Lisatud: 18. detsember 2014

Viimati muudetud: 18. detsember 2014

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

18Det2014 Mis PRIAt aastal 2014 rõõmustas, mis kurvastas?

Jaan Kallas, peadirektor:

Kevadel saime hea kogemuse koostööst kohalike omavalitsustega, kui kaasasime mõne valla e-PRIA klientide juhendamise ja nõustamise pilootprojekti. Seda tahame tulevikus kindlasti laiendada.

Meie jaoks edukalt lõppes riigihange Põllumajandusministeeriumi valitsemisala asutustele Tartus ühise asukoha leidmiseks. Praegu töötab PRIA keskuse inimesi mitmes kohas üle Tartu, aga aasta pärast asume loodetavasti kõik Tähe tn 4.

Aasta algul oli meil tõsine mure PRIA halduseelarve pärast – esialgu piisas sellest oktoobri keskpaigani. Koostöös Põllumajandusministeeriumiga saime lahendused ja uksi sulgema ei pidanud.

Peatähelepanu on uue perioodi ettevalmistamisel. PRIAs on tehtud väga palju tööd meie tööprotsesside ümberkorraldamiseks – oleme analüüsinud vana perioodi probleeme, kaalunud arenguvõimalusi ja planeerinud oma töökorralduse ja -võtted pikaks ajaks ette. Ja kuigi klient meie seesmisi muudatusi 2014 veel eriti ei taju, loodan, et see on talle tulevikus käegakatsutav: menetlustähtajad lähevad lühemaks, e-teenused mugavamaks ja lihtsamaks.

Kurb on see, et uue perioodi toetuste aluseks olevad arengukavad pole veel Brüsselis kinnitatud ja sellega seoses viibib ka uute meetmete rakendamine. Kui siseriiklikud määrused kord jõustuvad, tuleb PRIAl väga lühikese aja jooksul taotlusvoorud avada. Kibekiiresti peab toimuma meie IT-süsteemi ettevalmistus, klientide teavitamine, töötajate koolitamine, taotluste vastuvõtt.

 

Kertti-Airin Pärli, peadirektori asetäitja (finantsvaldkond):

Detsembrikuu on meie kõige intensiivsem väljamaksete periood. Paari nädala jooksul oleme välja maksnud kolme liiki otsetoetustena umbes 100 miljonit eurot, millele lisanduvad jooksvalt investeeringutoetuste väljamaksed. Kuigi tänavu olime valmis ka palju suuremaks investeeringutoetuste väljamaksmiseks kui on tegelikult toimunud. Nii väljamakstav summa kui ka lõpetatud projektide hulk on oodatust väiksemad: arvukalt on olnud katkestamisi ja loobumisi ning mõnigi klient on palunud projekti elluviimise tähtajale pikendust.

Suvel saime lõpliku kinnituse, et alates 1.jaanuarist 2015 tuleb meil hakata eraisikutele makstavatelt toetustelt tulumaksu kinni pidama. Selle kõige menetlemine, arvestuse pidamine ja andmete maksuametile teatamine nõuab PRIAlt vastavaid IT-arendusi. Praeguseks on ettevalmistustööd tehtud ning saame alates jaanuarist meile  seadusega pandud ülesanded täitma hakata.

 

Ahti Bleive, peadirektori asetäitja (otsetoetused, e-PRIA):

Kevadel pindalatoetuste taotlusvooru eel kohalike omavalitsuste ja MESi konsulentide abil läbi viidud kampaania oli nii edukas, et e-PRIAs taotluse esitajate osakaal kasvas seniselt 28%-lt nüüd 54%-ni. Loomisel on uus e-PRIA, mis tuleb kasutajale lihtsam ja arusaadavam. Sügisel toimus esimene taotlusvoor, kus dokumente sai esitada ainult uues e-PRIAs – kõik 26 LEADER tegevusgruppi esitasid seal strateegia loomise toetuse taotluse.

Otsetoetuste valdkond on kliendi jaoks küllalt keeruline ja nüanssiderohke. Tundub, et perioodi 2007-2013 lõpuks on hakatud nõuetest ja oma kohustustest aru saama, mida näitab ka vaiete hulga kahanemine. Samas tuleb juba järgmisel aastal reeglites ja meetmetes väga palju uut – väiketootja, aktiivne tootja, rohestamine, ökoalad, maastikuelemendid, aiandustoetus, piirkondlik mullakaitse toetus, uued ohustatud sordid, baas- ja lisanõuded...  Lubatud lihtsustamist välja ei paista.

Tänavu muretsesime, kuidas suudame menetleda kõik taotlused uute põllumaade kasutuselevõtuks, aga sellega saime toime. Meie kodulehel on näha uus põllumaade veebikaart.

Tahaksime oma uusi IT-süsteeme arendada kiiremini. Aga ressursipuudus sunnib jätkama vanade süsteemidega, ehkki nende pidev töös hoidmine ja uute vajadustega kohandamine on kokkuvõttes kulukam.

 

Jaanus Hämmal, peadirektori asetäitja (arengutoetused, turukorraldus):

PRIA on meile pandud ülesannetega toime tulnud nii toetuste menetlemisel kui ka uue perioodi meetmete ettevalmistamisel. Novembri lõpuks oli Maaelu arengukava 2007-2013 toetusi välja makstud 895,8 mln eurot, mis on 96% perioodi eelarvest ja 90% klientide võetud kohustustest. Projektide odavnemise, katkemise ja toetustest loobumiste tõttu läheb vabanev raha n-ö uuele ringile, sellepärast on MAKi toetusi määratud 106% perioodi eelarvest.

Oleme aluse pannud meie uuele menetlussüsteemile MATS, mis võimaldab tulevikus erinevat liiki toetusi ühes süsteemis menetleda. Arendustöö on praegu väga tempokas ja paneb paljudele pirakatele topelt ülesandeid – üheaegselt tuleb tegelda kõigi oma seniste ülesannetega ja valmistada ette uued arendused.

Ees on väga kiired ja töörohked ajad, aga tore on see, et PRIA inimeste motiveeritus püsib. PRIA alustas esimeste ametnikega tööd aastal 2000 ja praeguseks on rohkem kui kolmandikul priakatest tööstaaži üle 10 aasta.

 

Piret Ilves, kalandustoetuste büroo juhataja:

Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetusmeetmete osas on 2014. aasta rõõmustav – kui varem läks investeeringuprojektide elluviimine suhteliselt visalt, siis nüüd toimus lausa hüppeline tõus ja maksime märkimisväärse osa toetusi välja. 10. detsembriks oli kogu perioodi toetuste eelarvest välja makstud üle 82%, samas oli juba määratud toetustest veel 13,9 mln eurot maksmata. Samas on EKF toetusi määratud 107% perioodi eelarvest, sest osa määratud toetusi on jäetud kasutamata ja need summad on uuesti kasutusse läinud.

Uue perioodi toetustega seotud õigusakte kalanduse valdkonnas veel pole. Küll aga on teada, et järgmisel aastal tuleb veel ka vana perioodi  investeeringumeetmete taotlusvoore. Taotlejad seab see pingelisse olukorda, sest nende  investeeringute lõpetamise tähtaeg on 31.detsember 2015.

 

Katri Viirlo, turukorraldusbüroo juhataja:

Oleme kursis muredega, mis on tootjatel tekkinud seoses Venemaa embargoga ja võimaliku piimakvoodi ületamisega, mis toob kaasa trahvid. Kvoodi täituvust jälgime pidevalt ja hoiame ka kliente nende individuaalsete andmetega kursis.

Turukorralduses on praegu avatud mitu leevendavat meedet - piimatoodete eraladustamiseks ja sekkumiskokkuostuks, teravilja sekkumiskokkuostuks, samuti erakorraline puu- ja köögivilja toetus. Kõige rohkem vajavad kiiret abi piima tootjad, pakutavad meetmed aitaksid aga eelkõige töötlejaid. Toetuste suurus pole nähtavasti atraktiivne, sest huvilisi on olnud vaid puu- ja köögiviljatoetuse puhul.

Kui Põllumajandusministeeriumist tuleb otsus, kuidas jaotatakse Eesti piimatootjate vahel laiali Euroopa Komisjoni eraldatud 6,9 mln eurot erakorralist toetust, siis saame alustada väljamakseid tootjatele.

 

Tea Tuulberg, regioonide osakonna juhataja:

Suurim õnnestumine oli kahtlemata see, et üle poole pindalatoetuste taotlusi esitati tänavu e-PRIAs.  PRIAle tähendab see väga palju – nüüd tuleb hoopis vähem tegelda puudulikult täidetud andmete täpsustamise ja järelepärimistega. Rõõmu teeb ka see, et paljud, kelle juurde meie inspektorid kohapealsesse kontrolli läheme, on nõuetega hästi kursis, kõik vajalik on neil tehtud, dokumendid näitamiseks valmis. Selline klient ei pea kontrolle kartma ja meil laabub töö kiiresti.

Kahjuks on palju ka vastupidiseid näiteid – klient ei loe määrusi ega juhendmaterjale, ei tea nõudeid ja oma kohustusi, dokumente täidetakse vigaselt, järelepärimistele ei vastata või tehakse seda poolikult... See kulutab palju aega ja teeb kahju kõigile, sest venitab menetlustähtaegu.

PRIA annab oma klientidele mõnigi kord juhiseid ja soovitusi, saadame kirju ja järelepärimisi. Küll oleks hea, kui neid loetaks ja täpselt järgitaks! Kevadel uute maade deklareerimise aegu soovitasime mitte jätta seda viimasele hetkele. Töö sai aegsasti tehtud. Praegu kutsume kliente üles 2015. aasta pindala-taotlusvooruks valmistuma, kandma registrisse uusi põllumaid ja põllumajandusmaal asuvaid maastikuelemente. Paraku edeneb see loiult, mis võib edaspidi tuua probleeme taotlemisel. Aga ees on pikad pühad - kui asjad on omade ringis läbi arutatud, siis deklareerimise saab e-PRIAs ära teha kas või jõuluööl!

 

Artikkel ilmus 18.detsembri Maalehes.

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner