Lisatud: 17. aprill 2013

Viimati muudetud: 17. aprill 2013

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

17Apr2013 Mikropõllumajandusettevõtjad saavad investeeringuteks 19,87 miljonit eurot

PRIA määras maaelu arengukava meetme 1.4.1 raames mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetusi 396 taotluse kohta kokku 19,87 miljonit eurot.

Meetme 1.4.1 taotlusvoor oli käimasoleval rahastusperioodil juba kuues ning taotlusi on alati esitatud rohkesti. Seekordsesse taotlusvooru laekus 672 taotlust, millest 8 annulleerisid esitajad ja ühe jättis PRIA menetlusse võtmata kui ebakorrektse. Toetuse-soove oli kokku ligi 30 mln euro ulatuses.

Taotlusvooru eelarves oli toetusteks 19,87 mln eurot ning toetuse saajad tuli selgitada taotlustele antud hindepunktide abil moodustatud pingerea alusel. Maaelu investeeringubüroo juhtivspetsialisti Bella Štenovi kinnitusel oli meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel võimalik ühele taotlusele saada kuni 74 punkti, kõrgeimaks hindeks selles taotlusvoorus oli 71. „Eelarvest jätkus raha 396 pingereas eespool olevale projektile ning toetuseta jäid need, kes kogusid vähem kui 48,37 punkti. Toetuse saanud projektidest 61 on mitme ettevõtja esitatud ühisprojektid.“

34 taotlusele tehti mittemääramise otsus sellepärast, et taotleja ei vastanud määruse nõuetele või kavandatud investeering pole abikõlblik, ütles Bella Štenov.

Nii taotlustele antud hindepunktid kui ka juriidilistest isikutest toetusesaajate nimed avalikustab PRIA oma kodulehel www.pria.ee.

Maakonniti on kõige rohkem toetusesaajaid Tartumaal (52 taotlust, 2,69 milj eurot).
Kokku sooviti toetust taotleda 2779 tegevuse jaoks. Kõige rohkem sooviti selles taotlusvoorus toetust masina või seadme (v.a traktori) ostmiseks ja paigaldamiseks (2106 tegevust) ja traktori ostmiseks (349 tegevust).

Toetuse maksab PRIA välja siis, kui taotleja esitab PRIAsse kuludeklaratsioonid investeeringu osalise või täieliku elluviimise kohta. Seda võib teha neljas osas. Tuleb meeles pidada, et  investeeringu elluviimist on vaja alustada kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25 protsenti. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada hiljemalt 2014. aasta lõpuks.

Maaelu arengukava 2007-2013 programmperioodil on mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetusi määratud kokku üle 107 mln euro ja välja makstud 79 mln eurot. Käesolev taotlusvoor jääb sel programmperioodil viimaseks.

 

Lisa1.  Meetme 1.4.1 VI taotlusvooru heakskiidetud projektid (15.04.2013 seisuga)

Maakond

Heakskiidetud projektid

Toetuse saajate arv

Taotluste arv

Toetuse summa

HARJUMAA

20

20

1 001 638

HIIUMAA

5

5

168 465

IDA-VIRUMAA

8

9

384 939

JÕGEVAMAA

27

31

1 775 059

JÄRVAMAA

19

21

1 030 145

LÄÄNEMAA

16

18

1 049 020

LÄÄNE-VIRUMAA

32

32

1 638 091

PÕLVAMAA

26

27

1 910 388

PÄRNUMAA

37

38

1 444 023

RAPLAMAA

26

27

1 218 438

SAAREMAA

22

23

1 009 314

TARTUMAA

49

52

2 695 716

VALGAMAA

18

18

655 253

VILJANDIMAA

37

39

2 275 746

VÕRUMAA

33

36

1 613 765

Kokku

375

396

19 870 000

 

 

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus