Lisatud: 07. oktoober 2014

Viimati muudetud: 07. oktoober 2014

A A A
Prindi rss

e-PRIA Uudised

07Okt2014 Investeeringutoetuste taotlemisel hakkab hinnapakkumusi asendama hinnakataloog

Uuel Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 võtab PRIA teatud investeeringutoetuste rakendamisel kasutusele mobiilsete põllumajanduslike masinate ja seadmete hinnakataloogi, mis saab kliendile toetuse taotlemise aluseks. See tähendab, et toetust on võimalik taotleda ainult nendele mobiilsetele põllumajanduslikele masinatele ja seadmetele, mis on kantud hinnakataloogi.

Toetustaotluste halduskontrolli käigus kontrollib PRIA muuhulgas esitatud kulutuste põhjendatust, mida hinnatakse nõuetekohase hindamissüsteemi alusel. Hindamine võib toimuda näiteks võrdluskulude, erinevate pakkumuste võrdluse või hindamiskomitee kaudu. MAK 2007-2013 perioodil kasutati PRIA menetluses erinevate pakkumuste võrdluse meetodit ehk kolme erineva hinnapakkumuse võrdlemist, kui investeeringuobjekti maksumus ületas 5000 eurot. Hinnakataloogi kasutuselevõtmisega asendatakse senine hinnapakkumuste võrdlemise meetod võrdluskulude meetodiga. Hinnakataloogi kasutuselevõtuga ei pea taotleja enam esitama kolme hinnapakkumust, vaid saab valida kataloogist talle vajaliku masina. PRIA ei pea kolme hinnapakkumust võrdlema ja taotlejapoolse valiku põhjendusi tuvastama. Tulemuseks on nii taotleja kui ka PRIA halduskoormuse vähenemine.

Hinnakataloog  saab  olema aluseks toetuse taotlemisel põllumajanduslikule masinale ja –seadmele.  See tähendab, et toetust on võimalik taotleda ainult sellistele mobiilsetele põllumajanduslikele masinatele ja -seadmetele, mis on kantud hinnakataloogi. Hinnakataloogi saavad objektide kohta andmeid sisestada vastava teenuse kaudu kõik huvitatud osapooled (toodete müüjad, toetuse taotlejad) ennast ID kaardiga autentides. Kõik sisestatud objektid läbivad valideerimise protsessi, mille käigus Eesti Taimekasvatuse Instituut hindab maksumuste abikõlblikkuse piirmäära. See tähendab, et kataloogis näidatud maksumus ei määra kauba müügihinda, vaid maksimaalse piirmäära, mille ulatuses PRIA saab määrata toetuse summa. Reaalsed tehingud ostja ja müüja vahel toimuvad ka edaspidi vastavalt turusituatsioonile.

Hinnakataloogi saab andmeid sisestada alates 01.10.2014 aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. Tegemist on esialgse versiooniga ning kataloogi kasutamine võib olla kohati häiritud seoses pidevate täiendamistega.

Hinnakataloogi funktsionaalsusel on kolm osa: vaatamine, andmete sisestamine ja valideerimine.

 

Vaatamine

Kataloogis olevaid kehtivaid andmeid saavad vaadata kõik huvilised. See on tulevikus vabalt kättesaadav PRIA kodulehelt. Hinnakataloogi andmete vaatamiseks ei ole tulevikus vaja sisse logida ega ennast autentida, kuid esialgu peab  andmete vaatamiseks ID-kaardiga PRIA uude iseteeninduskeskkonda sisse logima.

 

Unikaalsed koodid on lingitud ning sellele vajutades avaneb masina või seadme detailsete andmete kuva.  


Andmete sisestamine

Eeldatavalt sisestavad suurema osa andmetest masinate müüjad. Ka taotlejad jt huvitatud isikud saavad masinate või seadmete andmeid hinnakataloogi lisada. Andmete sisestamiseks tuleb ennast ID-kaardiga autentida ning valida „Hinnakataloogi objektide sisestamise ja vaatamise“ teenus. Seejärel avaneb selline pilt:

Ülemine plokk sisaldab neid kirjeid, mis on sisestatud autenditud kasutaja enda poolt ja alumine plokk on kataloogi tavavaade, mida näeb ka PRIA kodulehelt otselingi kaudu kataloogi minnes.

Klõpsates nupul „Lisa uus objekt“  saab uute masinate ja seadmete andmeid kataloogi juurde lisada. Masinate grupid ja alamgrupid on ette antud, neid sisestaja muuta ei saa. Üldine loogika on, et kui masinat/seadet saab mõne grupi ja alamgrupi alla paigutada, siis sellise objekti soetamisel tuleb kindlasti kasutada kataloogi. Kui sisestatavale masinale/seadmele ei ole võimalik valida sobivat gruppi ega alamgruppi, kuid tegemist on abikõlbliku masina/seadmega, siis seda kataloogi ei kanta ja sellele toetust taotledes tuleb kasutada kolme hinnapakkumise süsteemi.

Kui grupp ja alamgrupp on valitud, siis tuleb sisestada objekti andmed selleks ettenähtud väljadele. Igal alamgrupil on oma väljad, kuna alamgrupiti on vajalikud erinevad tehnilised näitajad. Veel on alamgrupiti olemas kuni kolm varustuseastet. Igat marki ja mudelit on võimalik sisestada kataloogi neli korda: baasmudel, varustuseaste 1; varustuseaste 2 ja varustuseaste 3. Varustuseastmed on määratletud hinnalisemate lisaseadmete olemasolust lähtuvalt. Näiteks on traktorite puhul esimeseks varustuseastmeks esirippsüsteemi olemasolu, teiseks astmevaba jõuülekande olemasolu ja kolmandaks elektrohüdraulilise juhtimise olemasolu. Kataloogi tulevad juhised ja täpsustused selle kohta, mis ikkagi määrab varustuseastme.

Lisaks on andmete sisestajal võimalus kirjutada vabatekstiväljale sisestatava masina/seadme kohta lisainfot ning lisada juurde ka lisafail. Need on nähtavad ainult valideerijale ning hiljem neid kataloogi tavavaates ei kuvata.

Kui andmed sisestatud, on võimalik kirje „Salvestada“, „Salvestada ja lisada järgmine“ või „Salvestada ja saata valideerimisele“.

  • Esimesel juhul kirje salvestatakse „Minu sisestatud hinnakataloogi objektide“ alla ning seda saab hiljem muuta.
  • Teisel juhul masina/seadme andmed salvestatakse sarnaselt eelmisega, kuid avaneb uus eelnevalt valitud grupi ja alamgrupi sisestamise aken ning saab sisestada uue kirje. Kui soovitakse sisestada kirjet mõne muu alamgrupi alla, siis gruppi ja alamgruppi on võimalik muuta „Muuda“ nupu abil.
  • Kolmandal juhul saadetakse kirje otse valideerimisele ning sellega ei saa teha enam midagi enne, kui objekt on valideerimiselt mingil põhjusel tagasi saadetud. Kataloogi esimese versiooni puhul ei tule meiliteavitusi. See tähendab, et sisestaja peab aeg-ajalt ise käima vaatamas, kas objektid on valideeritud või tagasi saadetud.

 
Salvestamisel toimub unikaalsuse kontroll ehk süsteem võrdleb, kas sama mark ja mudel täpselt samade tehniliste näitajatega on juba kellegi poolt kataloogi sisestatud. Kui kirje on juba olemas, siis kuvatakse vastav teade.

 

Valideeritud kirjed kehtivad kaks aastat, kuid valideerimisest kuue kuu möödudes on kõigil võimalik maksumust uuendada ning saata objekt uuesti valideerimisele. Enda sisestatud kirje kohta ilmub kuue kuu möödudes „Muuda“ nupp ja sellele vajutades on võimalik muuta maksumust, juurde saab lisada faili ja täita lisainfo lahtrit. Teiste isikute sisestatud kirjete puhul saab kuue kuu möödudes sisestada samade tehniliste andmetega, kuid erineva maksumusega kirjet. Seejärel saadetakse kirjed valideerimisele. Valideerimisest alates kehtib kirje jälle vähemalt kuus kuud ja kuni kaks aastat.

Andmete sisestamine kataloogi on ajaliselt piiratud. 10 päeva enne kataloogi kasutava meetme avanemist (nt 10 päeva enne meetme „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ taotluste vastuvõtmise algust, millest saab esimene meede, kus hinnakataloogi rakendatakse) pannakse kataloog lukku ega avata enne vastuvõtuperioodi viimasele päevale järgnevat tööpäeva. See aitab tagada, et kõik andmed oleksid taotlusvooru alguseks valideeritud.  Taotluste menetlemisel võetakse arvesse taotlusperioodi esimesel päeval kehtinud abikõlbliku maksumuse piirmäär.

 

Valideerimine

Valideerimist hakkab teostama Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI). Valideerijad vaatavad kõik sisestatud kirjed üle ja annavad oma hinnangu, kas maksumus on mõistlik või mitte. Valideerija ise ei muuda mingeid andmeid. Ebakõlade korral saadetakse masina/seadme andmete  sisestajale info kommentaariga, mis ei sobinud ja mis võiks tegelikult olla. Saadud info alusel muudab andmete sisestaja ise andmed ära vastavalt ettepanekule või edastab kommentaarilahtris omapoolsed põhjendused ning saadab kirje uuesti valideerijale. Iga tagasisaatmise ja ka valideerimise kohta saab sisestaja tulevikus meiliteavituse. Esialgu meiliteavitusi veel ei tule ja sisestaja peab aeg-ajalt ID-kaardiga ennast autentima, et näha, kas sisestatud masinad/seadmed on valideeritud või tagasi saadetud. Kogu valideerimine käib ETKI sisemiste protseduuride alusel, PRIA selleks reegleid ette ei pane. PRIA on samasugune kataloogi vaataja nagu kõik teised. Ka PRIA töötajad näevad sarnast vaadet välise vaatajaga. Sisuliselt on hinnakataloog PRIA mõistes nagu Äriregister, kust PRIA käib teatud andmeid vaatamas.

NB! Valideerimise käigus saab iga masina või seadme kirje unikaalse koodi, mis on toetuse taotlemisel kõige olulisem. Just see kood tuleb kirjutada taotlejal taotlusele ja selle alusel toimub masina/seadme identifitseerimine.

Valideeritud maksumus kehtib maksimaalselt kaks aastat ja minimaalselt kuus kuud. Kui kahe aasta jooksul keegi kirjet ei uuenda, muutub see mitteaktiivseks ning seda enam kataloogis ei kuvata. Objekti võib soovi korral uue kirjena kataloogi sisestada.

Uudised

Alates käesolevast aastast tuleb mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike