Lisatud: 26. september 2018

Viimati muudetud: 26. september 2018

A A A
Prindi rss

Uudised

26Sep2018 Ettevõtjad taotlevad maamajanduse mitmekesistamiseks 23 miljoni eurot toetust

Eelmisel nädalal lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse kolmas taotlusvoor. 286 ettevõtjat soovivad PRIA vahendusel toetusteks saada kokku 22 965 447 eurot.

Maaelu arengukavast rahastatava toetuse tänavune eelarve on 17 miljonit eurot, mis jaguneb kahe sihtgrupi vahel: 7 mln põllumajandussektori, sh avaliku sektori põllumajandusettevõtetele ning 10 mln muude tegevusalade ettevõtjatele. Toetust saab mitmesugusteks erinevateks investeeringuteks, mis elavdavad maapiirkondades ettevõtlust väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

Kokku laekus põllumajandusettevõtetelt 91 taotlust 8 120 347 euro saamiseks, mittepõllumajandusettevõtetelt 195 taotlust 14 845 100 euro saamiseks. Kuna toetuse-soove on eelarvest rohkem, otsustatakse toetuste määramine nõuetekohaste taotluste paremusjärjestuse alusel. Taotlusi hinnatakse määruses sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal.

Käesolevast meetmest on võimalik toetust saada väga erinevateks kulutusteks. 79 ettevõtjat küsivad  toetust päikesepaneelide jaoks, et toota taastuvenergiat. Samas sooviti toetust näiteks kahe hooldekodu ja ühe rändkaupluse jaoks.

PRIA arendusbüroo peaspetsialist Marje Leppiku sõnul selgus juba esmasel päikesepaneelide kohta esitatud taotlustega tutvumisel, et vähemalt paarikümnes taotluses on vigu ja puudusi. „Paljud päikesepaneelide investeeringu kavandajad on oma taotluse vormistanud seadmete soetamise ja paigaldamise kohta, tulnuks aga esitada kui ehitiste jaoks. Sisuline erinevus on suur – ehitistega seoses tuleb esitada hulk ehitusseadustikus nõutud dokumente, mida seadmete jaoks toetuse taotlemisel pole vaja,“ selgitas Leppik.

PRIA on teadlik päikesepaneelide abil elektrienergiat toota kavandajate vajadusest aasta lõpuks paneelid juba kasutusse võtta, et edaspidi oleks võimalik saada taastuvenergia tootmise toetust. PRIA püüab päikesepaneelide jaoks toetuse soovijatele otsused valmis saada nii ruttu kui võimalik. Palju sõltub ka sellest, kas taotlejad suudavad meie järelepärimistele kiiresti vastata, sealhulgas hankida puuduolevad ehitusdokumendid.

Otsuste kinnitamise lõplik tähtaeg on 8. veebruar 2019, kuid projektide elluviimisega võivad ettevõtjad alustada kohe taotluse esitamisele järgneval päeval.

 

Lisad:

Toetuste taotlemine maakondade lõikes

Ettevõtja

Tegevuse maakond

Taotletud  summa

Taotluste arv

Põllumajanduslik

Harju maakond

362 245

6

Põllumajanduslik

Hiiu maakond

51 116

3

Põllumajanduslik

Ida-Viru maakond

16 529

1

Põllumajanduslik

Jõgeva maakond

474 116

6

Põllumajanduslik

Lääne maakond

106 754

6

Põllumajanduslik

Lääne-Viru maakond

1 007 875

12

Põllumajanduslik

Põlva maakond

730 474

8

Põllumajanduslik

Pärnu maakond

190 280

6

Põllumajanduslik

Rapla maakond

115 674

3

Põllumajanduslik

Saare maakond

530 417

7

Põllumajanduslik

Tartu maakond

1 198 647

15

Põllumajanduslik

Valga maakond

118 877

4

Põllumajanduslik

Viljandi maakond

48 972

7

Põllumajanduslik

Võru maakond

168 373

6

Avaliku sektori pm-ettevõtted

3 000 000

1

KOKKU:

8 120 347

91

 

Mittepõllumajanduslikud ettevõtted

Ettevõtja

Tegevuse maakond

Taotletud  summa

Taotluste arv

Mittepõllumajanduslik

Harju maakond

1 568 693

13

Mittepõllumajanduslik

Hiiu maakond

185 440

9

Mittepõllumajanduslik

Ida-Viru maakond

267 192

3

Mittepõllumajanduslik

Jõgeva maakond

747 922

10

Mittepõllumajanduslik

Järva maakond

645 818

6

Mittepõllumajanduslik

Lääne maakond

810 798

8

Mittepõllumajanduslik

Lääne-Viru maakond

2 083 357

24

Mittepõllumajanduslik

Põlva maakond

575 737

11

Mittepõllumajanduslik

Pärnu maakond

872 833

17

Mittepõllumajanduslik

Rapla maakond

989 999

13

Mittepõllumajanduslik

Saare maakond

893 518

20

Mittepõllumajanduslik

Tartu maakond

3 015 834

35

Mittepõllumajanduslik

Valga maakond

999 887

10

Mittepõllumajanduslik

Viljandi maakond

775 324

10

Mittepõllumajanduslik

Võru maakond

412 749

6

KOKKU:

14 845 100

195

Andmed PRIA eelarve ja analüüsi osakonnalt 24.09 seisuga

Uudised

1. maist kuni 15. maini 2019 said mesinikud taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest. Toetuse taotluse esitas 1385 taotlejat, toetust taotleti kokku 30 837 mesilasperele.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner