Lisatud: 24. september 2019

Viimati muudetud: 25. september 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

24Sep2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - september - oktoober 2019

Avatud taotlusvoorus - september 2019

Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve (mln €) Toetuse määramine Toetuse maksmine
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus
(MAK meede 6.4)
 18.9.-9.10.19  12 70 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast  3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest 
 Kalapüügi- või vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetus
(EMKF meede 4.3.2)
eeltäitmine 20.9.-24.9.19 vastuvõtt 25.9.-2.10.19  0,45 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest    25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest
 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus
(EMKF meede 4.4.4)
eeltäitmine 20.-24.9.19 vastuvõtt 25.9. -16.10.19  2  45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest 
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus
EMKF 4.3 meede
 17.12.18-31.12.19  0,7  50 tööpäeva taotluse esitamise tähtpäevast   25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede
 avatud läbi aasta  72,3   hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku  *
Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede
 avatud läbi aasta  2,5   hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast  25 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamise kuupäevas
Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) EMKF 3.3 meede  avatud läbi aasta  20  50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt  25 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest 
Koolikava toetus  avatud läbi aasta  0,84   3 kuu jooksul taotluse esitamisest  

 *LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult  tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib  toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Loe lisaks siit.


Saabuvad taotlusvoorud - oktoober 2019

Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve (mln €) Toetuse määramine Toetuse maksmine
Põllumajanduskindlustustoetus
MAK meede 17.1

 9-16.10.19 1 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest  30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest 
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele
MAK meede 4.3.1
21.-25.10.19   1,2  60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast 2 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saabumisest 
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus
MAK meede  4.3.2
23.-29.10. eeltäitmine 30.10-06.11. taotluse esitamine   8  75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast 2 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner