Lisatud: 29. august 2013

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

29Aug2013 Noortalunikud taotlesid ligi 9 miljonit eurot toetust

Augustikuus esitasid 230 põllumajandusliku tegevusega alustavat noort ettevõtjat PRIA-le taotlusi  8 974 967 euro ulatuses toetuste saamiseks, selle toetusmeetme tänavune eelarve on aga 4 mln eurot.

 

Maaelu arengukava meetmest 1.2 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ saavad starditoetust põllumajandusliku hariduse või töökogemusega ettevõtjad, kel vanust kuni 40 aastat. Meetme eesmärk on motiveerida noori põllumajanduseettevõtlusega tegelema, töökohti looma ja maal vanemate alustatut jätkama.

Tänavune taotlusvoor oli sel rahastusperioodil seitsmes ja viimane. Aastatel 2008-2013 on noortaluniku toetust juba saanud alustavat 520 ettevõtjat, kellele on välja makstud üle 20 miljoni euro.  Meede osutus väga populaarseks, sest abikõlblikke taotlusi on kõigis taotlusvoorudes laekunud oluliselt rohkem kui eelarve on võimaldanud toetusi maksta. Nii on põllumajandusministeerium programmperioodi esialgset meetme 1.2 eelarvet (17,56 mln eurot) suurendanud ning 19. novembriks 2013 määrab PRIA veel 4 mln euro ulatuses toetusi. Taotluste paremusjärjestus koostatakse meetme määruses kirjeldatud hindamiste tulemusel. 197 juhul on soovitud toetust maksimaalse saadaoleva summa ulatuses.

 

Noortaluniku toetust võib üks ettevõtja programmperioodil 2007-2013 saada ühe korra, maksimaalselt 40 000 eurot. Pool rahast tuleb kulutada oma majapidamises põhivahendite jaoks, teine pool võib kuluda mitmesugusteks tegevuskuludeks. Toetuse saamisega käib kaasas ka kohustusi, mida kirjeldab täpsemalt meetme määrus. Näiteks kontrollib PRIA kõigi taotlejate puhul põllumajandusliku müügitulu nõuete täitmist, põhivara soetamise kohta andmete esitamist jne.

 

Maakondade lõikes oli seekordne toetuse taotlemine ebaühtlane – nt esitati Viljandimaal tegutsevate maamajapidamiste toetamiseks 32 taotlust, Läänemaal vaid 8, Ida-Virumaal 3. Taotlustes ja äriplaanides planeeritud kulutuste ja tegevuste sisu on väga erinev. Väga palju soovivad põllumehed, loomapidajad, mesinikud, marjade-puuviljade ja köögiviljade kasvatajad toetust erineva tehnika ja seadmete ostuks. Loomakasvatuse valdkonnas domineerivad lihaveisekasvatajad, vähem on lamba-, kitse- ja seakasvatajaid. Arvukalt  oli taotlusi mesinduse vallas. Piimakarjaga ja kodulindudega seotud projekte oli vaid üksikuid.

 Toetuse saajad selguvad 19. novembriks, seejärel maksab PRIA 30 päeva jooksul toetused välja.

Infot toetuse kohta vt  www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/noore_ettevotja_toetus_2013

 


 
 

Noortaluniku toetuse taotlemine 2013 maakondade lõikes

Rakenduspiirkond

Taotluste arv

Taotletud summa (EUR)

 

HARJUMAA

9

357 600,00

 

IDA-VIRUMAA

3

104 780,00

 

JÕGEVAMAA

17

679 900,00

 

JÄRVAMAA

12

463 460,00

 

LÄÄNEMAA

8

319 815,00

 

LÄÄNE-VIRUMAA

24

941 000,00

 

PÕLVAMAA

18

699 585,60

 

PÄRNUMAA

18

695 000,00

 

RAPLAMAA

12

465 920,00

 

SAAREMAA

23

919 731,69

 

TARTUMAA

22

867 441,80

 

VALGAMAA

13

494 214,00

 

VILJANDIMAA

32

1 257 619,00

 

VÕRUMAA

19

708 899,99

 

Kokku

230

8 974 967,08

 

       
Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike