ja mis tuleb:      September ja oktoober 2009

                                                    Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

                                                    Toetuste määramised perioodil 1.09.2009 - 1.10.2009

      Teenindus:                   PRIA tuleb maainimesele lähemale!                      

      Infokeskus:                  September tõi infotelefonidele küsimusi kohustuste osas

      e-PRIA:                        e-PRIAst saab näha, millal toetusraha välja makstakse

 

 

 


 

    Mis oli ja mis tuleb

 

September ja oktoober 2009


September oli PRIAs kiire aeg otsetoetuste kontrollidele - 15. oktoobriks tuleb lõpetada pindalatoetuste taotluste kohapealsed kontrollid ning teha ka administratiivsed kontrollid põllumassiivide registriga. Euroopa Komisjon kohustab pindalatoetuste kohapealse kontrolli läbi viima vähemalt 5% taotlejate juures. PRIA kontrollis üle 6% ehk ligikaudu tuhandet taotlejat ning kontroll tehti umbes 40 000 hektaril. PRIA kontrollis maa toetusõiguslikkust, taotlustele märgitud pindade õigsust ja toetustega seotud nõuete täitmist.
Esimesena maikuus taotletud pindalapõhistest toetustest teeme toetuse määramise ja väljamaksmise otsused heinaseemne täiendava otsetoetuse taotlejatele (toetust saab referentsaasta 2006 näitajate põhjal). Toetuse määramise otsused 54 taotlejale saame teha pärast seda, kui minister on kinnitanud selle toetuse ühikumäära. Kuigi selle toetuse määramise tähtaeg on 1. detsember, siis loodame, et saame ligikaudu 800 000 krooni heinaseemne toetust taotlejatele välja maksta juba oktoobrikuu lõpus.
Ühtse pindalatoetuse maksetega loodame alustada detsembri alguses.

10. septembril avanes e-PRIAs uus teenus loomapidajatele, kellel on nüüd võimalik e-PRIA kaudu veistele, kitsedele ja lammastele elektroonilisi asenduskõrvamärke tellida. Täpsemalt on võimalik selle teenuse kohta lugeda siit

Septembri lõpus said heakskiidu ka päris esimesed taotlused  koolipuuviljatoetuse saamiseks. Koolipuuviljatoetuse taotlemine sai alguse käesoleva aasta septembri alguses. Täpsemalt on võimalik toetuse kohta lugeda siit

Möödunud kuude jooksul on palju juttu olnud PRIA suutlikusest toetusi välja maksta ning samuti põllumaajandussektori võimekusest investeeringuid ellu viia. Teema selgitamiseks ja laiemaks avamiseks võttis ajaleheveergudel sõna PRIA peadirektor Jaan Kallas. Lähemalt on võimalik artikliga tutvuda siin

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Septembris  ja oktoobris jätkus taotlusdokumentide vastuvõtt mitme toetuse osas, mida on saanud  jooksvalt taotleda pikema perioodi jooksul. Enamiku nende toetuste taotlemiseks saab dokumente esitada ka  veel pärast oktoobri lõppu. Vastuvõtukuupäevadele tasub  aga tähelepanu pöörata kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlejatel, kelle taotluse esitamise tähtaeg kukub 10. oktoobril.

Oktoobris on avanemas mitu populaarset taotlusvooru. Päris kuu alguses saab taotleda toetust põllumajandustootja asendamistoetuse saamiseks, mis võimaldab tootjatel näiteks puhkuse ajaks abilise palgata. Toetuse taotlejaks on Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL), kellelt põllumajandustootjad saavad tellida asendusteenust. Täpsemalt saab asendusteenuse kohta lugeda ETKL kodulehelt http://teenistus.taluliit.ee/.
8. oktoobril avanevad  elatustalude kohanemise toetuse ja sõnnikuhoidlate nõuetega vastavusse viimise toetuse vastuvõtuperioodid, mille raames tuleb taotlejatel, kellel on nende meetmete osas kehtiv kohustus,kinnitada oma kohustuste jätkamist. Uusi taotlejaid elatustalude kohanemise toetuse ja sõnnikuhoidlate nõuetega vastavusse viimise toetuse raames enam lisanduda ei saa. Täpsema ülevaate käesoleval perioodil käimasolevatest taotlusvoorudest leiate alljärgnevast tabelist:

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

 

 

 

Meede

Taotluste vastuvõtt

Taotlusi võtavad vastu

Täpsustus

Jätkuvad

 

 

 

 

MAK*

1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne)

02.01.-30.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

EAGF***

Koolipiimatoetus

läbi aasta

PRIA keskus

Alates 1.septembrist uus toetuse määr!  Loe lähemalt siit!

Riiklik****

Koolitustoetus kalandustoodete tootjale või töötlejale

02.02.-10.10.2009

Posti teel: PRIA keskus, Narva mnt 3, 51009 TARTU

 

MAK*

4. LEADER projektitaotlused

15.02-28.02.2011

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

EAGF***

Piimatoodete sekkumiskokkuost

01.09.-30.11.2009

PRIA Keskus

 

September

 

 

 

 

MAK

1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

21.09.09. - 12.10.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

Loe pressiteadet

MAK

1.8 Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur

14.09-02.10.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

Riiklik

Koolipuuviljatoetus

alates 01.09.2009

PRIA keskus, Riiklike toetuste büroo

Loe pressiteadet

Riiklik

Praktikatoetus kalandustoodete tootjale või töötlejale

21.09.-20.10.2009

Posti teel: PRIA keskus, Narva mnt 3, 51009 TARTU

 

EKF

3.1.1 Ühisinvesteeringud

14.09.2009 -29.10.2009

Pärnu, Lääne ja Harju maakonna teenindusbüroodes

 

Oktoober

 

 

 

 

MAK

Elatustalude kohanemise toetus

 8.10.-5.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

MAK

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus

 8.10.-5.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

MAK

1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus

NB! 09.11.- 23.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

NB! Taotluste vastuvõtuaeg muutunud!

MAK

1.4.2 Loomakasvatusehitise investeeringutoetus

12.10.- 26.10.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

Riiklik

Põllumajandustootja asendamise toetus

01.10.-14.10.2009

PRIA keskus

 

EKF

3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad

05.10.- 13.10.2009

PRIA keskus

 

 

Toetuste määramised
Ülevaade septembrikuus tehtud määramistest, koos viidetega nimekirjadele, asub alljärgnevas tabelis:

Määramised perioodil 1.09.2009 - 1.10.2009

 

 

Meede

 

Määramiste nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemitoetus (meede 1.3.1)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK

Leader meetme raames antav projektitoetus (meede 4)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

Riiklik

Koolipiimatoetus

 

Nimekiri PRIA kodulehel

Riiklik

Koolipuuviljatoetus

 

Heakskiidetud taotlejad PRIA kodulehel

EKF

Kalalaeva pardaltehtavad investeeringud ja selektiivsus (EKF meede 1.3)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

 

 

Tagasi infokirja algusse...

 


 

            Teenindus

 

PRIA tuleb maainimesele lähemale!


Viimase pooleteise aasta jooksul on PRIA-s toimunud mitu organistasioonisisest muutust - loodud on uus struktuur, koostatud 2008-2013 arengukava. Kõikides muutustes on läbiva teemana ja prioriteedina PRIA muutumine kliendikeskseks teenindusorganisatsiooniks.

Milliseid samme oleme selleks teinud ja teeme? Teeninduse rubriigis kajastame  klientide jaoks olulisi muudatusi PRIA töökorralduses.

Keskusest regiooni
2008. aasta aprillis toimunud PRIA struktuurimuutuse üheks eesmärgiks oli viia otsustamisprotsess kliendile lähemale ja  seega muuta kliendi jaoks menetlemine kiiremaks ja mugavamaks.  Just sellest eesmärgist ajendatuna oleme püüdnud järjest rohkem otseselt klientidega seotud töid suunata maakondlikesse teenindusbüroodesse. Varasemalt toimus PRIA keskuse ja maakondlike teenindusbüroode vahel pidev kirjavahetus, dokumente saadeti edasi-tagasi.
Nüüdseks oleme jõudnud sinnani, et paljud varem PRIA keskuses tehtud esialgsed dokumentide analüüsid ja muud tegevused, mis on seotud otsese kliendisuhtlusega, on suunatud maakondlikesse teenindusbüroodesse.

Kohapealsed asjad saavad aetud kohapeal
Veebruarist 2009 avanes uus meede - LEADER-meetme raames antav projektitoetus -, mille menetlemise osas puudus PRIA-l ja ka klientidel eelnev kogemus. Selle meetme puhul oli uuenduseks, et lisaks taotluste vastuvõtmisele teostavad klienditeenindajad  ka esmase analüüsi. Taotlusandmetele analüüsi teostamine on regiooni spetsialistidele uus ülesanne, eelnevalt oli seda katsetatud 2008. aasta lõpus pilootprojekti raames ainult Viljandi-Valga regioonis külaelu arendamise toetuse puhul.
Millist kasu on saanud sellest muudatusest klient? Analüüs on taotluse vastuvõtmise loogiline jätk, kus kontrollitakse toetuse saamiseks kehtestatud nõuete täitmist  ja dokumente. Kui klienditeenindaja teostab ka taotluse esmase analüüsi, siis tekib taotluse menetlemisest ülevaatlikum pilt ning ta oskab  juba taotluse vastuvõtmisel esitamisel pöörata tähelepanu esitatud dokumentide sisulisele poolele ja vaadata, kas nõutavad dokumendid on korrektselt täidetud.  
Kliendi kasu seisneb ka selles, et kohe taotluse esitamisel antakse talle teada, kas taotlus on korrektne ja kui esineb puudusi (vajadus esitada lisadokumente, parandada jne.) siis saab ta sellest teada kohapeal. Mõne puudus saab kohapeal ka kohe kõrvaldada. Niimoodi väheneb järelpärimiste arv ja kasvab menetlemise kiirus.

Teine oluline töölõik, mis LEADER-meetme juures regioonide osakonnas tehakse, on kuludokumentide vastuvõtt ja autoriseerimine. See menetluse etapp toimub siis, kui kliendile on toetus määratud ja ta võib tulla esitama investeeringut tõendavaid dokumente. Eesmärgiks on investeeringuteks vajaminev raha võimalikult kiiresti kliendini toimetada. Ka siin on oluline kiiresti välja selgitada, et esitatud kuludokumendid on nõuetele vastavad ja korrektselt täidetud. Taotluse menetlemine ja rahastamise otsus peaks seetõttu ka kiiremini tulema.

Sarnaselt LEADER- meetmega on nüüdseks maakondlikesse teenindusbüroodesse jõudnud ka mitme teise meetme analüüs, menetlemine ja kuludokumentide autoriseerimine.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et LEADERi menetlus maakondlikes teenindusbüroodes on läinud  edukalt ja see muudatus on end igati õigustanud.

 
Registritoimingud maakonnas

Loomade register
Alates  veebruarist 2009 on maakondlikesse teenindusbüroodesse jõudnud ka mitu registritoimingut. Teenindusbüroodes on kliendil võimalik registrisse kanda andmeid loomade, põllumajandushoonete ning kala- ja vähitiikide kohta. Põhiliseks uuendusteks kliendile on see, et esitatud dokumendid sisestatakse kohe ja pärast sisestamist on näha vead ja probleemid, mis on võimalik kohe spetsialisti abiga ära parandada.

Põldude register
Kliendi poolt tehtud massiivipiiri muutmise avaldused lahendatakse kiiremini seoses sellega, et massiivi kohapealse ülevaatamisega tegelevad maakondlikud  inspektorid. Varem käidi kontrollimas keskusest, nüüd toimib see operatiivselt kohapeal.  
Ootame oma kliente maakondlikesse teenindusbüroodesse esmaspäeviti 08.30-18.00 ja teisipäevast reedeni 08.30-16.00.

 

 

Tagasi infokirja algusse...


 

            Infokeskus

 

September tõi infotelefonidele küsimusi kohustuste osas

 

PRIA infokeskusel on kaks infotelefoni, mis teenindavad kliente esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.30.

Investeeringutoetuste infotelefon                                          7377678

Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                       7377679

 e-kirja küsimustega toetuste kohta palume saata aadressil     info@pria.ee


Käesolevas rubriigis kajastame mõtteid, ideid ja muresid, millega meie kliendid enamasti meie poole pöörduvad.


Investeeringutoetuste infotelefon

PRIA investeeringutoetuste infotelefoni põhieesmärgiks on anda klientidele meetme kohta üldist teavet, selgitada kliendile, kui talle mõni meetme määruse punkt on jäänud segaseks või on vaja nõu, milliseid dokumente on taotluse esitamiseks vaja. Juhendame  klienti ka info leidmisel.

Väga detailse infopäringu puhul (näiteks kuidas koostada äriplaani) soovitame kliendil aga pöörduda tunnustatud nõuandekeskuse konsulentide poole.  Nõustamisteenuse pakkujateks on väljakoolitatud konsulendid, kelle kontaktid leiab klient  kodulehelt www.pikk.ee.  PRIA pädevusse ei kuulu nõustamisteenuse pakkumine.

Kui klient helistab investeeringutoetuse infotelefonile  ja soovib infot enda taotluse kohta, siis on hea, kui tal on käepärast taotluse viitenumber, mille järgi teeme andmebaasides päringu.  Isikukoodi ja äriregistri koodi alusel me infot anda ei tohi.  Viitenumbrite süsteemi kasutame selleks, et kliendi andmed ei jõuaks mittesoovitavatele isikutele.

      Kas intressivõlg läheb samuti maksuvõlana arvesse?

Maksuvõla teema on sarnane kõigi meetmete puhul - kliendil ei tohi olla maksuvõlga või peab see olema ajatatud kogu menetlemisperioodi jooksul. Ka intressivõlg on maksuvõlg. Juhul, kui maksuvõlg jääb alla 100 krooni, siis seda siiski olulise nõuete rikkumisena ei arvestata ja sellest kliendile probleemi ei teki.


Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon

Perioodil 08.10-05.11 võetakse maakondlikes teenindusbüroodes vastu dokumente ka kahe toetuse osas, mida saavad taotleda vaid need, kes on varasemalt juba toetuse saamisega seotud nõuete täitmise kohustuse võtnud. Järgnevalt väike ülevaade vajalikest dokumentidest:

 1) Elatustalude kohanemise toetus -  taotlusi saavad esitada vaid eelnevatel aastatel kohustuse võtnud taotlejad.
2005. aastal kohustuse võtnud taotleja peab esitama Maksuametis kinnitatud E-vormi koopia 2008 aasta kohta, 2006.aastal kohustuse võtnud taotleja peab esitama vormi MT66B (vahearuanne) ja Maksuametis kinnitatud E-vormi koopia  2008. aasta kohta.
Kummalgi juhul ei tohi taotlejal olla maksuvõlga 31.12.09 seisuga või peab see olema ajatatud.

2) Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus
- taotlusi saavad esitada eelnevatel aastatel kohustuse võtnud taotlejad. 2005.aastal kohustuse võtnud ja pikendust saanud taotleja peab esitama investeeringuaruande lisa investeeringute lõpetamise kohta (vorm MT65C-1) ja investeeringut tõendavad dokumendid. 2006.aastal kohustuse võtnud taotleja peab esitama investeeringuaruande (vorm MT65C), investeeringuaruande lisa investeeringute lõpetamise kohta (vorm MT65C-1) ja investeeringut tõendavad dokumendid. Kõik kavandatud investeeringud peavad olema lõpetatud 4.novembriks 2009.

         Kuidas on võimalik loobuda keskkonnasõbraliku majandamise kohustusest?

Kui taotleja võttis 2009. aastal  keskkonnasõbraliku majandamise kohustuse, aga selgus, et tal pole võimalik nõudeid täita, siis on samal aastal kuni toetuse määramise otsuseni võimalik kohustusest  loobuda avalduse alusel. Avalduses tuleb ära märkida loobumise põhjus.

        Kes ja mis mahus peavad läbima põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuslikud koolitused?

Maaelu arengukava 2004-2006 raames mahepõllumajandusliku toetuse taotlejad, kellel on käsil viimane kohustuseaasta, peavad osalema koolitusel selle aasta 1.oktoobriks vähemalt mahus 18 tundi.

Maaelu arengukava  2007-2013 raames  mahepõllumajandusliku toetuse esmakordsel  taotlejal  on kohustuslik osaleda algõppe koolitusel selle aasta 1. novembriks vähemalt mahus 12 akadeemilist tundi. Taotlejad, kes on eelneva kolme aasta jooksul osalenud  mahekoolitustel Maaelu Arengukava 2004-2006 alusel (põllumajandusministri 20.04.2004. aasta määrus nr. 51), ei pea algkoolitust mahus 12 tundi uuesti läbima.

Maaelu arengukava 2004-2006 raames keskkonnasõbraliku tootmise kohustuse võtnud taotlejad, kellel on käsil viimane kohustuseaasta, peavad läbima koolituse selle aasta 1. detsembriks  vähemalt mahus 6 tundi.

Koolitused on tasuta ning neile on soovitav kindlasti eelnevalt registreeruda hiljemalt kaks päeva enne koolituse toimumist.

Lisateavet koolituste toimumise kohta saab  kodulehekülje www.pikk.ee sündmuste kalendrist või www.pria.ee kodulehelt. Kohustuslike keskkonnakoolituste läbimise kohta kirjutasime pikemalt septembrikuu infokirja e-PRIA rubriigis. Loe lähemalt siit

 

Tagasi infokirja algusse...            e-PRIA

 


e-PRIAst saab näha, millal toetusraha välja makstakse


Eelseisval sügis-talvel ootavad paljud PRIA kliendid sõnumeid, millal hakatakse välja maksma kevadel taotletud pindala- ja keskkonnatoetusi. Viimastel aastatel on alustatud väljamaksetega novembris, kuid põhilised maksed jäävad aasta lõppu ja  uue algusse. Väljamakseperiood on pikk, kuna taotlejaid on kümneid tuhandeid, aga iga taotleja jaoks on oluline teada saada, millal just temale raha arvele laekub.

Kõige mugavam viis seda teada saada on e-PRIA kaudu.

e-PRIAs on juba käesoleva aasta algusest võimalik igal PRIA ja e-PRIA kliendil vaadata oma finantssuhete seisu PRIAga. Näha on võimalik kliendile tehtud/tehtavaid makseid ja kõiki võlgnevusi.

Maksete leheküljel on vaikimisi toodud kliendi maksed viimase aasta jooksul. Samuti on toodud ka need maksed, mis teostatakse tulevikus (makse kuupäev on kas täidetud tuleviku kuupäevaga või on täitmata). See tähendab, et sel kuupäeval, kui PRIA finantsosakond on omalt poolt tellinud riigikassast raha kliendile väljamakseks (reeglina 2-7 päeva jooksul), ilmub väljamakse kuupäev nähtavaks kliendile ka e-PRIAs. Seega pole vaja enam kuhugi helistada - kui kuupäev on e-PRIAs kirjas, siis sel päeval ka toetusraha kliendi arvele laekub.

Kui taotleja makseid on tasaarveldatud, siis on „makstud summa" lingi all toodud võlgnevused, millega on vastavat makset tasaarveldatud.

Taotleja näeb ka oma võlgasid ja juurdearvutatud intresse/viiviseid. Enne võlgnevuse tasumist saab taotleja arvutada, kui palju tal tuleks intressi ja viivist lisaks maksta. Samuti on võlgnevuse juures toodud laekumised (kas maksest võla tasaarveldamine või taotlejapoolne makse PRIAle). Kui võlgnevust on tasaarveldatud, siis laekumise info alt on näha, mis kuupäeval tasaarveldus toimus. Võlgade ajalugu näitab kõiki taotleja võlgasid, mis tänaseks on juba tasutud. Samuti on võimalus vaadata, kuidas võlg tasutud sai - kas tasaarvelduse teel või taotlejapoolse makse teel.

  • e-PRIA kaudu näeb keskkonnakoolitustel osalemiste andmeid

Septembri lõpust alates on e-PRIAst leitav ka keskkonnakoolituste alane andmebaas. See tähendab, et kohustuslikke koolituskursuseid läbi viinud koolitusasutused sisestavad oma andmed koolitusel käinud PRIA klientide kohta e-PRIA-sse. Teisalt saavad kõik koolitustel käinud taotlejad ka ise e-PRIA kaudu veenduda, missugune teave kohustusliku koolituse osas on nende kohta PRIA-sse jõudnud ning kas need andmed vastavad tõele. Iga e-PRIA klient näeb ainult tema enda kohta sisestatud andmeid. Kui juriidilise isiku esindajana on käinud koolitustel mitu inimest, siis andmebaas kajastab ainult ühe inimese andmeid, sest taotlustingimuste täitmiseks sellest piisab.

NB! Klient näeb oma andmeid alles peale seda, kui koolitusorganisatsioonid on andmed sisestanud. Enne andmeid ei näe. Andmete sisestamiseks on koolitusorganisatsioonidel aega 1. detsembrini.

 

e-PRIA on PRIA elektrooniline kliendiportaal, mida on arendatud eelkõige oma teenuste lihtsustamiseks PRIA klientidele, aga ka koostööpartneritele e-riigis. Üksikasjalikumat infot e-PRIA kohta on võimalik saada aadressilt www.pria.ee või e-posti aadressilt portaal@pria.ee

 

Tagasi infokirja algusse...

 

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner