Lisatud: 19. november 2019

Viimati muudetud: 19. november 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

19Nov2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - november - detsember 2019

Avatud taotlusvoorus - november 2019

Meetme nimetus ja link kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus

EMKF 4.3 meede

17.12.18-31.12.19

773 000

50 tööpäeva

taotluse esitamise tähtpäevast

25 tööpäeva jooksul

nõuetekohaste dokumentide saamisest

LEADER kohalikuks arenguks
MAK 19 meede

avatud läbi aasta

72,3 mln

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

*

 

Algatusrühma koostöötegevused
EMKF 3.4 meede

avatud läbi aasta

2,1 mln

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast.

25 tööpäeva jooksul maksetaotluse esitamise kuupäevas

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF 3.3 meede

avatud läbi aasta

20 mln

50 tööpäeva jooksul toetustaotluse ja algatusrühma dokumentide esitamisest algatusrühma poolt

25 tööpäeva jooksul nõuetekohase väljamaksetaotluse esitamisest

Koolikava toetus

avatud läbi aasta

0,84 mln

3 kuu jooksul taotluse esitamisest

 *LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni 2 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022.aastal.

Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA kuni 4 aasta jooksul, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni 3 aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.detsembril 2022. aastal.

Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis võib toetuse saaja tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid esitada kuni 4 osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Loe lisaks siit.

 Saabuvad taotlusvoorud – november-detsember 2019 Meetme nimetus ja link kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (MAK meede 4.3.1)

NB! Tegemist on kordusvooruga.

25- 29.11.19

1,2 mln

60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast

kahe kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saabumisest.

Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus

EMKF meede 2.1.1

eeltäitmine

22-26.11.19

vastuvõtt

27.11- 4.12.19

730 000

55 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest

35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus

EMKF meede 1.1.1

Eeltäitmine 22-26.11.19

Vastuvõtt 27.11- 4.12.19

1 mln

55 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest

35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.2

Eeltäitmine
27.11-3.12.19
Vastuvõtt

4-11.12.19

2,9 mln

80 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast

3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus (MAK meede 9.1.2) maksetaotluste esitamine
MAK meede 9.1.2

25.11.-2.12.19

-

-

30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (algatusrühma toetus)

EMKF meede 3.2

Eeltäitmine
13-19.11.19

Vastuvõtt

20-27.11.19

1,77 mln

30 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest

25 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisestUudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner