Lisatud: 21. september 2015

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

21Sep2015 PRIA määras maaelu mitmekesistamiseks ligi 16 miljonit eurot investeeringutoetusi

PRIA rahuldas 185 taotlust, mille esitasid mikroettevõtjad toetuse saamiseks uue maaelu arengukava meetmest  „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“. Toetusteks määrati 15 926 115 eurot.

See toetusmeede pakub võimalusi maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates paikades püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomiseks,  maaettevõtluse mitmekesistamiseks ja arendamiseks. Toetust saavad taotleda nii põllumajandusettevõtted kui ka muude valdkondade ettevõtted, kuid eelduseks on investeeringu tegemine millekski muuks kui traditsiooniline põllumajandustootmine.

Taotlusvoor toimus 13.-20. aprillil. Kahe mainitud sihtgrupi toetusteks oli määratud  eraldi eelarved. Põllumajandustootjate taotlusi rahuldati 45 summas 3,3 mln eurot. Teiste valdkondade ettevõtjate  huvi toetuse vastu oli suurem, esitatud projektide vahel oli konkurss tugevam ja rahuldati 140 taotlust summas 12,6 mln eurot.

Põllumajandusettevõtjad laiendavad oma tegevust mitmes suunas: päikesepaneelide abil energia tootmine, poed ja rändkauplused, käsitöökojad, erinevad remonditöökojad, puidutöötlemine ja –toodete valmistamine, puhkemajad, ratsutamisega seotud projektid. Aga toetatud projektide hulgas on ka hoolekandeasutuse, kalastuskeskuse, kardiraja ja muinaslinnuse rajamine.

Sama mitmekesine on mitte-põllumajandustootjate projektide sisu. Loetelule lisandub katlamaju, mitmesuguseid tootmishooneid, seadmeid puidu ja metalli töötlemiseks jpm. Aga toetust sai ka projekt hambalabori teenuste käivitamiseks, kasvuhoonete ja pesumaja rajamiseks, väetise pakendamiseks, autode tehnoülevaatuse keskuse loomiseks, trükiseadmete soetamiseks, lehtklaasist sisustuselementide tootmiseks jne.

Toetuse maksimaalne suurus ühele taotlejale on 150 000 eurot ja sellises summas toetus määrati ligi 40 ettevõtjale. 

Maapiirkondade ettevõtluse  mitmekesistamise investeeringumeede oli rakendatud ka eelmisel rahastusperioodil ning kõigis taotlusvoorudes laekus toetuse-soove rohkem kui eelarve toetusi määrata võimaldas. Eelmisel perioodil kiideti heaks kokku 946 projekti.

Alanud uuel perioodil  on mitmekesistamise meetme eelarveks planeeritud 57 mln eurot. Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.​

 

Lisa: Maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse määramine I taotlusvoorus 2015

Taotleja tegevuskoht

Mittepõllumajandus-tootmisega tegelev mikroettevõte

Põllumajandustootmisega tegelev mikroettevõte

Kokku rahulda-tud

Kokku summa

Rahuldatud taotlusi

Määratud summa

Rahuldatud taotlusi

 Määratud summa

HARJUMAA

17

1 810 122

2

73 422

19

1 883 544

HIIUMAA

2

237 568

 

 

2

237 568

IDA-VIRUMAA

1

13 200

1

8 870

2

22 070

JÕGEVAMAA

8

740 527

3

292 298

11

1 032 825

JÄRVAMAA

5

436 989

 

 

5

436 989

LÄÄNEMAA

6

828 372

2

282 215

8

1 110 587

LÄÄNE-VIRUMAA

10

773 883

3

321 904

13

1 095 787

PÕLVAMAA

9

594 856

1

149 172

10

744 029

PÄRNUMAA

13

1 169 491

8

233 057

21

1 402 548

RAPLAMAA

10

828 898

2

104 107

12

933 005

SAAREMAA

13

1 416 291

8

811 690

21

2 221 981

TARTUMAA

20

1 696 202

9

755 261

29

2 451 463

VALGAMAA

8

701 431

2

158 956

10

860 387

VILJANDIMAA

9

745 216

3

133 502

12

878 718

VÕRUMAA

9

589 995

1

24 619

10

614 614

Kokku

140

12 583 041

45

3 349 074

185

15 926 115

 

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner