Lisatud: 22. juuli 2019

Viimati muudetud: 16. veebruar 2009

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

22Jul2019 Lõppenud voorude jooksvad tulemused - juuli 2019
Meetme nimetus Vastuvõtt Eelarve € Taotluste arv Taotletud summa € Rahuldatud taotluste summa €
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus
MAK meede 16.4
 06.-13.06.19  1 454 647  7  989 677  PRIA teeb otsused hiljemalt 21. oktoobriks 2019
Põllumajanduskindlustustoetus  12.-26.06.19  1 000 000  4  126 096  PRIA teeb otsused hiljemalt 7.augustiks 2019
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus 
MAK meede 6.3
 03.-10.04.19  3 500 000  235  3 388 696   2 613 309
Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) 
MAK meetmed 1.1; 1.2; 1.3
 4-10.04.19  637 615  244  1 178 089  620 716
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus 
EMKF meede 4.4.3
 22.04 – 26.04.19  133 480  2  11 700  PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus 
EMKF meede 4.4.1
 04-07.03.19  1 283  570  1 1 706 750   PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest
 Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus MAK meede 4.2.1   29.05-05.06.19  3 743 073  46  5 850 563  PRIA teeb otsused hiljemalt 27. septembriks 2019
bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus