Lisatud: 03. detsember 2009

Viimati muudetud: 03. detsember 2009

A A A
Prindi rss

Infokiri

Alates septembrist 2009 ilmub PRIA igakuine elektrooniline infokiri, mis võtab kokku möödunud perioodi olulisemad teemad ja annab ülevaate lähiajal saabuvast. Infokirja üheks oluliseks eesmärgiks on tuua klientideni veidi laiemalt PRIAga seotud teemasid ning tutvustada arenguid, mis muudavad suhtlemise meiega lihtsamaks ja mugavamaks - infokirjast leiate tulevikus nii vastuseid konkreetsel perioodil olulisematele küsimustele, kui saate ka teada, kuidas võiks meie omavaheline suhtlemine mõlema poole jaoks kiirem, lihtsam ja tulemuslikum olla.

PRIA elektrooniline infokiri ilmub iga kuu ja on kättesaadav PRIA kodulehelt. Juhul, kui te soovite teavitust uue infokirja valmimisest oma e-posti aadressile, siis palume teil selleks liituda PRIA infokirja listiga, mis on võimalik läbi vastavasisulise registreerimislingi PRIA kodulehe paremas servas.

03Det2009 PRIA Infokiri detsember 2009

 

 

 

 

 

Mis oli ja mis tuleb - November ja detsember 2009
- Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

- Toetuste määramised perioodil 1.11.2009-1.12.2009


Infokeskus - Juhime tähelepanu nõuete täitmisele


Teenindus - PRIA maakondlikesse teenindusbüroodesse jõuab e-teenuste tasuta nõustamine


e-PRIA - PRIA koondab Eesti hobuslaste andmed riiklikku keskregistrisse

 

 

 
Mis oli ja mis tuleb


November ja detsember 2009

Aasta hakkab läbi saama ja nagu ikka, on ka sel aastal PRIAl aasta lõpus ning uue alguses häid uudiseid pindalapõhiste toetuste taotlejatele. Kuna pindalapõhiste otsetoetuste määramise tähtaeg on alles 1.detsember, siis võib öelda, et toetuste määramine  ja ka esimesed maksmised on PRIAs sel aastal  sujunud eriti ladusalt. Esimese pindalapõhise toetusena jõudis heinaseemne täiendav otsetoetus taotlejateni juba oktoobri lõpus. Pikemalt on selle teema kohta  võimalik lugeda siit.

Ka ülejäänud pindalapõhiste toetuste määramine sujub ladusalt. Praeguseks on määratud toetused põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse ja põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse ning samuti ühtse pindalatoetuse osas. Alates novembri lõpust võivad taotlejad toetusi ka oma pangaarvetele oodata.

Käesoleval aastal oleme uuendusena sisse viinud süsteemi, et esmajärjekorras jõuab põllukultuuri kasvatamise toetus  just nende klientide pangaarvetele, kes kevadel esitasid korrektse taotluse e-PRIA vahendusel. "Sellega tänab PRIA oma kliente, kes on hakanud meie elektroonilise kliendiportaali e-PRIA kasutajaks," räägib PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu. "e-PRIA kasutajale esmajärjekorras toetuste maksmist tahame rakendada tulevikus ka teiste otsetoetuste puhul ja usume, et see toob e-PRIAle rohkelt uusi kasutajaid!" Pikemalt loe siit!

e-PRIA teenuste hulka on tänavu lisandunud veel üks klientidele väga kasulik teenus. Nimelt on nüüd võimalik kõigil e-PRIA kasutajaks registreerunud PRIA klientidel võimalik e-PRIA kaudu silm peal hoida enda PRIAga seotud rahaasjadel. Sel moel saate ka kõige parema ülevaate sellest, millal läheb teile määratud toetus maksmisele. Pikemalt oli sel teemal juttu PRIA oktoobrikuu elektroonilises infokirjas. Täpsem ülevaade sellest, kuidas täpselt on võimalik oma rahalisi seise e-PRIAs vaadata, asub siin

PRIA on üha aktiivsemalt arendamas oma elektroonilisi teenuseid ja seetõttu soovitame klientidel  kindlasti võimalusel e-PRIA't kasutada, kuna elektrooniline asjaajamine võib  osutuda kiiremaks ja mugavamaks lahenduseks.
Just elektrooniliste kanalite propageerimise eesmärgil ja lootuses meie kliente e-PRIA kasutamisel paremini juhendada ja abistada, teeb PRIA alates 7. detsembrist koostööd sihtasutuse „Vaata Maailma!" projektiga „Ole Kaasas!".  Kutsume kõiki huvilisi 7.-18 detsembrini meie maakondlikesse teenindusbüroodesse, kus „Ole Kaasas!" konsultandid annavad ülevaate nii e-PRIA kasutusvõimaluste kui ka teiste riigiasutuste e-teenuste kohta , näiteks maksu-ja tolliameti teenused, FIE-de ümberregistreerimine jne.  Viimane neist on kindlasti paljudele meie FIEdest klientidele oluline teema. Rohkem infot FIE'de ümberregistreerimise kohta on võimalik leida Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt .
„Ole Kaasas!" konsulentide viibimisest PRIA maakondlikes teenindusbüroodes saate pikemalt lugeda käesoleva infokirja teeninduse-rubriigist.

PRIA kutsub üles põllumassiivide piire täpsustama

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel. Mida täpsem register on, seda lihtsam on klientidel taotlemisel pindalasid määrata ning seda vähem juhtub, et tekivad ületaotletud pinnad.  Just praegu on õige aeg klientidel enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda.
Selleks, et põllumassiivide piirid oleksid täpsemad ja sealt oleksid juba enne kliendile taotlemiseks saadetavate sobivate kaartide koostamist maha arvatud mittetoetusõiguslikud alad, palume Teil teada anda enda kasutuses olevatel põllumassiividel toimunud muutustest - kuhu on tekkinud ehitised ja nende teenindusalad, teed, veed, võsa, põllumajandusmasinate all olevad alad jms.
Kuidas seda teha, saab täpsemalt lugeda siit

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

November ja detsember on aktiivsed kalandussektori taotlejatele. Jätkuvad novembris alanud kolm kalanduse valdkonna toetusmeedet ning detsembris saavad alguse EKF meetmed „Muud ühistegevused" ning „Uute turgude arendamine ja reklaamkampaaniad".

Juhime tähelepanu, et piimatoodete sekkumiskokkuostu kuupäevi on Euroopa Komisjon taas pikendanud ning kokkuostuperiood kestab 28.veebruarini 2010. Piimatoodete sekkumiskokkuostu tingimuste ja materjalidega saab lähemalt tutvuda siin
Teravilja sekkumiskokkuostul kokku ostetud vili suunatakse tagasi tarbijateni läbi Euroopa Liidu toiduabi programmi. 19.novembril määras EK liikmesriikide eelarved toiduabi jagamiseks - Eesti saab 2010. aastal toiduabiks ja sellega seotud kulutuste hüvitamiseks 11,9 miljonit krooni ehk üle kahe korra rohkem kui oli tänavune eelarve. Täpsemalt saab sel teemal lugeda siit

Ühe populaarseima taotlusvooruna saab käesoleva aasta lõpus alguse ka külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, mille eelarve on 198 miljonit krooni. Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada PRIA maakondlikes teenindusbüroodes alates 28. detsembrist 2009.

Täpsema ülevaate käimasolevatest ja saabuvatest taotlusvoorudest leiate alljärgnevast tabelist:

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


  Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Täpsustus
Jätkuvad        
EAGF*** Koolipiimatoetus läbi aasta PRIA Keskus Alates 1.septembrist uus toetuse määr!  Loe lähemalt siit!
MAK* 4. Leader-meetme raames antav projektitoetus 15.02-28.02.2011 PRIA maakondlikud teenindusbürood  
EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost  01.12.-28.02.2010 PRIA Keskus NB! Sekkumiskokkuostu tähtaeg pikendatud!
Riiklik**** Koolipuuviljatoetus alates 01.09.2009 PRIA Keskus, Riiklike toetuste büroo Loe pressiteadet
Taotlusvoorud, mis algasid novembris ja jätkuvad detsembris        
EAGF*** Teravilja sekkumiskokkuost 01.11. - 31.05.2010 PRIA Keskus Loe pressiteadet
EKF** 4.1 Kalanduspiirkondade säästev areng -  II osa 09.11. -10.12.2009 PRIA Tartu, Jõgeva ja Saare maakondlikud teenindusbürood Loe pressiteadet
EKF** 1.3 Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus 18.11.- 03.12.2009  PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondlikud teenindusbürood  
EKF** 1.4 Väikesemahuline rannapüük 30.11.-15.12.2009  PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondlikud teenindusbürood Loe pressiteadet
Taotlusvoorud, mis algavad detsembris        
MAK* 4. Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus 01.-14.12.2009 PRIA maakondlikud teenindusbürood  
MAK* 3.2 Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (28.12.-25.01.2010) PRIA maakondlikud teenindusbürood  NB! Vastuvõtukuupäevad võivad määruse muudatuse tõttu muutuda! Lisame täpse info esimesel võimalusel!
EKF** 3.1.2 Muud ühistegevused 28.12.- 07.01.2010 Posti teel: PRIA Keskus  
EKF** 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 14.12- 22.12.2009 PRIA Keskus  

 

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

 Tagasi infokirja algusse..

 

 

Toetuste määramised

30.novembril lõppes nõuandetoetuse taotluste vastuvõtt, mis kestis läbi aasta. Määramised juba esitatud taotluste põhjal küll jätkuvad, kuid uute taotluste esitamises on detsembris vaheaeg.

Ülevaade novembris tehtud määramistest koos viidetega toetusesaajate nimekirjadele, asub alljärgnevas tabelis:

 

Toetuste määramised perioodil 1.11.2009 - 1.12.2009

  Meede   Määramiste nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemitoetus (meede 1.3.1)   Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader meetme raames antav projektitoetus (meede 4)   Nimekiri PRIA kodulehel
Riiklik**** Koolipiimatoetus   Nimekiri PRIA kodulehel
Riiklik**** Koolipuuviljatoetus   Heakskiidetud taotlejad PRIA kodulehel
Otsetoetused Ühtne pindalatoetus   Nimekiri PRIA kodulehel
Otsetoetused Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus   Nimekiri PRIA kodulehel
Otsetoetused Heinaseemne täiendav otsetoetus   Nimekiri PRIA kodulehel
Otsetoetused Põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus   Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (Meede 1.6) 2008   Nimekiri PRIA kodulehel
EKF** Väiksemahuline rannapüük   Nimekiri PRIA kodulehel

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

 

Tagasi infokirja algusse..

 


 

 

Infokeskus


Juhime tähelepanu nõuete täitmisele

PRIA infokeskusel on kaks infotelefoni, mis teenindavad kliente esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.30.
Investeeringutoetuste infotelefon                                               737 7678

Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon                               737 7679
 e-kirju küsimustega toetuste kohta palume saata aadressil     info@pria.ee

Käesolevas rubriigis kajastame mõtteid, ideid ja muresid, millega meie kliendid enamasti meie poole pöörduvad.


Pindalatoetuste ja loomatoetuste infotelefon

  • Milllal makstakse välja ühtne pindalatoetus? 

PRIA alustab 2009. aastal taotletud  ühtse pindalatoetuse väljamaksmist detsembrikuu esimesel nädalal. Põllukultuuri kasvatamise toetusi makstakse alates 27. novembrist  ja eelisjärjekorras  e-PRIA kaudu taotluse esitanud taotlejatele, kel ei ole võlgnevusi.

Iga e-PRIA klient näeb e-PRIA portaalist (teenused- maksed ja võgnevused - maksete nimekiri) infot talle määratud summa ja teostatud väljamakse kohta. Infot saab ka infotelefonilt 7377679.

  • Kas ja kuidas saab taotlejatele toetust maksta mitmele erinevale kontole?

Toetuse summasid PRIA taotlejale mitmele arvelduskontole kanda ei saa. PRIA kannab toetuse sellele arvelduskontole, mis on kliendil kirjas toetuste  registris. Kui klient tahab oma toetuse summasid kellegi teise arvelduskontole, peab ta tegema avalduse oma vastavate andmete muutmiseks toetuste registris. Avalduse muudatuste tegemiseks saav esitada maakondlikes teenindusbüroodes või muudatus on võimalik sisse viia e-PRIA portaali kaudu .

  • Väetise laotamise keelust veeseaduse § 261  lg 42 nõude järgi

Tuletame meelde, et orgaanilisi  ja mineraalseid väetisi ei tohi laotada 1.detsembrist kuni 31.märtsini ja muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üleujutatud, või veega küllastunud maale.

  • Elatustalude kohanemise toetuse taotlejatel kehtib 31.12.2009 seisuga maksuvõla puudumise nõue.

Tuletame kõikidele elatustalude kohanemise toetuse taotlejatele meelde, et toetuse saamiseks ei tohi taotlejal selle aasta 31. detsembri seisuga olla riikliku maksu maksuvõlga või peab maksuvõla tasumine olema ajatatud. Taotlejad, kes on kohustuse võtnud 2006. aastal ja saavad toetust taotleda veel ka järgmisel aastal, peavad maksuvõla nõuet täitma ka 2010. aasta 31. detsembri seisuga. Kui kontrolli käigus siiski selgub, et taotlejal on 31. detsembri seisuga riikliku maksu maksuvõlg ja see on ajatamata, siis tuleb PRIA-l taotleja toetusest ilma jätta ja kohustus lõpetada. 2006. aastal kohustust alustanud taotlejate jaoks toob see kaasa veel ka 2011. aastal makstavast toetusest ilmajäämise.  

Taotleja saab e-maksuameti kaudu igal ajal kontrollida oma maksukohustuste täitmist ning tekkinud maksuvõlgade seisu. Kellel selleks võimalus puudub, saab informatsiooni piirkondlike maksu- ja tollikeskuste teenindusbüroodest. 

 

  • Milliseid sissetulekuid tuleb maksuametile deklareerida?

Meie kliendid on hakanud PRIAsse pöörduma küsimustega maksude tasumise teemal - milliseid sissetulekuid tuleb Maksu- ja Tolliametile (MTA) deklareerida, milliseid makse tasuda jne.
Vastused sõltuvad paljudest asjaoludest. Õige info saamiseks palume pöörduda otse Maksu- ja Tolliametisse. Üldinfot saab telefonil 1811. Valdkonnapõhised infotelefonid ja meiliaadressid on kirjas MTA kodulehel siin lingil

 

 

Tagasi infokirja algusse..

 

 


 

Teenindus

 

PRIA maakondlikesse teenindusbüroodesse jõuab e-teenuste tasuta nõustamine

 

Sarnaselt paljude teiste riigiasutustega pakub ka PRIA koostöös sihtasutuse „Vaata Maailma!" projektiga „Ole Kaasas!" (edaspidi OK!) oma klientidele lisavõimalusi e-teenuste alase lisanõustamise saamiseks.

Alates esmaspäevast,  07. detsembrist tegutsevad  PRIA maakondlikes  teenindusbüroodes (v.a. saared ja Rapla)OK! nõustajad, kes hakkavad teenindusbüroosid külastavatele klientidele e-teenuseid tutvustama.

 

Nõustajad tegutsevad teenindusbüroodes kahe  nädala jooksul  iga päev neli  tundi kell 10-14, v.a 11. detsembril, kui  PRIA peab oma talvist arenguseminari. (Loe lähemalt!)

Nõustajate teenus on klientidele tasuta ning uuesti on nõustajaid maakondlikesse teenindusbüroodesse oodata alles märtsikuus loomatoetuste taotlusvooru ajal. Kõik OK! nõustajad on läbinud spetsiaalse e-PRIA koolituse ja on abilisteks e-PRIA teenuste tutvustamisel.

Hiljemalt uue aasta esimestel kuudel loodame avada e-PRIAs põldude digijoonistamise teenuse, et kliendid saaksid juba varakult hakata oma põlde pindalatoetuste taotlusvooru ajaks sisse joonistama. Juba praegu saab OK! nõustajatelt eelkoolitust, kuidas see teenus välja hakkab nägema ning konsultandid tutvustavad ka seda, kuidas digitaalselt kaarte sisse joonistada.

OK! konsultantide büroodes viibimine ei muuda kuidagi PRIA tavapärast töökorraldust- klientidel on võimalik PRIAga asju ajada tavapärasel viisil. Lisateenusena on soovi korral võimalik pöörduda OK! nõustaja poole. Nõustajate peamiseks eesmärgiks on Eesti e-riigi teenuste tutvustamine, ID-kaardiga seotud tegevuste koolitus ja samuti näiteks digiallkirja andmise koolitus. Kõik OK! lühikoolitusel osalenud saavad ka spetsiaalse elektroonilise tunnistuse soovi korral oma e-postkasti. Samuti kogutakse nõustamispunktides meie klientidelt tagasisidet nende vajadustest ja kogemustest e-teenuste kasutamisel. 

PRIA FIEdest klientidele õpetatakse ka seda, kuidas nad saavad ID-kaardi või Mobiil-ID abil end  elektrooniliselt äriregistrisse ümber registreerida.

Justiitsministeeriumi nõuniku Kadri-Catre Kasaku sõnul on  füüsilisest isikust ettevõtjajd, kes ei ole  ennast veel maksukohustuslaste registrist äriregistrisse ümber registreerinud, 19 950. "FIE, kes end 2009. aasta jooksul äriregistrisse ümber ei registreeri, ei tohi tuleval aastal FIEna edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud kandeavalduse enda äriregistrisse kandmiseks."

Vastavalt äriseadustikule peavad kõik FIEd registreerima end 2009.aasta jooksul äriregistris selleks, et FIEde kohta käivad andmed muutuksid kättesaadavamaks ja süsteem terviklikumaks. Ümberregistreerimine on oluline ka FIEdelt kaupu ja teenuseid ostvatele inimestele. Äriregistri puhul on tegemist avaliku registriga, millest saab vaadata, kas FIEna kaupa pakkuv isik on äriregistris registreeritud, samuti kui kaua on ta FIEna tegutsenud. Rohkem infot FIE'de ümberregistreerimise kohta on võimalik leida Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt.

Kindlasti palume klientidel konsultatsioonile tulles võtta kaasa ID-kaart ja PIN-koodid (nii PIN1- kui PIN2-kood)! Personaalne nõustamine kestab orienteeruvalt 15 minutit ja nõu antakse inimestele nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsemat infot nõustamispunktide tegevuse kohta saavad huvilised Ole Kaasas! projekti infotelefonil 6 180 180 või kodulehelt http://www.olekaasas.ee/ 


Viljandimaa teenidusbüroo kolib

PRIA Viljandimaa teenindusbüroo kolib detsembris uude asukohta. Uus teenindusbüroo asub praktiliselt vana büroo kõrvalmajas, I korrusel, aadressil Vabaduse plats 4, Viljandi. Täpsem informatsioon uue büroo täpse avamisaja kohta, ilmub lähiajal meie kodulehele.


PRIA töökorraldus detsembris

Detsembrikuus toimub PRIA iga-aastane talvine arenguseminar, mis on mõeldud kõigile PRIA töötajatele ja kus võetakse kokku aasta ning räägitakse tuleval aastal saabuvast.

Arenguseminariga seoses on 11. detsembril suletud PRIA Valgamaa, Viljandimaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Pärnumaa teenindusbürood.  Palume mõistvat suhtumist ja loodame, et ükski vajalik toiming ei jää selle tõttu tegemata!

Hoolimata seminarist jäävad 11. detsembril avatuks Järvamaa, Läänemaa, Hiiumaa, Tartumaa ja Saaremaa teenindusbürood.

Jõulude ja aastavahetuse perioodil  teenindavad PRIA teenindusbürood kliente  järgmiselt:
23. ja 31. detsembril on bürood avatud kell 8.30-13.00
24.-25. detsembril ning 1. jaanuaril on bürood suletud.

Soovime kõigile kaunist advendiaega!

 

 

Tagasi infokirja algusse..

 


 

 

 

e-PRIA


PRIA koondab Eesti hobuslaste andmed riiklikku keskregistrisse


Hiljemalt 15.detsembriks 2009 valmib Eestis PRIA-s asuv üleriigiline hobuslaste registreerimist võimaldav keskne andmebaas, mis on esimene samm püüdmaks luua hobuslaste osas ühtset identifitseerimise ja registreerimise korda Eestis. Ühtset andmebaasi kasutatakse hobusepidajatele makstavate põllumajandustoetuste menetlemisel juba 2010. aastal, mistõttu on eriti oluline, et iga loomapidaja hoolitseks selle eest, et tema loom oleks aretusühingu poolt keskregistrisse kantud.

Alates 1. juulist 2009 on Euroopa Liidu liikmesriikides muudetud hobuslaste (hobused, eeslid, sebrad ja nende ristandid) identifitseerimise ja registreerimise nõudeid. Uue korra järgi võetakse näiteks kasutusele selline kaasaegsem märgistamise tehnoloogia nagu naha alla paigaldatavad mikrokiibid. Uuenduste eesmärgiks on soov jõuda tulevikus olukorrani, kus loomataudi ohu korral või taudi puhkemisel on võimalik kindlaks teha, kust kuhu on hobuslased liikunud ja kellega kokku puutunud.

Hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi aluseks on looma üksainus kordumatu ja eluaegne identifitseerimisdokument - hobuslase pass. Passi väljastamise kohta tehakse kanne andmebaasi looma unikaalse elunumbri (UELN) juurde, mis jääb muutumatuks kogu looma eluaja. Pass seotakse hobuslasega elektroonilise transpondri ehk mikrokiibi kaudu.  Eestis tegelevad hobuslaste identifitseerimise, passide väljastamise ja andmete registreerimisega tunnustatud aretusühingud (Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts ja Eesti Traaviliit). Hobuslaste transpondreid tellivad ja paigaldavad veterinaararstid.

Hobuslaste keskregister saab olema üks osa PRIA põllumajandusloomade registrist, kus hobusepidajal tuleb registreerida ka loomapidamishoone või -ala, kus hobuseid peetakse. Nii ehitist registreeriv loomapidaja kui ka isik, kellele väljastatakse hobuslase pass, peavad ennast registreerima PRIA kliendiks.

Hiljemalt 15. detsembril avatakse PRIA kodulehel avalik veebiteenus, mis võimaldab igal huvitatud isikul otsida informatsiooni konkreetse hobuslase kohta, muuhulgas saada teada, millise aretusühinguga Eestis hobuslane seotud on.

Loomapidaja kohustused:

  • Registreerida varem registreerimata hobuslane aretusühingus.

v  Hobuslase olemasolu keskregistris saab kontrollida PRIA koduleheküljel www.pria.ee alates 15.12.2009. Infot hobuslase registreerimise kohta saab aretusühingutest. Kui hobuslast pole veel keskregistrisse kantud, peab loomapidaja ise pöörduma aretusühingute poole, selgitamaks välja, millal loom ära registreeritakse.

v  Varem registreerimata hobuslasi saavad aretusühingud keskregistrisse kandma hakata hiljemalt 15.12.2009.

  • Lasta alates 01.07.2009 sündinud hobuslasele paigalda transponder -  infot transpondrite paigaldajate kohta saab aretusühingutest. NB! Hobuslasi, kes on sündinud 30.06.2009 ja varem ning kellele on väljastatud nõuetekohane pass, transpondriga märgistada ei ole vaja.
  • Taotleda hobuslasele pass - passe väljastavad aretusühingud.

v  Isik, kes soovib saada hobuslasele passi, peab ennast loomapidajana registreerima PRIA toetuste registris. Selleks vajaliku vormi ja lisainformatsiooni leiab PRIA kodulehelt

v  Enne 1. juulit 2009 sündinud ja selleks kuupäevaks identifitseerimata hobuslane tuleb identifitseerida hiljemalt 31. detsembriks 2009. Enne 1. juulit 2009 sündinud ja identifitseeritud hobuslast uuesti identifitseerima ei pea. Küll aga peab nende hobuslaste passid registreerima aretusühingus hiljemalt 31.detsembriks 2009.

  • Saata hobuslase surma või kadumise korral pass tagasi aretusühingule, kes passi väljastas.

 

Hobuslaste keskregistri veebiteenuse peatselt valmiv versioon tagab Euroopa Komisjoni  nõuete täitmise, kindlasti ei lõppe aga töö teenuse kallal.  Tulevikus on plaanis veebiteenust edasi arendada, näiteks täiendavate passiandmete registreerimise osas nagu omaniku ja loomapidaja vahetuse, vaktsineerimiste ja ravimenetluste, geneetiliste ekspertiiside, dopingukontrollide ja loomade laboratoorsete tervisekontrollide registreerimine.


Täpsemat teavet hobuslaste keskregistri käivitusperioodi kohta jagame teile kindlasti ka järgmises infokirjas.

 

 

Tagasi infokirja algusse..

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus