Lisatud: 28. märts 2013

Viimati muudetud: 28. märts 2013

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

28Mar2013 Investeeringuprojekte tuleb aegsasti alustada

Maaelutoetuste rahastamisperiood 2007-2013  läheneb lõpule. PRIA kannab hoolt, et kõikide toetusmeetmete jaoks eraldatud summad saaksid Eesti ettevõtjate heaks kasutusse suunatud.

Maaelu arengukava (MAK) investeeringutoetuste abil kavandatud projektide elluviimiseks on reeglina aega kaks aastat toetuse määramisest arvates. Samas on kõigi projektide lõpetamise ja PRIAsse kuludokumentide esitamise viimane tähtaeg 31. detsember 2014.

Keeruline oleks kasutamata jäävate toetuste arvel vabanevat raha uutele taotlejatele suunata päris rahastamisperioodi lõpus või prognoosida, kui palju raha kasutamata jäetakse. Sellepärast on mitme MAK investeeringumeetme määruses alates 2012. aastast nõue, mis kohustab toetuse saajat alustama investeeringu elluviimisega 6 kuu jooksul toetuse määramisest arvates. Selle ajaga peab olema kavandatavast investeeringust tehtud vähemalt 25% (st tuleb esitada kuludokumendid vähemalt 25% ulatuses toetuse summast).

Jälgige tähtaegu

Nüüd hakkavad saabuma mullustes taotlusvoorudes määratud toetuste nn  6kuud-25% tähtajad. See puudutab ettevõtjaid, kes said toetuse MAKi meetmetest 1.6, 3.1, 1.4.3, 1.4.1, 1.5.2 ja LEADER. Nõuet ei kohaldata enne 2012. a toetust saanud klientidele.

  • Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (meede 1.6.1) määrati mullu 2., 4. ja 31.  oktoobril; vastavalt sellele on tähtaeg 25% investeeringu teostamiseks 2., 4.  või 30. aprill 2013.
  • Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuste (meetmed 1.6.2 ja 1.6.3) puhul täitub 6 kuu tähtaeg 26. mail ettevõtjail, kellele PRIA määras toetuse 26. nov 2012.
  • Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (meede 3.1) osas täituvad tähtajad 16., 17., 24. ja 31. juulil ning 13. augustil 2013.
  • Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetused (meede 1.5.2) määras PRIA 14. veebruaril, 25% tähtaeg saabub 14. augustil.
  • Nõue teha investeeringust vähemalt 25% kuue kuu jooksul puudutab ka bioenergia tootmise investeeringutoetuse (meede 1.4.3) ja mikropõllumajandusettevõtte arendamise toetuse (meede 1.4.1) taotlejaid, kelle taotlusi PRIA märtsis ja aprillis veel menetleb.

LEADER-investeeringutoetuse saajad ning kõik, kellele määrati loetletud toetused vaidemenetluse käigus, peavad kindlasti ise jälgima, millal täitub neil tähtaeg 25% investeeringu elluviimiseks.

Investeeringuprojektide tähtajad on kirjas ka igas toetuse määramise otsuses.

PRIA kontrollib tähtaegade järgimist rangelt nii investeeringu nõutud mahus alustamise kui ka projektide lõpetamise osas. Tähtaja pikendamine on mõeldav vaid erandkorras eeldusel, et PRIA veendub: klient suudab projekti lõpetada. Vaid nii on võimalik saadaolev MAKi toetuste raha Eestis täielikult ära kasutada.

 

 

Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner