Lisatud: 23. aprill 2019

Viimati muudetud: 23. aprill 2019

A A A
Prindi rss

Uudised

23Apr2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - aprill-mai 2019

Foto: Erik Jan Leusink, Unsplash

Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehelt. Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt. 

NB! Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise- ja turu-uuringute tegemise toetuse (EMKF meede 4.3.2) voor lükkub edasi. Täpsem info peagi PRIA kodulehel.

Avatud taotlusvoorud – aprill 2019

Meetme nimetus ja link PRIA kodulehele

Vastuvõtt

Eelarve (mln €)

Kalanduspiirkondade kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus)

Alates 01.07.16

22

Algatusrühma koostöö-tegevused (EMKF meede 3.4)

Alates 28.11.16

2,5

LEADER kohalikuks arenguks (MAK meede 19)

Alates 01.03.16

72,3

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1)

Vastuvõtt Maaeluministeeriumis
1.04-5.05.19

1,8

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus (MAK meede 5.2)

17.-24.04

0,5

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus  (EMKF meede 4.4.3)

22-26.04

0,1

Natura 2000 toetus erametsamaale      

4.-22.04.19 Hilinenult kuni 17.05.19

4,4

 

Saabuvad taotlusvoorud – mai 2019

Meetme nimetus ja link


Vastuvõtt Eelarve € Toetuse määramine Toetuse maksmine

Mesilaspere toetus TARU

 

 1.-15.05  600 000    hiljemalt  31.12.2019

Pindalatoetused, üleminekutoetused ning MAK loomapõhised toetused

 

 2.-21.05*  **  10.12.2019  alates detsember 2019,
hiljemalt juuniks 2020
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete
töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
(MAK meede 4.2.1)
 

29.05.-5.06
eeltäitmine
22.-28.05.


 3 743 073 80 tööpäeva jooksul
arvates taotluse esitamise
tähtpäevast
 3 kuu jooksul
nõuetekohaste
dokumentide saamisest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hilinenult saab pindala ja loomatoetustaotlusi esitada kuni 17.06.19

**täpsem info iga toetusmeetme kohta on leitav meetmete lehelt

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Teravilja sekkumiskokkuost

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 4.2.1) VIIES TAOTLUSVOOR 2019

Koolikava toetus

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Integreeritud mereseire arendamise toetus (EMKF meede 8.1) 2018 teine taotlusvoor

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2018-2019

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused ja MAK loomatoetused 2019 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2019

Noore põllumajandustootja toetus 2019

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2019

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2019

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2019

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2019

Väikepõllumajandustootja toetus 2019

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) NELJAS TAOTLUSVOOR 2019

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike