Lisatud: 27. märts 2019

Viimati muudetud: 28. märts 2019

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

27Mar2019 Avatud ja saabuvad taotlusvoorud - märts-aprill 2019

Avatud taotlusvoorud – märts 2019

Meede Vastuvõtt Eelarve (mln €) Taotluste arv kokku Taotletud summa
Kalanduspiirkondade kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus)  jooksvalt 22 790 15 332 945
 Algatusrühma koostöö-tegevused (EMKF meede 3.4)  jooksvalt 2,5 86 932 721
 LEADER* kohalikuks arenguks (MAK meede 19)  jooksvalt 72,3 5 282 380 950 761
 Tootmis- ja turustamiskavad (EMKF meede 4.1)  25.02-3.03 eeltäitmine;
4.-20.03 esitamine
0,3 4 298 177

 

 

 LEADER kohalike tegevusgruppide kontaktid on leitavad Maamajanduse Infokeskuse kodulehel

 

Saabuvad taotlusvoorud - aprill 2019

Meede Taotluste vastuvõtu aeg Eelarve Toetuste määramine Toetuste maksmine
Väikeste põllumajadusettevõtete arendamise toetus MAK meede 6.3  Eeltäitmine 27.03 -02.04, vastuvõtt 03.-10.04  3 500 000  50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.
Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused) MAK meetmed 1.1; 1.2; 1.3  4-10.04  2 637 615  100  tööpäeva jooksul 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus MAK meede 5.2  7.-24.04  481 094  75 tööpäeva jooksul 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus  EMKF meede 4.4.3  22-26.04  133 480  45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest  25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
Natura 2000 toetus erametsamaale  4.-22.04.; hilinenult kuni 17.05  4 390 000  30.04.2020  alates mai 2020

 

 Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus