Lisatud: 03. detsember 2012

Viimati muudetud: 06. detsember 2012

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

03Det2012 PRIA alustab pindala- ja loomatoetuste väljamaksmist

Alates 4. detsembrist laekuvad põllumeeste ja loomapidajate kontodele tänavu kevadel taotletud toetused. Üheksat liiki otsetoetusteks määras PRIA kokku ligi 119,2 miljonit eurot ning maksed tehakse detsembrikuu jooksul.

Tänavu tuli Eestis vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele esmakordselt rakendada toetuste vähendamist klientidel, kelle kõigi otsetoetuste summa ületab 5000 eurot. Nüüd on vajalikud arvestused valmis, vähenduste summa on kokku 9,3 mln eurot. Klientidele laekuvatelt summadelt on vajalikud mahaarvamised juba tehtud.  Kelle summat vähendatakse, need saavad posti teel ka kirjaliku selgituse.

„Hoolimata vähendamistest  on tänavune kättesaadav pindalatoetuste summa mullusest 4,3 miljoni euro võrra suurem,“ tõdes PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell.

Suurima summa PRIA vahendusel igal aastal välja makstavatest toetustest moodustavad pindalapõhised otsetoetused. Neid taotles tänavu 16 758 maakasutajat. Pindalatoetusi määras PRIA 2012.a taotluste põhjal järgmiselt:

Toetus

Ühikumäär

Toetuse saajaid

Määratud ühikud (ha)*

Määratud summa (€]*

Ühtne pindalatoetus (ÜPT)

100,48

16626

902711

90506134

Põllumaj.-kultuuri täiendav otsetoetus 2006.a referentsi alusel

18,97

5294

326055

6049106

Põllumaj.-kultuuri täiendav otsetoetus 2008.a referentsi alusel

18,97

5203

343108

2990566

Heinaseemne täiendav otsetoetus

25,58

47

1323

32549

KOKKU                                                                                                                              99578356

* Eelnevalt on maha arvestatud vähendamisele kuuluv summa ja vastav ühikute hulk.

 

Kasvas nii toetuste soovijate arv kui ka toetusealuse haritava maa pindala. ÜPT ühikumäär tõusis 9,38 eurot/ha võrra. ÜPT-d rahastab Euroopa Liit ning selle ühikumäära kasv on ühtse põllumajanduspoliitika raames ette planeeritud. ÜPTd on Eesti põllumehed saanud alates 2004. aastast –siis oli ühikumäär 26,46 eurot/ha.

Heinaseemne täiendavat otsetoetust ning põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust rahastatakse Eesti riigi eelarvest. Neid toetusi arvestatakse klientidele varasemate aastate toetuste taotlemisel kindlakstehtud ühikute (nn määratud toetusõiguste) alusel.  

Erinevate meetmete toetused laekuvad klientide kontodele eraldi maksetena.  Esmajärjekorras saavad raha kätte need, kelle toetustelt pole vaja teha tasaarveldusi ja kinnipidamisi rikkumiste ning varasemate võlgnevuste tõttu. Taotlejatele, kelle maksetest on vaja teha tasaarveldusi, alustatakse toetuste maksmisega 10. detsembrist. Kelle toetusi vähendatakse, need saavad PRIAlt posti teel otsuse väljavõtte.

Toetuste ootajatel soovitame raha saabumise kohta infot otsida e-PRIA rubriigist „Maksed“. Ka need, kes ei esitanud taotlust e-PRIAs, saavad e-PRIAga liituda ning näevad enda finantsandmeid ja toetuse laekumise aega, kui maksekorraldus on juba vormistatud. Elektroonilise kliendiportaaliga e-PRIA saab tutvuda kodulehe www.pria.ee vahendusel.  Infot võib küsida ka PRIA otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Pindalapõhiseid otsetoetusi makstakse põllumeestele selleks, et toetada tootmise jätkumist ja aidata hüvitada kulutusi, mis on tehtud maa harimiseks ja heas põllumajanduslikus korras hoidmiseks. Järgmiseks aastaks on maaettevõtjatele hea sõnum: „Kevadel taotlusvooru aegu jagasime infot, et siseriiklike täiendavate otsetoetuste maksmine on tänavu võimalik viimast aastat.  Suvel selgus, et Euroopa Komisjon lubab Eestis täiendavaid otsetoetusi siiski ka 2013. aastal maksta ning praegu riigikogus arutatavas  riigieelarves on sellega arvestatud,“ ütles Tanel Trell.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike