Lisatud: 24. aprill 2013

Viimati muudetud: 25. aprill 2013

A A A
Prindi rss

PRIA Uudised

24Apr2013 Atla sadama ehituseks saadud toetusest tuleb osa tagastada

PRIAl tuli sel nädalal vormistada tavatu otsus - nõuda Lümanda vallavalitsuselt osaliselt tagasi Atla sadama I etapi ehitamiseks väljamakstud toetus, 31 855 eurot. Tagasi nõutakse ka sellelt summalt arvutatav käibemaks 6371 eurot.

Kunagi varem ei ole PRIA pidanud nii suurt summat tagasi nõudma kohalikult omavalitsuselt.

Lümanda vallavalitsus sai PRIAlt Atla sadama I etapi ehitamise ja projekteerimise kuludele toetust  159 779  eurot, käibemaksu hüvitamiseks määrati 31 956 €, kokku 191 735 €. Toetus määrati Euroopa Kalandusfondi rakenduskava meetmest 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“.

Toetus oli juba täielikult välja makstud ning Atla sadama järgmistegi etappide väljaehitamine järgmiste toetuste abil käimas, kui objekt sattus juhuvalimi põhjal auditi kontrolli. Võimalikke rikkumisi aimates tellis PRIA riigihanke tulemusel mullu septembris Atla sadama I ja II etapi ehitustöödele ekspertiisi OÜlt Ehitusekspertiisibüroo, kus ühena vähestest  Eestis on vajalik pädevus nii spetsiifiliste objektide hindamiseks.

Eksperdi töö kujunes keerukaks ja mahukaks. Tema hinnangul polnud projekteerija koostanud piisava täpsusega ehitusprojekti. Sama ettevõte oli ise ka ehituse peatöövõtja.  Tegelikult ehitatud mahud olid mitme töö osas väiksemad kui hinnapakkumises, mis oli toetuse taotlemise eel koostatud. Tehtud tööde kohta koostatud aktid näitavad aga ehitustöid ja nende mahte samasuguses ulatuses nagu oli PRIAle laekunud hinnapakkumises. Hinnapakkumisega kooskõlas aktide ja mahtude alusel on vormistatud ja tasutud ka arved, mille põhjal Lümanda vallavalitsus PRIAle toetuse kättesaamiseks kuludeklaratsiooni esitas.

Ehitusel aidanuks õigel ajal vigu vältida valla määratud asjalik omanikujärelevalve.

„Käärid“ paberi ja tegelikkuse vahel tuvastas ekspertiis.  Näiteks selle, et ehitatud on 1,5 m sügavune sadam, kuid projekteerimistingimused nõudsid sügavuseks  2,5 meetrit. Süvendamiseks tehtud väljakaeve maht on selle tulemusel poole väiksem kui taotluses, mille alusel PRIA toetuse määras.  Oluliselt väiksemad mahud leidis ekspertiis ka betoonist erosioonikaitse ja slipi killustikaluse rajamisel; ujuvkai jaoks oli projektis nõutud süvendus tegemata ja poomid puudu, jm.

Vähesel määral oli ka töid, mille mahud hindas ekspert projektis ettenähtust suuremaks. Kuid kõik muudatused projektis (ja selle tulemusel ka taotluse sisus) oleks toetuse saaja – Lümanda vallavalitsus - pidanud PRIAga eelnevalt kooskõlastama. PRIA oli toetuse saajale andnud nõusoleku muuta üksnes slipi asukohta ja kaldakindlustuse kõrgust tingimusel, et investeeringuobjekti kogumaksumus ja tööde mahud ei muutu.

Lisaks tehtud tööde mahtude väljaselgitamisele analüüsis ekspert ka toetuse saamiseks esitatud hinnapakkumist ja tuvastas, et mitme töö hind oli põhjendamatult kõrge.

PRIA on Atla sadama ehituseks määratud toetuste sihipärast kasutamist ja tekkinud olukorda arutanud nii eksperdi, audiitorite, Euroopa Kalandusfondi korraldusasutuse Põllumajandusministeeriumiga. Ja muidugi Lümanda vallavalitsuse kui taotleja esindajatega, kel on olnud võimalus eksperdi järeldusi kommenteerida ja põhjalikke selgitusi anda.

Vaatamata sellele, kelle tegevus viib toetusega seotud nõuete rikkumiseni, vastutab PRIA ees toetuse saaja.


Uudised

Eile lõppes maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor. Ettevõtjatel oli võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus