Lisatud: 18. detsember 2015

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

18Det2015 Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad kätte erakorralise toetuse

17. detsembril valmisid PRIAs otsused Euroopa Liidu erakorralise toetuse maksmiseks 2115 piimatootjale kogusummas 7 920 998 eurot  ja 106 sealihatootjale kogusummas 2 639 806 eurot, mis hakkab nende kontodele jõudma järgmisel nädalal.

Toetuse eesmärgiks on anda Eesti piima- ja sealihatootjatele erakorralist toetust, mis aitaks neile osaliselt hüvitada pikalt püsinud turuhäiretest ning väga madalatest kokkuostuhindadest tingitud majanduslikku kahju. Toetus on mõeldud neile põllumajandustootjatele, kes oma toodangut tegelikult turustavad ning on halva turuolukorra tõttu kahju kannatanud.

Piimasektoris makstakse erakorralist toetust piimatootjale, kes tänavu 15. septembri seisuga pidas põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt üht piimatõugu lehma. Seakasvatussektoris saavad toetust sealihatootjad, kes tänavu 15. septembri seisuga pidasid seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud III piirangutsoonis sigu või väljaspool III piirangutsooni emiseid. Samuti peab seakasvataja olema teatanud põllumajandusloomade registrile 1. mai seisuga peetavate sigade või emiste arvu tegevuskohas. Toetust ei maksta VTA ettekirjutuse alusel hukatud sea kohta, Maaelu Edendamise Sihtasutuselt seapidamise lõpetamise toetust taotlenud sealihatootjaile ega neile, kelle summa jääb alla 100 euro.

Toetusi makstakse loomade kohta järgmiste ühikumääradega: piimatõugu lehm – 85,65 eurot; siga – 27,24 eurot; emis – 13,62 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti eelarvest.

Erakorralise toetuse saamiseks ei olnud loomakasvatajatel vaja PRIA-le taotlusi esitada, toetuste määramine toimub PRIA registrite osakonna menetletud andmete põhjal.

Lisa: Toetused maakondade lõikes

Maakond

Piimalehma toetuse saajate arv

Toetuse summa

Sea toetuse
saajate arv

Toetuse summa

Emise toetuse
saajate arv

Toetuse summa

HARJUMAA

155

439470

1

736

4

18974

HIIUMAA

47

5413

0

0

0

0

IDA-VIRUMAA

90

149888

0

0

1

3650

JÕGEVAMAA

132

759202

13

118419

0

0

JÄRVAMAA

119

1179743

7

11414

0

0

LÄÄNEMAA

90

234167

0

0

2

1498

LÄÄNE-VIRUMAA

160

962106

8

649957

9

24981

PÕLVAMAA

142

552956

0

                        0

2

5135

PÄRNUMAA

229

880054

0

0

2

3133

RAPLAMAA

161

521609

0

0

1

12844

SAAREMAA

155

451376

0

0

3

23305

TARTUMAA

134

481439

5

424124

2

6484

VALGAMAA

125

348938

22

273969

1

39337

VILJANDIMAA

187

678691

12

801938

1

116362

VÕRUMAA

189

227229

12

103545

0

0

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike