Lisatud: 06. juuli 2010

Viimati muudetud: 06. juuli 2010

A A A
Prindi rss

Infokiri

Alates septembrist 2009 ilmub PRIA igakuine elektrooniline infokiri, mis võtab kokku möödunud perioodi olulisemad teemad ja annab ülevaate lähiajal saabuvast. Infokirja üheks oluliseks eesmärgiks on tuua klientideni veidi laiemalt PRIAga seotud teemasid ning tutvustada arenguid, mis muudavad suhtlemise meiega lihtsamaks ja mugavamaks - infokirjast leiate tulevikus nii vastuseid konkreetsel perioodil olulisematele küsimustele, kui saate ka teada, kuidas võiks meie omavaheline suhtlemine mõlema poole jaoks kiirem, lihtsam ja tulemuslikum olla.

PRIA elektrooniline infokiri ilmub iga kuu ja on kättesaadav PRIA kodulehelt. Juhul, kui te soovite teavitust uue infokirja valmimisest oma e-posti aadressile, siis palume teil selleks liituda PRIA infokirja listiga, mis on võimalik läbi vastavasisulise registreerimislingi PRIA kodulehe paremas servas.

06Jul2010 Juulikuus on PRIA Infokiri puhkusel

Head kliendid! Juulikuus on PRIA Infokiri puhkusel. Järgmist täiemahulist infokirja on võimalik lugeda juba augusti algul. Et ülevaade ei kaoks ja käesoleva sooja suve jooksul taotlusvoorud ei ununeks, siis alljärgnevalt siiski väike ülevaade saabuvatest ja käimasolevatest taotlusvoodrudest ning juuni kuu jooksul toimunud toetuste määramistest.

Soovime teile edukat suve!

 

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

  Meede Taotluste vastuvõtt Taotlusi võtavad vastu Toetuse määramine
Jätkuvad 
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus, Riiklike toetuste büroo Hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA Keskus Hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2010 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused läbivalt terve aasta PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost  01.03.09 -31.08.2010 PRIA Keskus  
EAGF Suhkru kasutustoetus 1.03-31.12.2010 PRIA Keskus  
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale või töötlejale 01.02-01.11.2010 Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
Taotlusvoorud, mis algasid juunis ja jätkuvad juulis    
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 15.06.- 27.10.2010 PRIA Keskus 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Taotlusvoorud, mis algavad juulis    
Riiklik**** Praktikatoetus 18.07.-19.08.2010 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (17.09.2010)
Riiklik**** Kindlustustoetus 01.07.-10.07.2010 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (24.08.2010)
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 01.07.-14.07.2010 PRIA Keskus Määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates (17.11.2010)
MAK* 1.7.1. Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö 19.07.- 02.08.2010 PRIA Keskus 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 
Taotlusvoorud, mis algavad augustis    
MAK* 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus 02.08.-16.08.2010 PRIA maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 
MAK* 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 17.08.-30.08.2010 PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.6 Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine vastuvõtu kuupäevad selgumisel PRIA Keskus 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomine ja arendamine  30.08. - 13.09.2010 PRIA Keskus  
MAK* 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas suurprojektide taotlusvoor 31.08.-13.09.2010 PRIA maakondlikud teenindusbürood 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
MAK* 4. LEADER - Kohaliku tegevusgrupi toetus vastuvõtu kuupäevad selgumisel PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EKF** 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad vastuvõtu kuupäevad selgumisel PRIA Keskus 75 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng vastuvõtu kuupäevad selgumisel PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikes teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates

 

 

Toetuste määramised perioodil 01.06.2010 - 01.07.2010
EAGF*** Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
EAGF*** Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetus (MAK meede 1.3) 2009 Nimekiri PRIA kodulehel
Riiklik**** Turuarendustoetus 2010 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK* Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus (MAK meede 3.2) 2009-2010 Nimekiri PRIA kodulehel

 

*MAK -Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 

 

 


Infokirja listiga liitumise kastikese näidispilt

 

Hea lugeja!

Kui te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner