Lisatud: 17. veebruar 2012

Viimati muudetud: 17. veebruar 2012

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

17Veebr2012 Üle poolesaja loomakasvatusettevõtte saavad PRIAst investeeringutoetust

15. veebruaril tegi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) otsused loomakasvatusehitise investeeringutoetuse määramise kohta 49 ettevõtjale.  Toetuste määramine aga jätkub.

Mullu septembris toimunud maaelu arengukava meetme 1.4.2 „Loomakasvatusehitise investeeringutoetus“  viienda taotlusvooru esialgne eelarve oli 12,46 mln eurot. Taotlusi laekus 123 summas 30,7 mln eurot.  Arvestades toetussoovide rohkust ja ettevõtjate vajadusi  suurendas põllumajandusminister 13. veebruaril taotlusvooru eelarvet veel 4 mln euro võrra.

„Lisaeelarve võimaldab toetusi määrata veel kuni paarikümnele abikõlblikule projektile. Täpne arv sõltub küsitud summade suurusest,“ ütles PRIA arengutoetuste menetlusbüroo juhataja Lauri Kolberg. „Teeme lisamääramised planeeritud tööde kõrvalt võimalikult kiiresti. Viimaste määramiste tähtaega pikendati maikuu keskpaigani, aga tahame otsused valmis saada tunduvalt varem.“

Loomakasvatusehitise investeeringutoetus pole määratud üksnes lautade rajamiseks ja seadmetega varustamiseks, vaid ka sõnniku- ja söödahoidlate, juurdepääsuteede, lägamahutite jmt loomapidamisega seotud objektide tarbeks.

Toetuse piirmäär on 500 000 eurot, selles suuruses toetust soovisid 14 ettevõtet. 84 projekti puhul oli tegemist uue objektiga, kuid toetust saab ka rekonstrueerimiseks. Projektide elluviimiseks on aega kaks aastat toetuse määramisest arvates ning PRIA maksab raha siis, kui esitatakse kuludokumendid valminud tööde kohta. Seda saab teha ka etapiviisiliselt kuni kuues osas.

„See investeeringumeede on üks neist, mille puhul võib toetust saada ka osaliselt tasutud kuludokumentide alusel ehk tasudes teenuseosutajale esialgu vaid omaosaluse suuruse summa,“ tuletab Lauri Kolberg ettevõtjatele meelde.

PRIA-l on praegu menetluses veel kahe põllumajandusettevõtete ajakohastamise alameetme toetustaotlused, mis viimatistes taotlusvoorudes esitati.

Bioenergia investeeringutoetuse (MAK meede3 1.4.3) määramise otsused valmivad hiljemalt 28. märtsiks ning eelarve võimaldab toetust maksta kõigile abikõlblikele projektidele. Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse (1.4.1) määramise kohta ootavad otsust ligi 600 ettevõtjat. „Teeme kõigile otsused tähtaegselt 19. aprilliks,“ lausus Lauri Kolberg. „Ka selle meetme eelarvet suurendas ministeerium äsja 2,7 mln euro võrra, aga kõigi abikõlblike projektide toetamiseks siiski eelarves raha ei jätku, sest toetuse-soove on eelarvest kaks korda rohkem.“

Kõigile investeeringutoetuste taotlejatele saadab PRIA taotluste kohta tehtud otsuse väljavõtted. Juriidilistele isikutele määratud toetuste andmed avaldame 10 päeva jooksul ka kodulehel www.pria.ee vastava meetme inforubriigis.

Maaelu arengukava meetme 1.4 „Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“ kolme alameetme eelarve programmperioodil 2007-2013 on 196 mln eurot ning üle 114  miljoni euro on praeguseks ka välja makstud.  Loomakasvatusehitiste investeeringutoetuse 2007-2013.a eelarve sai praeguse toetuste määramisega kasutusse suunatud ning tuleb oodata uut rahastusperioodi, mis algab aastast 2014.

 

Lisa:

Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse V taotlusvoor maakonniti

seisuga 15.  veebruar 2012

 

Rakenduspiirkond

Esitatud taotluste arv

Taotletud toetuse summa €

Määratud toetuste arv

Määratud toetuse summa €

HARJUMAA

6

2 076 486

6

2 076 486

HIIUMAA

1

164 195

1

164 195

IDA-VIRUMAA

4

903 944

2

606 477

JÕGEVAMAA

14

5 786 926

8

3 474 159

JÄRVAMAA

8

2 773 054

0

0

LÄÄNEMAA

4

890 299

2

299 478

LÄÄNE-VIRUMAA

17

4 667 401

5

1 153 879

PÕLVAMAA

9

1 779 343

0

0

PÄRNUMAA

16

2 967 039

9

1 733 823

RAPLAMAA

5

427 137

2

297 812

SAAREMAA

20

3 879 119

9

1 337 305

TARTUMAA

5

1 578 215

1

140 352

VALGAMAA

6

711 637

1

8 976

VILJANDIMAA

4

1 227 586

1

499 512

VÕRUMAA

4

838 494

2

352 061

Kokku

123

30 670 876

49

12 144 514

 

 

 

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike