Lisatud: 18. november 2002

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Nov2002 Eestis hakatakse rakendama piima tootmiskvoote

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori asetäitja Katrin Noorkõivu sõnul rakendatakse Eestis järgmisel aastal piima tootmiskvoote selleks, et saada piimatootjate lõikes ülevaade piimatootmisest. “Oluline on koguda andmeid ja saada kvoodi administreerimise kogemusi, et neid liitumisjärgselt Euroopa Liidu skeemis rakendada,” selgitas Noorkõiv.

 

Esimesel kvoodiaastal on üleriigiliseks kvoodiks kehtestatud 900 000 tonni. Kvooti saab taotleda füüsilisest isikust ettevõtja, äriühing või põllumajanduslikku haridust andev õppeasutus, kes peab piimalehmi. Lehmad ja loomaomaniku andmed peavad olema 15. detsembri 2002. a seisuga kirjas põllumajandusloomade registris.

 

Kvootide määramise ja kontrollimisega hakkab tegelema PRIA. PRIA saadab käesoleva aasta lõpus kõigile loomade registris arvel olevate  piimalehmade omanikele eeltäidetud kvoodi taotlusvormid.

Taotlusvormil on kirjas loomapidaja andmed, Eesti keskmine piimatoodang jõudluskontrolli all olnud lehma kohta referentsperioodil (5591 kg), toorpiima rasvasisaldus (4,31%) ja tootjale pakutava kvoodi suurus. PRIA arvutab kvoodi suuruse, korrutades tootjale 15. detsembri 2002. a seisuga kuuluvate piimalehmade arvu referentsperioodi keskmise piimatoodangu suuruse ehk 5591 kiloga.

 

Loomaomanikel tuleb täidetud ja allkirjastatud taotlus tagastada PRIA piirkondlikusse büroosse hiljemalt 15. jaanuariks 2003. a.  Tootjatele määratakse kvoodid 14. veebruaril 2003. Taotlusvormid saadetakse kõigile loomaomanikele, kuid tootmiskvoot määratakse ainult neile, kes on ennast 15. jaanuariks maksuametis või äriregistris ettevõtjana registreerinud.


PRIA ja Põllumajandusministeeriumi ametnikud tutvustavad piima kvoodisüsteemi taluliitude poolt korraldatud õppepäevadel:
19.novembril kell 10 Võrus kultuurimaja „Kannel“ 2. korruse saalis,
20.novembril kell 10 Rapla Haldushoones,
21.novembril kell 12.15 Pärnu Maavalitsuse saalis,
27.novembril kell 11 Jõgeva Kultuurikeskuses,
29.novembril kell 11 Kuressaare Ametikoolis (Kohtu 22) Saaremaal,
2. detsembril kell 11 Vinni vallamajas Lääne-Virumaal.

 

Heli Raamets
PRIA pressiesindaja
tel. 07 371 215

 

Uudised

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta 2019. aastal mitmete taotluste esitamine elektrooniliseks, et lihtsustada taotluste esitamist.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Koolikava toetus

Põllumajandustootja asendamise toetus 2019

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018

Kalasadamate investeeringutoetus (EMKF meede 1.23) 2018

Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (EMKF meede 2.3) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2018

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF 1.15) 2018

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus (EMKF meede 4.3.2) 2018

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.1) 2018 kuues voor

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus