Lisatud: 03. november 2009

Viimati muudetud: 03. november 2009

A A A
Prindi rss

Infokiri

Alates septembrist 2009 ilmub PRIA igakuine elektrooniline infokiri, mis võtab kokku möödunud perioodi olulisemad teemad ja annab ülevaate lähiajal saabuvast. Infokirja üheks oluliseks eesmärgiks on tuua klientideni veidi laiemalt PRIAga seotud teemasid ning tutvustada arenguid, mis muudavad suhtlemise meiega lihtsamaks ja mugavamaks - infokirjast leiate tulevikus nii vastuseid konkreetsel perioodil olulisematele küsimustele, kui saate ka teada, kuidas võiks meie omavaheline suhtlemine mõlema poole jaoks kiirem, lihtsam ja tulemuslikum olla.

PRIA elektrooniline infokiri ilmub iga kuu ja on kättesaadav PRIA kodulehelt. Juhul, kui te soovite teavitust uue infokirja valmimisest oma e-posti aadressile, siis palume teil selleks liituda PRIA infokirja listiga, mis on võimalik läbi vastavasisulise registreerimislingi PRIA kodulehe paremas servas.

03Nov2009 PRIA Infokiri november 2009

 

 

 

 

 

 

Mis oli ja mis tuleb: Oktoober ja november 2009

                                 Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

                                            Toetuste määramised perioodil 1.10.2009 - 1.11.2009


Teenindus: PRIA kutsub kliente arvamust avaldama


Infokeskus: Kliendid küsisid oktoobris infot nii krediidiasutuste kui koolituspäevade kohta


e-PRIA: Talv on hea aeg e-PRIAs kaartidega tegelemiseks

 

 

 

 

 Mis oli ja mis tuleb

 

Oktoober ja november 2009


Kätte on jõudnud sügis ja PRIA suvine põldude kontrolli periood on läbi - nüüd on võimalik kokku arvestada toetusmeetmete abikõlbulikud pinnad ning välja arvestada põllumeeste saada olevad toetused.

Kuna pindalapõhised toetused on ühed suurima taotlejaskonnaga meetmed, kus toetust ootavaid kliente on ligi 16 000, siis võtavad taolised toimingud aega. Esimene pindalapõhiselt arvestatav toetus - heinaseemne täiendav otsetoetus - maksti 54 taotlejale välja oktoobri lõpu seisuga. Ühtne pindalatoetus, mille eelarve on 949 mln krooni, makstakse välja jõuluks, keskkonnatoetuste määramine ja väljamaksmine jääb aga valdavalt veebruarikuusse. Loe lähemalt siit.

Oktoobri alguses olid mitme PRIA osakonna inimeste käed-jalad tööd täis seoses rahvusvahelise suurürituse korraldamisega. Tallinnas toimus Euroopa Komisjoni ja PRIA kaaskorraldamisel kõigi EL-i liikmesriikide esindajate osavõtul põldude registri ja geoinformaatikaalane konverents „LPIS 2009", kus arutati põldude registri uuendamisega seotud küsimusi. PRIA ja Eesti jaoks oli see suurepärane võimalus näidata enda arenguid ja kogemusi ning samuti saada palju rahvusvahelist infot kätte siinsamas kohapeal. Põldude registril ja heal tasemel geoinfosüsteemidel on oluline roll pindalatoetuste menetlemise juures ning just korrektselt toimivad geoinfosüsteemid on aluseks efektiivsel pindalatoetuste maksmisel.

29. oktoobri Maalehes andis ülevaate pindalatoetuste maksmisest ja põldude registri teemadest PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive. Artikliga on võimalik tutvuda siin.

Oktoobri teises pooles valmis PRIA uus põllumassiivide veebikaart. Veebikaarti saab vaadata siit ning samuti on see leitav PRIA veebilehe esilehe paremalt äärest veebikaardi ikooni alt. Uus veebikaart on muudetud väga sarnaseks e-PRIAs taotlemiseks kasutatava veebikaardiga, mistõttu soovitame klientidel, kes on mõelnud pindalatoetuste elektroonilisele taotlemisele, juba praegu sellega tutvuda.

Alates oktoobri viimasest nädalast on PRIA kodulehel leitavad ka möödunud ja käesoleva aasta teemakaardid loomade ja elektrooniliselt taotletud põldude kohta. Teemakaardid annavad ülevaate, kui tihedalt  jagunevad Eesti maakaardil omavalitsuste piires arvukuse alusel erinevad loomad (kitsed, lambad, veised) ning e-PRIA kaudu elektrooniliselt esitatud toetustaotlused põllumassiivide osas. Loomade teemakaardid on leitavad siin ning e-taotlusega esitatud põllumassiivid siin

Esimesel oktoobril sai läbi piimakvoodi esimene poolaasta. Eesti piimatootjad tarnisid tööstustele ja turustasid otse tarbijateole käimasoleva piimakvoodi-aasta esimese kuue kuuga ligi 308,4 miljonit kilogrammi piima, mis moodustab 46,3 protsenti Eestile eraldatud piimakvoodist. 1.novembril algab periood, mil kvoodiomanikud saavad taotleda piimakvoodi liigiti muutmist. Täpsemalt on võimalik lugeda siit

Ettevõtjate huvi investeeringutoetuste vastu on jätkuvalt suur

Viimastel kuudel toimunud Maaelu arengukava 2007-2013 investeeringutoetuste taotlusvoorud näitavad, et ettevõtjate huvi oma ettevõtete arendamiseks mahukaid investeeringuid teha on endiselt nii suur, et taotluste summad ületavad taotlusvoorude eelarveid.

Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse (MAK meede 1.8) saamiseks esitati maaparanduslike projektide rahastamiseks 67 taotlust summas 156,87 mln krooni. Taotlusvooru eelarve on 65 mln krooni.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) oli veel populaarsem kui varasemates taotlusvoorudes: taotlusi laekus 221 summas 130,79 mln krooni. Taotlusvooru eelarve on 25,7 mln krooni.

Majanduse mitmekesistamiseks maapiirkonnas (MAK meed 3.1) taotleti 350 projektiga raha 349,47 mln krooni; taotlusvooru eelarves on 185,7 mln krooni.

26. oktoobril lõppenud loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse (MAK meede 1.4.2) taotlusvoorus esitasid loomapidajad 94 taotlust summas 253,3 mln krooni, seejuures laekus viimasel dokumentide vastuvõtmise päeval koguni 72 taotlust. Andmed pole lõplikud, sest taotlusi lisandub ka posti teel. Selle taotlusvooru eelarves on raha 170 mln krooni.

Meetmete puhul, kus taotluste summa ületab taotlusvooru eelarve, reastatakse taotlused paremusjärjestusse. Meetmete 1.2 ja 3.1 suurprojektide osas hindab hindamiskomisjon taotlusi vastavalt hindamiskriteeriumitele, mis on sätestatud meetmete määruste lisadega. Hindamiskomisjoni töö tulemuse alusel moodustub paremusjärjestus, kuhu reastuvate taotluste nõuetele vastavust, investeeringuobjektide abikõlblikkust jms kontrollitakse hilisema analüüsi käigus. Nõuetele vastavatele taotlustele määratakse toetus.

PRIA ootab dokumente

5. novembriks tuleb elatustalu kohanemise toetuse viieaastase kohustusperioodiga FIE-dest taotlejatel esitada PRIA-le dokumendid oma tegevuse kohta. Möödunud esmaspäevaks olid PRIAsse jõudnud dokumendid paarisaja elatustalu kohta ning ligi 900 kohta olid need veel laekumata. Täpsemat informatsiooni saab lugeda siit

7. novembriks ootab PRIA vormikohaseid aruandeid 207 põllumajandusettevõtjalt, kes taotlesid riiklikku praktikatoetust põllumajanduserialade õpilaste ja üliõpilaste õppepraktika korraldamiseks oma ettevõttes. 30. oktoobriks on aruandeid laekunud vaid 92 ja laekumata on veel 115 aruannet. Praktika läbiviimise kohta esitatavad aruanded on tõenduseks praktika toimumise kohta ning aruande esitamata jätmine tähendab toetusest ilma jäämist. Rohkem infot praktikatoetuse kohta leiate siit

Algab teravilja sekkumiskokkuost

1. novembrist alustab PRIA Euroopa Komisjoni korraldusel teravilja (nisu ja oder) sekkumiskokkuostu alghinnaga 1585,16 kr/t. Igal järgmisel kuul tõuseb hind 7.20 kr võrra tonni kohta. Kvaliteedinõuetele vastava pakutava vilja minimaalne kogus, mida saab sekkumislattu pakkuda, on 80 tonni, pakkumised tuleb tuua või saata PRIA keskusse Tartus. Rohkem infot leiate siin

Avanevad taotlusvoorud

Saabuv periood toob kaasa mitmete toetusmeetmete avanemise.  Ajavahemikus 9.-23. november saab PRIA maakondlikes teenindusbüroodes esitada taotlusi mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetuse saamiseks. Taotlusvooru eelarve on 120 mln krooni ja toetuse piirmäär ühe taotleja kohta 1,56 mln krooni.

Esmakordselt on võimalik esitada projektitaotlusi kalanduspiirkondade säästva arengu toetuse saamiseks Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetmest 4.1. Taotluste vastuvõtuperiood kestab selle meetme puhul 9. novembrist 10. detsembrini. Projekti sisu peab olema kooskõlas kohaliku kalanduspiirkonna arengustrateegiaga. Toetuse määr sõltub kavandatavate investeeringute sisust ja tugigrupilt saadud hindepunktidest; toetus võib ulatuda 7 mln kroonini programmperioodil 2007-2013. Taotlusvooru eelarve on 71,87 mln krooni.

18. novembrist 3. detsembrini viib PRIA läbi EKF meetme 1.3 „Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" täiendava taotlusvooru eelarvega 11,45 mln krooni. Toetuse suurus kalalaeva kohta sõltub laeva kogumahutavusest ja võib ulatuda 10 mln kroonini.

Täpsema ülevaate saabuvatest ja käimas olevatest taotlusvoorudest leiate alljärgnevast tabelist:

 

 

 

 

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

 

 

 

 

 

Meede

Taotluste vastuvõtt

Taotlusi võtavad vastu

Täpsustus

 

 

 Jätkuvad

 

 

 

 

MAK*

1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne)

02.01.-30.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

 

EAGF***

Koolipiimatoetus

läbi aasta

PRIA Keskus

Alates 1.septembrist uus toetuse määr!  Loe lähemalt siit!

 

MAK*

4. LEADER projektitaotlused

15.02-28.02.2011

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

 

EAGF***

Piimatoodete sekkumiskokkuost

01.09.-30.11.2009

PRIA Keskus

 

 

Riiklik

Koolipuuviljatoetus

alates 01.09.2009

PRIA Keskus, Riiklike toetuste büroo

Loe pressiteadet

 

 

Taotlusvoorud, mis algasid oktoobris ja jätkuvad novembris 

 

 

 

 

MAK*

Elatustalude kohanemise toetus

 8.10.-5.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

 

MAK*

Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus

 8.10.-5.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

 

 

 

 Taotlusvoorud, mis algavad novembris

 

 

 

 

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

01.11.2009 - 31.05.2010

PRIA Keskus

 

 

MAK*

1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus

09.11-23.11.2009

PRIA maakondlikud teenindusbürood

Meetme vastuvõtuajad muutusid, ilmumas on ka muutunud määrus!

 

EKF**

4.1 Kalanduspiirkondade säästev areng -  II osa

09.11-10.12.2009

PRIA Tartu, Jõgeva ja Saare maakondlikud teenindusbürood

Esitada saab projektitaotlusi!

 

EKF**

1.3 Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus

18.11.- 03.12.2009

PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondlikud teenindusbürood

 

 

EKF**

1.4 Väikesemahuline rannapüük

30.11.-15.12.2009

PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondlikud teenindusbürood

 
                   

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

Toetuste määramised
Ülevaade oktoobrikuus tehtud määramistest koos viidetega toetusesaajate nimekirjadele, asub alljärgnevas tabelis:


Toetuste määramised perioodil 1.10.2009 - 1.11.2009

 

 

Meede

 

Määramiste nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemitoetus (meede 1.3.1)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Leader meetme raames antav projektitoetus (meede 4)

 

Nimekiri PRIA kodulehel

Riiklik****

Koolipiimatoetus

 

Nimekiri PRIA kodulehel

Riiklik****

Koolipuuviljatoetus

 

Heakskiidetud taotlejad PRIA kodulehel

EKF**

Vesiviljeluse investeeringutoetused (EKF meede 2.1) 2009

 

Nimekiri PRIA kodulehel

 

Heinaseemne täiendav otsetoetus

 

Nimekiri PRIA kodulehel

MAK*

Loomakasvatusehitise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.2) TEINE TAOTLUSVOOR 2008

 

Nimekiri PRIA kodulehel

EKF**

Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad (EKF meede 3.4) 2009

 

Nimekiri PRIA kodulehel

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

Tagasi infokirja algusse...

 


 

 


  Teenindus

 

PRIA kutsub kliente arvamust avaldama


Klientide tagasiside on sarnaselt teistele klientide teenindamisega seotud asutustele ka PRIA jaoks hea vahend nii kitsaskohtadele kui kordaminekutele tähelepanu juhtimiseks. Klientidel on alati olnud võimalus PRIA poole pöörduda, kuid kuni käesoleva aastani puudus ühtne ülevaade sellest, milliste küsimustega kliendid meie poole pöörduvad ja kuidas vastused nendeni jõuavad. Ka samasisuliste küsimuste vastused võisid tulla  erinevatest osakondadest ja ühtset pilti klienditagasisidest ei tekkinud.
Alates juulikuust kehtib PRIAs ühtne klienditagasiside kogumise ja käsitlemise kord. Loodud korra üheks eesmärgiks ongi tsentraliseerida tagasiside kogumise süsteem, mis annab ülevaate asutusse tulnud kliendipöördumistest. Teiseks peamiseks eesmärgiks on  teavitada kliente tagasiside andmise võimalusest ja kanalitest, et kliendid ei peaks enam ise paljude kontaktide seast selleks võimalust otsima.


Millist tagasisidet me ootame?

PRIA klienditagasiside kord liigitab tagasiside kolmeks: positiivne tagasiside, negatiivne tagasiside ja ettepanekud
töökorralduse muutmiseks.

 Positiivne või negatiivne tagasiside on kliendi positiivne või negatiivne hinnang PRIA töötaja teenindusoskustele või PRIA töökorraldusele. Meie eesmärk pole ainult pretensioonide kogumine, vaid sooviksime klientidelt saada tagasisidet ka töökorralduslike kordaminekute osas.  Praeguseks on uus tagasisidesüsteem töötanud 3 kuud ning meil on hea meel näha, et kliendid on märganud eelmisel aastal sisse viidud töökorralduslikke muudatusi ning  tunnustanud meie klienditeenindajate suhtlemisoskust ja teenindusvalmidust. Nii negatiivse kui positiivse tagasiside puhul oleme tänulikud, kui toote täpselt välja, mis meie teeninduses ja töökorralduses teile meeldis või ei meeldinud, siis saame teada, millised teeninduslikud uuendused on ennast õigustanud ning mis suunas edasi minna. Mida konkreetsem on teie tagasiside, seda suurem on sellest tulenev kasu edasiste tööprotsesside arendamisel.


Ettepanek PRIA töökorralduse muudatuseks ei puuduta konkreetse töötaja teenindusoskusi, vaid on soovitus, kuidas muuta asutuse töökorraldust kliendi seisukohast mugavamaks. Ühtse meeskonnana arutame läbi klientide ettepanekud, nende teostamise võimalused, kaalume plusse ning miinuseid ning võimalusel arvestame seda töökorralduse muutmisel. Ka pärast muudatuse sisseviimist on igal muudatusel oma testperiood, et hinnata, kas see on ennast õigustanud.

Oma tagasisidet andes palume sõnastada kõik tähelepanekud, ettepanekud ja soovitused võimalikult täpselt, selgelt ja lühidalt ning ära märkida, kas soovite oma pöördumisele ka vastust saada. Tagasisidena antud informatsiooni ei käsitle me vaide või teabenõudena. Kui soovite PRIAle esitada vaiet või teabenõuet, saatke see palun aadressil pria@pria.ee või postiga Narva mnt 3, Tartu 51009.

 

Kuidas saavad kliendid PRIAle tagasisidet anda?

Meie maakondlikest teenindusbüroodest leiate spetisaalsed tagasiside blanketid ja vastavalt märgistatud postkastid, kuhu saate enda tagasiside postitada. Tagasiside blankette saab küsida ka kontrolli teostama saabunud inspektorilt. Teenindusbüroost või inspektorilt saadud  vormi võite meile saata ka postiga PRIA keskuse aadressil Narva mnt.3 , Tartu 51009, märksõnaga „tagasiside". Elektrooniliselt on võimalik oma arvamus edastada kodulehel tagasiside vormi täites või kirjutades aadressil teenindus@pria.ee

 

Tagasiside vorm ning teenusstandard, mis seletab täpsemalt, kuidas tagasisidet anda saab ning kuidas ja kui kiiresti PRIA sellele vastab,  asub meie kodulehe alaleheküljel Tagasiside.

 

Tagasi infokirja algusse...

 


 


  Infokeskus

Kliendid küsisid oktoobris infot nii krediidiasutuste kui koolituspäevade kohta


PRIA infokeskusel on kaks infotelefoni, mis teenindavad kliente esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.30.
Investeeringutoetuste infotelefon                                               737 7678

Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                               737 7679
 e-kirju küsimustega toetuste kohta palume saata aadressil     info@pria.ee

Käesolevas rubriigis kajastame mõtteid, ideid ja muresid, millega meie kliendid enamasti meie poole pöörduvad.


Investeeringutoetuste infotelefon

  • Milliseid kredidiidiasutusi PRIA aktsepteerib?

PRIA investeeringutoetuste infotelefonile on tulnud palju kõnesid küsimusega, milliseid krediidiasutusi PRIA aktsepteerib - paljud kliendid soovivad investeeringu tegemisel kasutada kapitalirenti.  Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus (Märge aktsepteeritud krediidiasutuste kohta on ära toodud ka meetmete määrustes, näiteks ütleb seda  Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord § 17 lg 3)
Krediidiasutused, seal hulgas Eestis tegevusloa alusel tegutsevad krediidiasutused ning  välisriigi krediidiasutuste filiaalid on ära toodud Finantsinspektsiooni kodulehel

 

Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon

  • Milliseid vorme peavad esitama elatustalude kohanemise toetuse taotlejad?

5. november on viimane päev esitada elatustalude kohanemise toetuse taotlusi.
2005 aastal kohustuse võtnud klient peab esitama Maksu-ja Tolliameti poolt  kinnitatud 2008 aasta tuludeklaratsiooni E-Vormi koopia.  2006 aastal kohustuse võtnud klient peab esitama Maksu-ja Tolliameti poolt  kinnitatud 2008 aasta tuludeklaratsiooni E-Vormi koopia ning vahearuande vormi MT66B. Kummalgi juhul ei tohi kliendil olla maksuvõlga 31.12.2009 seisuga või peab see olema ajatatud.
Täpsem info http://www.pria.ee/elatustalude_toetus_2009/

 

  • Millal toimuvad koolitused mahepõllumajandustootjatele ja keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatele?

Infot mahepõllumajandustootjatele ja keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatele korraldatavate toetuste kohta leiab PRIA kodulehe uudiste leheküljelt ja Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehe sündmuste kalendrist.

Lähiajal saabuvad mahetootmise koolitused toimuvad:

6.novembril Kuressaares (lamba-ja kitsekasvatus)

17.novembril Viljandis (köögiviljakasvatus)

18.novembril Sakus (mahepõllumajandus ja teadus 2009)

24.novembril Viljandis (taimekasvatussaadustest toodete tootmine)


Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitused on planeeritud  läbi viia ajavahemikus 1.november 2009 - 31.märts 2010. Enne 1.detsembrit toimunud koolitused lähevad arvesse ka keskkonnasõbraliku tootmise kohustusliku koolitusena. Täpsema ülevaate planeeritud koolitustest leiate siit    

 

  • Kas keegi teine on minu teadmata minu omandis olevale maale toetusi küsinud?

Kui teil tekib kahtlusi enda omandis oleva maa kasutuse või sellele toetuste küsimise kohta, siis sellistele küsimustele kahjuks telefoni teel vastust anda ei saa, kuna maa kohta info väljastamiseks peame esmalt tuvastama, et infot pärib ikka maa omanik. Seetõttu palume need küsimused saata kas e-kirjaga aadressil maa@pria.ee või vabas vormis avaldusena PRIA keskuse postiaadressil Narva mnt.3  51009 TARTU. Palume avalduses ära märkida omandis oleva maa katastrinumbri või põllumassiivinumbri ja  omaniku nime ning isikukoodi. Pange palun samuti kirja viis, kuidas soovite vastust saada!


  • Kuidas teha kliendiregistris kliendiandmete muudatusi?

Kliendiandmeid on võimalik registris muuta kirjalikult esitatud avalduse alusel või e-PRIA portaalis.

Kirjalikud muudatusavaldused palume esitada PRIA maakondlikku teenindusbüroosse või PRIA Keskusse aadressil Narva mnt.3, 51009 TARTU märkega „Toetuste register". Muudatussoovile tuleb kindlasti lisada muudatust teha sooviva kliendi isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalallkirjaga kinnitatud avalduse võib saata aadressil toetuste.register@pria.ee.

e-PRIA klientidel on alates möödunud kevadest võimalik enda andmeid uuendada e-PRIA portaalis. Täpsemat infot saab lugeda siit

 

Tagasi infokirja algusse...

 


 

 

  e-PRIA

 

Talv on hea aeg e-PRIAs kaartidega tegelemiseks

 

PRIA IT -süsteemide arendajad on juba mitmeid aastaid tegelenud  PRIA suurima taotlejate arvuga taotlusvooru - kevadiste pindalatoetuste - viimisega digitaalsele kujule. Välja on arendatud põllumassiivide avalik veebikaart, kust kliendil on võimalik näha enda põlde ja e-PRIA portaalis käib pidev töö selle nimel, et klient saaks kõik  pindalatoetuste taotlemisega seotud toimingud teha soovi korral e-PRIA keskkonnas ilma, et peaks PRIA teenindusbüroosse kohale tulema. Möödunud aastal said esimesed taotlejad seda ka juba teha, töö kaartide arendamisel ei ole aga kaugeltki veel lõppenud.

Alates oktoobri keskpaigast on PRIA kodulehel võimalik tutvuda  PRIA uuenenud avaliku veebikaardiga. Veebikaardini juhatab PRIA kodulehe esilehel asuv veebikaardi ikoon ning otsetee kaardile on:  https://kls.eesti.ee/pria_avalik_kaart/

Põllumassiivide veebikaardilt  leiab infot selle kohta, millised on viimased andmed PRIA põllumassiivide registris asuvate põldude ja massiivide osas. Uue kaardi erinevused võrreldes vanaga on peamiselt tehnilised uuendused, mis kliendile ei pruugi esmapilgul väljagi paista, kuid mis tagavad kaardi parema kasutatavuse kevadise taotlusvooru ajal. Nt. kaardil taustaks näidatavad ortofotod tulevad otse Maa-ametist ning väljatrükitavad kaardid pannakse kokku just sel hetkel, kui klient trükkimist alustab. Hetkel on veebikaardil põllumassiivid toodud 07.10.2009 seisuga.

Kaardi kasutusvõimalused on kliendi jaoks jäänud laias laastus samaks mis vanalgi kaardil - saab otsida ja vaadata põllumassiive, loomakasvatushooneid ning poollooduslikke kooslusi  (PLK). Samuti saab vaadata nende kohta käivat infot ning trükkida põllumassiivide ja PLK-de kaarte. Kaardil on eraldi „tööriistad" ka vahemaade ja pindalade mõõtmiseks.

Hiljemalt käesoleva aasta lõpuks jõuame ka e-PRIA arendustegevuses niikaugele, et need, kes käesoleva aasta kevadel esitasid oma pindalatoetuste taotlused e-PRIA kaudu koos digikaartidega, näevad e-PRIA kaudu oma seni esitatud taotlust koos digitud põldudega ning neid kaarte ja taotlusi on võimalik e-PRIA kaudu ka välja printida  (näidatakse ainult e-PRIA kaudu esitatud taotluste andmeid).

Hiljemalt uue aasta alguseks on aga plaanis arendada välja võimalus põllupiiride digitaalseks sisestamiseks, et kiirendada pindalatoetuste taotlusvooru 2010 kevadel.

Soovitame maaomanikel kindlasti  tutvuda veebikaardiga ja vaadata, kas teave nende põldude ja põllumassiivide kohta PRIA põllumassiivide registris  vastab reaalsele olukorrale. Kui avaliku veebikaardil on ainult info vaatamiseks ja kaartide trükkimiseks, siis e-PRIA kaardirakenduse kaudu saab (autenditud kasutaja) ka digitaalselt põldude piire sisse „joonistada".  Kaartide digitaalne piiride joonistamine on aeganõudev, sellepärast on mõistlik seda teha just talvel, kui põllumehel ei ole kiire tööperiood. Aga kord juba  „digitud" piirid on ka hiljem kasutatavad ja neile pisiparandusi teha on juba lihtne.
Kui teil tekib veebikaardi kohta täiendavaid küsimusi, siis võite nendega pöörduda PRIA otsetoetuste infotelefonile numbril 7 371 679.

 

Tagasi infokirja algusse...

 

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner