Lisatud: 20. detsember 2011

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Det2011 Eesti on liitumas Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondiga

Eestist saab tuleval aastal tõenäoliselt Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi (International Fund for Agricultural Development, IFAD) liige, mis annab meile võimaluse panustada arenguriikide stabiilsuse tagamisse.

Viimastel aastatel on märkimisväärselt tõusnud põllumajandusliku abi ülemaailmne tähtsus ning toiduainete hindade kõikumine soodustab selle trendi jätkumist. "IFADi töös osalemine loob Eestile rahvusvaheliselt tunnustatud ning arenguriikidele vajaliku ja tõhusa arenguabi andmise kanali ning võimaluse koostööks nii teiste doonorriikidega kui ka arenguriikidega. Põllumajandusministeerium soovib jagada rahvusvahelist vastutust ja panustada võimaluse piires toiduainetega kindlustatuse, keskkonnasäästliku põllumajanduse ja maaelu arenguga seotud probleemide lahendamisse," selgitas Eesti esindaja FAO juures Ruve Šank.

Lisaks Eesti riigile võimaldab IFADiga ühinemine senisest laiemalt panustada ka ettevõtetel, kellel avaneb võimalus osaleda kaupade, teenuste ja konsultatsioonide hangetes, milles saavad osaleda vaid fondi liikmete firmad ja asutused.  

IFADi juhatus toetas Eesti ühinemist fondiga, kuid selle peab omalt poolt heaks kiitma ka nõukogu, mis koguneb korralisele istungile tuleva aasta veebruaris.

Taustainfo:
IFADi eesmärgiks on vaesuse vähendamine arenguriikide maapiirkondades finantseerides projekte põllumajanduse arendamiseks.  1976. aastal asutatud ÜRO eriorganisatsioon on seniste tegevusaastate jooksul investeerinud 12 miljardit USA dollarit 860 projekti ja programmi, mis on mõjutanud ca 370 miljonit väga madala sissetulekuga maapiirkonna elanikku. Vahendite jaotamisel juhindutakse vajadusest suurendada toidutootmist ja parandada vaeseima rahva toitumistaset, samuti pööratakse tähelepanu elamistingimuste parandamiseks.

IFADisse kuulub 167 riiki, sealhulgas OPEC ja OECD liikmesriikidest doonorriigid ja arenguriigid.

avatud taotlusvoorud

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus + seotud tegevused

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Koolipiimatoetus

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Nõustajate koolitustoetus

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus (EMKF meede 1.21) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2017

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (EMKF meede 1.18) 2017

Vesiviljeluse innovatsioonitoetus (EMKF meede 2.1) 2017

Kalapüügi innovatsioonitoetus (EMKF meede 1.1) 2017

Püügivahendi parendamise toetus (EMKF meede 1.15) 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus ja tutvustuskampaaniate toetus (EMKF meede 4.3) 2017

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2017

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2) KOLMAS TAOTLUSVOOR 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2007-2013 meede 1.9) 2017

Tootjarühma loomise ja arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 9.1) 2017

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus