Lisatud: 12. detsember 2013

Viimati muudetud: 12. detsember 2013

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

12Det2013 PRIA maksab otsetoetused jõuluks välja

Ajavahemikus 4.-17. detsembrini maksab PRIA põllumeestele ja kuni 100-pealiste piimakarjade pidajatele välja tänavu kevadel taotletud nelja liiki otsetoetused: ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetused ning piimasektori eritoetuse.

Neid toetusi on PRIA käesoleval aastal välja arvestanud 16 949 kliendile kogusummas 119,99 mln eurot. Esimesena said ühtse pindalatoetuse (ÜPT) kätte need 2351 põllumeest, kes esitasid taotluse e-PRIAs ja kelle summalt ei tulnud teha vähendusi.

Nii toetuse saajate kui ka toetusaluse põllumaa pindala on mullusega võrreldes kasvanud ning mõlemad näitajad suurenevad juba mitmendat aastat järjest. ÜPT saajaid on 2012. aastaga võrreldes juurde tulnud ligi kolmsada, toetuse abil haritavat maad üle 11 500 hektari. Seejuures on lisandunud eelkõige väiksemate maatükkide harijaid. ÜPT ühikumäär on tõusnud alates 2004. a igal aastal ning jõudis tänavu 109,20 euroni hektari kohta (võrdluseks: esimesel aastal oli ÜPT toetus 26,46 eurot, mullu 100,48 eurot/ha).

Piimasektori eritoetuse (ERI) saajate ning ka toetatavate piimalehmade arv on aga langustrendis. Taotlejaid on mullusest poolesaja, loomi ligi 1400 võrra vähem. See ei viita aga piimatootmise madalseisule, vaid pigem tootmise koondumisele suurtootjate kätte.  Üle 100-pealiste karjade pidajatele pole see toetus kättesaadav.  8. dets seisuga on PRIA loomade registris 96 524 piimalehma, toetusealuste arv moodustab neist pisut üle seitsmendiku.

 

Detsembris määras PRIA otsetoetusi järgmiselt:

Toetus

Toetuse saajate arv

Määratud ühikud

Määratud summa enne vähendusi

Määratud summa pärast vähendusi

ERI 97,40 €/loom

623

12 935

1 236 943

1 236 815

Põllukultuuri üleminekutoetus 

13,21 €/ha

6190

704 124

9 258 599

3 146 508

Heinaseemne üleminekutoetus

18,80 €/ha

47

1 347

25 324

18 245

ÜPT 109,20 €/ha

16919

914 329

99 385 040

97 335 952

 

Toetuste abil põllumaa harimise ja hooldamise kohta toetuste abil annab kõige paremini ülevaate ühtse pindalatoetuse kui nn baastoetuse taotlemine. Maakondade andmeid võrreldes võib näha suuri erinevusi nii ÜPT taotlejate hulga kui ka taotlusaluse põllumaa pindala osas. Nende numbrite abil saab uurida, kus piirkonnas on rohkem suurettevõtteid, kus väiketalunikke. Nii näiteks on Võrumaa ainus maakond, kus ÜPT saajaid oli üle 2000 – kuid taotletud kogupinna poolest on maakond 9. kohal ning toetatava pinna keskmine suurus põllumehe kohta on seal kõige väiksem. Suuremate ettevõtete osakaal on selle statistika põhjal suurim Järvamaal ning Lääne-Virus.

 

Ühtse pindalatoetuse saajad 2013 maakondade lõikes

Maakond

2013

 

Toetusesaajate arv

Määratud ühikud (ha)

Määratud summa

Hektareid taotleja kohta (keskmine)

HARJUMAA

1235

69 429

7 305 942

56,2

HIIUMAA

358

12 388

1 324 279

34,6

IDA-VIRUMAA

594

31 348

3 341 155

52,8

JÕGEVAMAA

1091

70 061

7 456 765

64,2

JÄRVAMAA

817

78 952

8 374 640

96,6

LÄÄNEMAA

789

42 382

4 526 799

53,7

LÄÄNE-VIRUMAA

1138

104 430

11 137 998

91,8

PÕLVAMAA

1160

47 444

5 026 621

40,9

PÄRNUMAA

1565

82 866

8 834 301

52,9

RAPLAMAA

1170

64 365

6 863 716

55

SAAREMAA

1127

47 729

5 095 540

42,4

TARTUMAA

1412

87 042

9 258 621

61,6

VALGAMAA

1159

40 739

4 362 247

35,2

VILJANDIMAA

1257

83 693

8 922 921

66,6

VÕRUMAA

2045

51 380

5 504 409

25,1

Kokku

16917

914 249

97 335 952

54

 

Euroopa kärbe vähendab suuremaid toetusi

Tänavu rakenduvad otsetoetuste väljamaksmisel kaht liiki vähendused. Euroopa Nõukogu määruse 73/2009 alusel tuleb vähendada väljamakstavaid otsetoetusi samal põhimõttel nagu mullu. Kõik kliendi saadavad üleminekutoetused ja otsetoetused – kokku üheksat liiki - liidetakse ja kui summa ületab 5000 eurot, siis üle selle jäävat osa vähendatakse 10%. See arvatakse maha taotleja üleminekutoetuste summast.

Juunikuus välja makstud loomapõhistelt üleminekutoetustelt tehti nende piires vähendused juba enne makset ära. Suurel osal taotlejaist on detsembris saada veel otsetoetusi ning PRIA teeb neile vähenduste osas lõplikud arvestused.  Niisugune vähendus puudutab 2900 toetusesaajat.

Tänavu lisandus Euroopa Nõukogu otsusel ka teine vähendus: kui taotleja ÜPT ja piimasektori eritoetuse summa on üle 2000 euro, siis vähendatakse üle selle jäävat osa 2,453658%. Selline vähendus tuleb teha 5577 kliendile.

Kaht liiki vähendused kogu aasta jooksul makstavate otsetoetuste kohta kokku moodustavad  ligi 11,3 miljonit eurot. Vähendustest hoolimata on tänavune määratud otsetoetuste kogusumma ligi miljoni euro võrra suurem kui eelmisel aastal.

 

Mille vastu taotlejad eksisid?

Kohapealsete kontrollide arv peab vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele hõlmama vähemalt 5% ÜPT taotlejatest, samuti 5% põllumajanduslike keskkonnatoetuste ja 5% mahetoetuse taotlejatest.  Keda kontrollima minnakse,  see sõltub mitmesuguste kriteeriumide alusel tehtavast riskivalimist, kusjuures valiku teeb arvutiprogramm.

Riskianalüüsi valimis oli tänavu 986 pindalatoetuste taotlejat. Lisaks riskivalimile saab PRIA igal aastal võimalike rikkumiste kohta vihjeid nii inimestelt kui ka teiste asutuste töötajatelt, kes teevad oma pädevuse piires taotlejate juures samuti kontrolle (Veterinaar- ja Toiduamet, Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon).  Vihjete hulk oli tänavu korda kolm suurem kui eelmisel aastal, neist 74 võttis PRIA menetlusse.  Valdavalt räägivad vihjete andjad sellest, et rohumaad on tähtajaks niitmata, levib umbrohi; samuti on kaebusi maa omavolilise kasutamise kohta, jne.

Vaidlusi võib tekkida põllumassiivide piiride üle. PRIA ei kontrolli taotlusele kantud andmete õigsust ja põldude pindala mitte ainult kohapeal, vaid ka nn kaugseire korras, ortofotodelt. Kui õhust tehtud pilt ei võimalda piire ja põllu olukorda nõutava täpsusega tuvastada, minnakse kohapeale kontrollima. Nii oli kontrollitud taotlejate osakaal mõnes kaugseire korras seiratud piirkonnas (nt Tartumaal, Jõgevamaal, Harjumaal) üle kümnendiku toetuse soovijate üldarvust.

Kokkuvõttes kontrollis PRIA 2013.a kohapeal ligi 5,7% pindalatoetuste taotlejaid ja 80 000 hektarit.

Kõige sagedamini rikutud nõue, mida igal aastal kohapealses kontrollis tuvastatakse, on maa hooldamata jätmine. Tänavu on rohumaa 31. juuliks niitmise, karjatamise, niite kokku kogumise või hekseldamise nõude rikkujaid 153. Maa kasutamise õigusliku aluse puudumise tuvastas PRIA 123 juhul.

 

Õige koht makseinfo vaatamiseks on e-PRIA

Iga liiki toetus laekub taotleja kontole eraldi maksena. Tehtud vähenduste, tasaarvelduste ning ka toetuse määramata jätmiste kohta saadab PRIA klientidele kirjaliku info, kuid kirjade väljatrükkimine ja kohalejõudmine võib pühade eel aega võtta.

PRIA soovitab kõigil taotlejatel oodatavate maksete kohta infot vaadata e-PRIAst, valides teenuse “Maksete andmete vaatamine”. Raha laekumise kuupäev saab seal  nähtavaks niipea, kui maksekorraldus PRIAst riigikassa poole teele läheb. Lisaks saab iga taotleja -  ka need, kes esitasid taotluse muul viisil peale e-PRIA – vormistada end e-PRIA kasutajaks ja vaadata sealt talle tehtud makseotsuseid koos infoga vähenduste kohta.  

Detsembris väljamakstavad otsetoetused moodustavad rahaliselt suurima osa PRIA vahendatavatest toetustest ning nende toetuste saajad arvukaima sihtgrupi PRIA klientidest. Maksetähtaeg on küll 30. juuni 2014, aga PRIA tahab jõulueelsel nädalal maksetega valmis saada.

Need toetused on mõeldud maa harimise ja loomade pidamisega seotud kulutuste osaliseks kompenseerimaks ning põllumajandustootmisega jätkamise motiveerimiseks. ÜPT ja ERI toetust rahastab Euroopa Liit, üleminekutoetusi Eesti riik.

 

Artikkel ilmus 12. detsembri 2013 Maalehes.

 

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner