Lisatud: 08. detsember 2014

Viimati muudetud: 17. detsember 2014

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

08Det2014 Otsetoetused laekuvad taotlejatele detsembris

Alates 1. detsembrist  maksab PRIA välja tänavu taotletud ühtse pindalatoetuse (ÜPT), piimasekori eritoetuse kuni 100-pealiste piimalehmakarjade pidajatele (ERI) ning seakasvatuse eritoetuse (SET). Määratud summa on kokku 110,2 mln eurot, millest 2 mln moodustab eelmisel aastal otsetoetuste toetuse saajatelt kinnipeetud finantsdistsipliini assigneeringute tagasimakse.  

Kõik otsetoetused maksab PRIA välja 19. detsembriks. Makse eeldatavat laekumise aega ja summasid näeb iga taotleja enda kohta e-PRIAs teenusest „Maksed ja võlgnevused“. Info läheb e-PRIAsse üles kõigi taotlejate kohta (sh need, kes esitasid taotluse paberil) ja on nähtav niipea, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud.

Kõikide toetusesaajate nimed ja neile määratud summad  - varasemast erinevalt ka FIEde ja eraisikute kohta - avaldatakse PRIA kodulehel. Neis tabelites on näha määratud summad täismahus, mitte väljamakstavad summad  – kui taotleja toetuselt tuleb teha vähendamisi või tasaarveldusi, siis need seal ei kajastu. Kõigile, kelle summadelt tehakse kinnipidamisi ja vähendamisi, saadab PRIA ka kirjad otsuse väljavõttega.

 

Ühtne pindalatoetus

Ühtset pindalatoetust saavad  17 011 maakasutajat 929 308 hektari kohta kokku 106,3 mln eurot. Toetuse saajaid on 92 võrra rohkem kui eelmisel aastal ning toetusalust põllumajandusmaad  ligi 15 000 hektarit rohkem.

Tänavu ei kehtinud enam nõue, et maa peab olema põllumassiivide registris 2003.a seisuga – registrisse võis põllumaid juurde lisada.  Paljud põllumehed kevadel, kas pinna suurenemise tagajärjel võib toetuse ühikumäär langeda. Seda ei juhtunud, ÜPT ühikumäär tõusis ligi 5 euro võrra.

Mitmesugustel põhjustel tuli teha vähendusi ning mittemääramise otsuseid. Näiteks jäävad rahuldamata 54 taotlust, mille nõuetele vastav kogupind jääb alla 1 hektari.  22 taotlejat jääb toetusest ilma nõuetele vastavuse reeglite tahtliku rikkumise tõttu ning 426 taotlejal läks ÜPT summa nõuetele vastavuse vastu eksimise tõttu vähendamisele. Rahuldamata jäävad 66 taotlust, mille puhul erines taotletud ja kindlakstehtud pind üle 50%.

175 taotlejale jättis PRIA toetuse maksmata sellise põllu või põllu osa kohta, mille kasutamiseks puudus tal õiguslik alus. 17 juhul oli toetusest ilmajäämise põhjus vastupidine: toetust küsiti maale, mis polnudki taotleja kasutuses. Rohkem kui tuhandel taotlejal vähenes toetus selle tõttu, et taotletud ja kindlakstehtud pind erines lubatust rohkem.

1031 klienti esitasid taotluse hilinemisega ajavahemikul 22. maist 16. juunini ja nende summa väheneb 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

5813 ÜPT taotlejatelt, kelle toetuse summa on üle 2000 euro, peeti FD 2014.aasta reeglite põhjal kinni kokku 1,12 mln eurot ning 5809 maakasutajale maksti 2013.a  FD assigneeringutega seoses tagasi 1,9 mln eurot.

Maakondade lõikes määrati ÜPT toetus järgmiselt:

Maakond

Esitatud taotluste arv

Toetuse saajate arv

Määratud ühikud ha*

Määratud summa

HARJUMAA

1 338

1 320

69 574

7 959 363,87

HIIUMAA

355

355

12 392

1 418 596

IDA-VIRUMAA

612

601

32 242

3 687 407

JÕGEVAMAA

1 096

1 092

72 616

8 283 717

JÄRVAMAA

808

799

78 426

8 989 997

LÄÄNEMAA

822

819

44 483

5 104 391

LÄÄNE-VIRUMAA

1 136

1 129

105 679

12 122 044

PÕLVAMAA

1 148

1 136

48 816

5 586 974

PÄRNUMAA

1 595

1 585

83 566

9 579 671

RAPLAMAA

1 168

1 162

64 691

7 379 206

SAAREMAA

1 118

1 106

48 263

5 522 362

TARTUMAA

1 445

1 428

89 410

10 198 615

VALGAMAA

1 196

1 190

41 365

4 735 723

VILJANDIMAA

1 268

1 259

85 264

9 758 407

VÕRUMAA

2 047

2 030

52 520

6 005 972

KOKKU

17 152

17 011

929 308

106 332 445

* hektarite arvud enneFD mahaarvestamist

 

Piimasektori eritoetus

Piimasektori eritoetust kuni 100-pealiste piimakarjade pidamiseks taotles tänavu 575 ja saab 562 loomapidajat, kokku 1,2 mln eurot 12 370 looma eest.

Toetus on mõeldud selleks, et toetada väiketootjaid konkurentsis suurettevõtetega. Toetuse ühikumäär on 102,53 eurot piimalehma kohta. Karja esimese 50 looma kohta makstakse toetust täies mahus, alates 51. loomast koefitsiendiga 0,8.

FD puudutas 530 loomakasvatajat: eelmise aasta FD assigneeringute tagasimakse neile oli kokku 23 131 eurot, tänavuse aasta kinnipeetud summa 13 530 eurot.

Toetuse mittemääramisel oli erinevaid põhjusi: kas oli määruses sätestatud ajahetkel karjas piimalehmi registri andmeil rohkem kui taotlusele märgiti, või taotleja nimel polnudki registris piimalehmi, või ei vastanud loomad meetme määruses kehtestatud nõuetele. Toetust ei saanud ka need, kellel polnud eelmisel kvoodiaastal piimakvooti või kes polnud oma piimakvooti vähemalt 50% ulatuses täitnud.

2013. aastal said 623 piimakarjade pidajat ERI toetust 12 935 looma kohta. Tänavu on nii toetusesaajate kui loomade arv vähenenud. Maakondade lõikes jagunesid need nii:

Maakond

Esitatud taotluste arv

Toetuse saajatearv

Määratud ühikud

Määratud summa

HARJUMAA

37

34

781

78 576

HIIUMAA

18

18

468

45 818

IDA-VIRUMAA

17

16

337

34 064

JÕGEVAMAA

39

38

544

55 082

JÄRVAMAA

42

41

911

90 433

LÄÄNEMAA

23

23

518

52 593

LÄÄNE-VIRUMAA

30

29

770

78 502

PÕLVAMAA

26

25

752

74 806

PÄRNUMAA

76

76

1 851

188 489

RAPLAMAA

60

59

1 065

109 200

SAAREMAA

42

39

910

91 069

TARTUMAA

28

28

612

60 884

VALGAMAA

31

31

616

62 922

VILJANDIMAA

56

55

1 463

145 150

VÕRUMAA

50

50

772

79 710

KOKKU

575

562

12 370

1 247 299

 

Seakasvatuse eritoetus

Seakasvatuse eritoetust sai taotleda 2014.a varakevadel esimest korda. 48 seakasvatajat saavad kokku 2,6 mln eurot.

Toetuse suurus on 9,5 eurot looma kohta. Loomapidaja 15 000 sea kohta makstakse see välja täies mahus ja kui loomi on rohkem, siis ülejäänute eest koefitsiendiga 0,5.

FD arvestus hõlmab ka seakasvatuse eritoetuse meedet ja 47 toetusesaajat. Ehkki 2013.a seakasvatuse toetust polnud, makstakse tänavu üle 2000 euro saajatele assigneeringute tagasimaksena kokku 56 790 eurot ja tänavuse FD määra alusel peetakse kinni 33 218 eurot.

Toetuste vähendamist põhjustasid mitmesugused meetme määruse või nõuetele vastavuse reeglite rikkumised. 

 

Toetus maakondade lõikes:

 Maakond

Esitatud taotluste arv

Toetuste saajate arv

Määratud ühikud

Määratud summa

HARJUMAA

5

5

23 432

224 607

IDA-VIRUMAA

1

1

2 419

23 187

JÕGEVAMAA

4

4

12 129

103 741

LÄÄNEMAA

1

1

3

21

LÄÄNE-VIRUMAA

10

9

51 725

491 288

PÕLVAMAA

3

3

8 142

78 028

PÄRNUMAA

2

2

6 680

64 037

RAPLAMAA

2

2

9 906

94 957

SAAREMAA

4

4

24 692

236 668

TARTUMAA

8

8

31 664

301 918

VALGAMAA

1

1

30 618

218 669

VILJANDIMAA

5

5

128 923

756 366

VÕRUMAA

3

3

4 458

31 701

KOKKU

49

48

334 791

2 625 189

 

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus