Lisatud: 15. detsember 2009

Viimati muudetud: 15. detsember 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

15Det2009 FIEdel jäänud veel paar nädalat tasuta ümberregistreerimiseks

2009. a jooksul peavad kõik maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) ja vabakutselised loovisikud esitama kandeavalduse enda ümberregistreerimiseks äriregistrisse. Samuti peavad uuest aastast alates kõik FIE-d ning vabakutselised loovisikud enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse.

FIE äriregistrisse kandmiseks on kaks võimalust - esitada kohtu registriosakonnale digiallkirjastatud kandeavaldus ettevõtjaportaali https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu või esitada notariaalselt kinnitatud kandeavaldus.

Avalduse esitamine ettevõtjaportaali vahendusel on käesoleva aasta lõpuni tasuta. Alates 2010. a muutub registreerimine tasuliseks ning enda arvele võtmisel tuleb tasuda ka riigilõiv (200.-). Juhend, kuidas kandeavaldus ettevõtjaportaali kaudu esitada, asub aadressil www.rik.ee/fie.


Notariaalselt kinnitatud kandeavalduse puhul on kaks võimalust:

1. Koostada kandeavaldus ise ning notariaalselt kinnitada vaid allkiri (notaritasu allkirja kinnitamise eest 200.- pluss käibemaks). Avalduse koostamise täpsemad juhised ning tingimused leiab aadressilt www.just.ee/fie.

2. Lisaks allkirja notariaalsele kinnitamisele võib lasta ka kandeavalduse koostada notaril (notaritasu kandeavalduse projekti koostamise eest on 285 krooni pluss käibemaks, seega notari tasu projekti koostamise ja allkirja kinnitamise eest kokku on 485 krooni pluss käibemaks).


FIE, kes ei esita õigeaegselt avaldust ümberregistreerimiseks, jääb äriregistrisse kandmata ja kustutatakse ka maksukohustuslaste registrist. Selline FIE ei tohi ettevõtjana edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud avalduse enda kandmiseks äriregistrisse.

Ümberregistreerimine äriregistrisse ei too kaasa muudatusi FIE raamatupidamises ega tema tulumaksudeklaratsiooni esitamise kohustuses maksu- ja tolliameti ees. Ainus lisanõue on see, et FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara. Kui selline vara on määratletud, saab FIE kanda selle vara müügitulu ettevõtlustuludesse.

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike