Lisatud: 22. oktoober 2019

Viimati muudetud: 11. november 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

22Okt2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - oktoober-november 2019

Avatud taotlusvoorud - oktoober 2019

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

17.12.18-31.12.19

773 000

50 tööpäeva

taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul

nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamise kuupäevas

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF 3.3 meede

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest

Koolikava toetus

avatud läbi aasta

0,84 mln

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

 

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1

21.-25.10.19

1,2 mln

60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

2 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saabumisest

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2          

eeltäitmine

23.-29.10. 19

vastuvõtt

30.10-6.11.19

8 mln

75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

2 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest*LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Loe lisaks siit.Saabuvad taotlusvoorud - november 2019

 

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (mln €)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllumajanduskindlustustoetus

MAK meede 17.1

6.-13.11.19

1 mln

30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus

EMKF meede 4.4.3

11.-15.11.19

122 280 eurot

45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus

EMKF meede 2.1.1

eeltäitmine

22.11-26.11.19

vastuvõtt

27.11- 4.12.19

0,73

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 55 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest

35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus

EMKF meede 1.1.1

Eeltäitmine 22.11.2019 -26.11.2019

Vastuvõtt 27.11.2019 - 4.12.2019

1

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 55 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest

35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

Eeltäitmine
27.11-3.12. 19
Vastuvõtt

04.-11.12.19

2,9 mln

80 tööpäeva jooksul arvates taotluste esitamise tähtpäevast

3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus (MAK meede 9.1.2) maksetaotluste esitamine

25.11.-2.12.19

-

-

30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (algatusrühma toetus)

EMKF meede 3.2

Eeltäitmine
13.-19.11.19

Vastuvõtt

20.-27.11.19

 

 

 

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

6.-13.11.19

10 000

20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates

10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisestUudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike